1. bookVolume 27 (2019): Issue 2 (June 2019)
    Special Issue: Technological Innovations in the Socio-Humanistic Context
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation

Published Online: 03 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 27 (2019) - Issue 2 (June 2019) - Special Issue: Technological Innovations in the Socio-Humanistic Context
Page range: 84 - 87
Received: 01 Nov 2018
Accepted: 01 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] G. E. M. Anscombe, „Modern Moral Philosophy”, Philosophy. The Journal of the Royal Institute of Philosophy, Vol. 33, No. 124. (Jan., 1958), pp. 1-19. http://stevewatson.info/readings/philosophical_notes/Anscombe-mmp.pdf:Available (December 9, 2018)Search in Google Scholar

[2] I. Bywater. (Ed.). Aristotelis Ethica Nicomachea. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.10.1017/CBO9780511697890Search in Google Scholar

[3] P. Aubenque. La prudence chez Aristote. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.Search in Google Scholar

[4] K. Boháček. Phronesis and Free Decision. Filozofia, 71, 2016, No. 5, pp. 391.Search in Google Scholar

[5] R. Brázda. “Ctnost” in: Filosofický slovník. Kolektiv autorů, Ed. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, p. 72.Search in Google Scholar

[6] S. Broadie. Ethics with Aristotle. New York: Oxford University Press, 1991.Search in Google Scholar

[7] I. Bywater. (Ed.). Aristotelis Ethica Nicomachea. Cambridge: Cambridge University Press. 2010.10.1017/CBO9780511697890Search in Google Scholar

[8] J. Cepko.”Fronésis v Platónovom dialógu „Menón”“. Filosofický časopis, vol. 5 pp. 691-705, 2017.Search in Google Scholar

[9] H. Ciążela, “Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a „trwały i zrównoważony rozwój” (Imperatywy i dylematy)”, Problemy Ekorozwoju, vol. 1 No 2, pp. 107-114, 2006.Search in Google Scholar

[10] J. M. Cooper. Reason and Human Good in Aristotle. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1975.Search in Google Scholar

[11] T. Engberg-Pedersen. Aristotle’s Theory of Moral Insight. Oxford: Oxford University Press, 1983.Search in Google Scholar

[12] J. Filek. Ontologizacja odpowiedzialności: analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1996.Search in Google Scholar

[13] Fraňo, P. Prudentia in the Writings of Marcus Tullius Cicero, Filozofia, 71, 2016, No. 5, pp. 406.Search in Google Scholar

[14] Χ. Γιανναράς, Η Ευρώπη γεννήθηκε από το „σχίσμα”. Αθήνα: Ίκαρος, 2018.Search in Google Scholar

[15] T. Irwin. Aristotle’s Nicomachean Ethics (translation and notes). Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1985.Search in Google Scholar

[16] H. Jonas. Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Platan, 1996.Search in Google Scholar

[17] H. Jonas. The Imperative of Responsibility, in Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago – Londyn: University of Chicago Press, 1984.Search in Google Scholar

[18] Γ. Καραμανώλης, “Η σχέση ηθικής αρετής και φρόνησις στην αριστοτελική ηθική. Υπόμνημα στη Φιλοσοφία”. Αθήνα, vol. 8, pp. 51-78, June 2009.Search in Google Scholar

[19] A. Kiepas. Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2017.Search in Google Scholar

[20] V. Konrádová, “Fronésis a problém zvažování”. Filosofický časopis, vol. 5, pp. 707-719, 2017.Search in Google Scholar

[21] A. Kuzior. Aksjologia zrównoważonego rozwoju. Bańska Bystrzyca: Belianum, 2014.Search in Google Scholar

[22] A. Pawłowski. “Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego”. Problemy Ekorozwoju, vol. 1, No 1, pp. 23-32, 2006.Search in Google Scholar

[23] G. Ropohl. “Etyka techniki”, in: Człowiek, technika, środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, 1nd ed., A. Kiepas, Ed. Katowice: Uniwersytet Śląski. Instytut Filozofii, 1999, pp. 93-107.Search in Google Scholar

[24] L. Skowroński. “Dlaczego konieczne jest nowe polskie tłumaczenie Etyki nikomachejskiej Arystotelesa?” Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej, Archive of the History of Philosophy and Social Thought, vol. 56/2011, pp. 53-68.Search in Google Scholar

[25] N. Szutta. (2004, September) “Status współczesnej etyki cnót”. Diametros [Online] 1, pp. s. 70-84. Available: https://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/17/13 [Dec. 2018]. DOI https://doi.org/10.13153/diam.1.2004.17Search in Google Scholar

[26] W. Tatarkiewicz. Historia filozofii, t. I. Warszawa: Pań-stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 118-119.Search in Google Scholar

[27] R. R. Walzer, J. M. Mingay (edd.). Aristotelis Ethica Eudemia. Oxford: Clarendon Press, 1991.Search in Google Scholar

[28] U. Wollner. Opposition Sophrosyne – Phronesis in Plato’s Callicles. Filozofia, 71, 2016, No. 5, pp. 370.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD