1. bookVolume 26 (2018): Issue 3 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Cost of Mining Coal as an Element of Multi-Criteria Assessment Using the Development Measure – A Case Study

Published Online: 04 Oct 2018
Volume & Issue: Volume 26 (2018) - Issue 3 (September 2018)
Page range: 162 - 167
Received: 01 Mar 2018
Accepted: 01 Jul 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents the possibilities of applying one of the multi-criteria assessment methods (the development measure method) in the processes of multi-variant design of technical and organizational solutions on the example of selecting equipment for a newly designed mine working in a hard coal mine. Using the case study, the authors proposed an alternative solution for decision-making problems in mining companies in relation to solutions based solely on unit costs of coal mining. The case study is preceded by the presentation of general principles regarding cost accounting in mining companies as well as the use of multi-criteria assessments.

Keywords

[1] W. Blaschke. “Prospects of coal in the world and Polish economy – a chance of Polish coal in the European Union”, Polityka Energetyczna – Energy Policy, vol. 8 (Zeszyt specjalny), pp. 13-34, 2005.Search in Google Scholar

[2] T. Borys. „Metody normowania cech statystycznych badaniach porównawczych”, Przegląd Statystyczny”, vol. 25 no. 2, pp. 227-239. 1978.Search in Google Scholar

[3] L. Gawlik. “Costs connected with current production of coal according to regulations of the European Union and the costs of sold coal according to applied in Poland statistics of coal mining”, Polityka Energetyczna, Zeszyt specjalny, vol. 7, Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków, pp. 409-420, 2004.Search in Google Scholar

[4] L. Gawlik. „Koszty produkcji węgla w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 22 no. 1 (Zeszyt specjalny), pp. 35-49, 2006.Search in Google Scholar

[5] T. Grabiński. „Wielowariantowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, vol. 61. Kraków, 1984.Search in Google Scholar

[6] International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), http://www.ifrs.org/issued-standards/Search in Google Scholar

[7] Jonek-Kowalska, M. Turek., „Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie no. 97 Nr kol. 1964, pp. 153-167, 2016.Search in Google Scholar

[8] R. Magda. „Ocena wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny”, Przegląd Górniczy, no 9, pp. 110-113, 2013.Search in Google Scholar

[9] E.W. Maruszewska, M. Strojek-Filus, Z. Drábková. “Information about cost of goods produced and its usefulness for production engineers – a case of SME”, Management Systems in Production Engineering, Vol. 25, Iss. 4, pp 267-272, 2017. DOI 10.1515/mspe-2017-0039.10.1515/mspe-2017-0039Open DOISearch in Google Scholar

[10] S. Mynarski (red.). „Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny”, PWN. Warszawa, 1992.Search in Google Scholar

[11] E. Nowak. „Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój rachunku kosztów”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 389, pp. 275-286, 2015 DOI: 10.15611/pn.2015.389.2510.15611/pn.2015.389.25Search in Google Scholar

[12] W. Naworyta. „Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku – Variability analysis of lignite deposit parameters for output quality control”, Gospodarka surowcami mineralnymi, vol. 24, no. 2/4, pp. 97-110, 2008.Search in Google Scholar

[13] J. Pociecha. Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa, 1996.Search in Google Scholar

[14] H. Przybyła, A. Chmiela. Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Skrypt 2063. Gliwice, 1997.Search in Google Scholar

[15] H. Przybyła., Z. Korban. „Zastosowanie metod oceny wielokryterialnej w procesach wielowariantowego projektowania rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakładach górniczych” W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 16. seminare, Dolni Lomna, 4.6-6.6.2007. Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava: VSB-Technicka Univerzita Ostrava, 2007, pp. 243-247.Search in Google Scholar

[16] H. Przybyła, Z. Korban Z. „Wielokryterialna ocena rozwiązań T-T-O wzbogacona o analizę wrażliwości” Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa vol. 48 no 12, pp. 30-33, 2010.Search in Google Scholar

[17] S. Shafiee, E. Topal, “New approach for estimating total mining costs in surface coal mines”, Mining Technology, vol. 121 no. 3, pp. 109-116, 2012. DOI: 10.1179/1743286312Y.0000000011.10.1179/1743286312Y.0000000011Open DOISearch in Google Scholar

[18] Ch. Shi, L. Guo, Y. Mei. “Analysis on Coal Price Forming Mechanism in China and Its Effect Factors”, Management & Engineering, vol. 18, pp. 29.33, 2015. DOI:10.5503/J.ME.2015.18.006.10.5503/J.ME.2015.18.006Open DOISearch in Google Scholar

[19] Sulik-Górecka, M. Strojek-Filus, E. Maruszewska. „IFRS valuation models vs. business entities’ practice – a case of Polish publicly traded enterprises”, European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference. Part II, June 26-27, 2017 Brno, Czech Republic, ed. J. Nesleha, T. Plihal, K. Urbanovsky, pp. 356-364, 2017.Search in Google Scholar

[20] The Accounting Act as of 29th September 1994, the Journal of Laws No. 121, item 59; consolidated text dated 2016, the Journal of Laws, item 1047.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo