1. bookVolume 45 (2015): Issue 1-2 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-8526
First Published
05 Feb 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Argentopentlandite from barite vein in Zagórze Śląskie, Lower Silesia; a first occurrence in Poland

Published Online: 01 Jul 2015
Volume & Issue: Volume 45 (2015) - Issue 1-2 (June 2015)
Page range: 13 - 25
Received: 20 Jul 2013
Accepted: 30 Nov 2014
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-8526
First Published
05 Feb 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Anthony, J., Biedaux, R., Bladh, K., & Nichols, M. (1990). Handbook of mineralogy. Vol.1 Elements, Sulfides, Sulfosalts. Tuscon, Arizona: Mineral Data Publishing.Search in Google Scholar

Barkov, A.Y., Laflamme, J.H.G., Cabri, L.J, & Martin, R.F. (2002). Platinum-group minerals from the Wellgreen Ni-Cu-PGE deposit, Yukon, Canada. Canadian Mineralogist, 40, 651-669. DOI: 10.2113/gscanmin.40.2.65110.2113/gscanmin.40.2.651Search in Google Scholar

Cymerman, Z. (1998). The Góry Sowie Terrane: a key to understanding the Palaeozoic evolution of the Sudetes area and beyond. Geological Quarterly, 42, 379-400.Search in Google Scholar

Dubińska, E., & Gunia, P., (1997). The Sudetic ophiolite: current view on its geodynamic model. Geological Quarterly, 41(1), 1-20.Search in Google Scholar

Fedak, J., & Linder, M. (1966). Metalogeneza Sudetów. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Grocholski, W. (1967). Structure of the Sowie Mts, Geologia Sudetica, 3, 181-249.Search in Google Scholar

Groves, D.I., & Hall, S.R. (1978). Argentian pentlandite with parkerithe, joseite and the probably Bianalogue of ullmannite from Mount Windarra, Western Australia. Canadian Mineralogist, 16, 1-7.Search in Google Scholar

Gruszczyk, H. (1984). Nauka o złożach. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.Search in Google Scholar

Ilnicki, S., Nejbert, K., Pieczka, A., Szełęg, E., Turniak, K., Szuszkiewicz, A., Łodziński, M., Banach, M., Michałowski, P., & Różniak, R. (2010). Eclogites from the Piława Górna Quarry (Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.), Góry Sowie Block, SW Poland: a preliminary report. Mineralogia - Special Papers, 37, 81.Search in Google Scholar

Ilnicki S., Nejbert K., Pieczka A., Szełeg E., Turniak K., Szuszkiewicz A., & Łodziński M., (2012). Geochemical and petrological features of eclogites from Piława Górna (Góry Sowie Block, SW Poland). Mineralogia - Special Papers, 40, 78-79.Search in Google Scholar

Kanasiewicz, J. (1992). Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego. Przegląd Geologiczny, 2, 158-161.Search in Google Scholar

Kerestedjian, T., & Bonev, I. (2001). Complex argentopentlandite-mackinawite inclusions in chalcopiryte: A solid state exsolution mechanism. Bulgarian Academy of Science. Geochemstry, Mineralogy and Petrology, 38, 23-33.Search in Google Scholar

Kontny, A., Friedrich, G., & Herzig, P. (1994). Argentian-pentlandite-bearing assemblages in metamorphic rocks of the KTB pilot hole, Oberpfalz, Germany. Canadian Mineralogist, 32, 803-814.Search in Google Scholar

Kowalik, K. (2011). Sulphide mineralization Zn-Pb-Cu-Ag of barite veins from chosen places in Kaczawskie and Sowie Mountains. Unpublished MS project. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland.Search in Google Scholar

Kowalski, W. (1976). Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych.Cz. I. Archiwum Mineralogiczne, 32(2), 5-92.Search in Google Scholar

Kryza, R. (1981). Migmatization in gneisses of the northern part of the Góry Sowie. Geologia Sudetica, 16, 7-100.Search in Google Scholar

Kryza, R., & Fanning, C.M. (2007). Devonian deep-crustal processes and uplift in the Variscan orogen: evidence from SHRIMP zircon ages from the HT-HP granulites and migmatites of the Góry Sowie (Polish Sudetes). Geodinamica Acta, 20, 159-175. DOI: 10.3166/ga.20.159-17510.3166/ga.20.159-175Search in Google Scholar

Kryza, R., Mazur, S., & Oberc-Dziedzic, T. (2004). The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen. Przegląd Geologiczny, 52(8/2), 761-773.Search in Google Scholar

Kryza, R., & Pin, C. (2002). Mafic rocks in a deep crustal segment of the Variscides (the Góry Sowie, SW Poland): evidence for crustal contamination in an extensional setting. International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau), 91, 1017-1029.10.1007/s00531-002-0294-7Search in Google Scholar

Kryza, R., Pin, C., & Vielzeuf, D., (1996). High pressure granulites from the Sudetes (SW Poland): evidence of crustal subduction and collisional thickening in the Variscan Belt. Journal of Metamorphic Geology, 14(4), 531-546.10.1046/j.1525-1314.1996.03710.xSearch in Google Scholar

Madziarz, M., & Sztuk, H. (2006). Eksploatacja polimetalicznego złoża w Dziećmorowicach- Kozicach. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 117, 203-209.Search in Google Scholar

Maier, W.D., Barnes, S.J., Chinyepti, G., Barton, J.M, Egligton, B., & Setshedi, I. (2007). The composition of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in the Tati and Selebi-Phikwe belts of eastern Botswana. Mineralium Deposita 43, 37-60. DOI: 10.1007/s00126-007-0143-5.10.1007/s00126-007-0143-5Search in Google Scholar

Mandziuk, Z.L., & Scott, S.D. (1977). Synthesis, stability, and phase relations of argentian pentlandite in the system Ag-Fe-Ni-S. Canadian Mineralogist, 15, 349-364.Search in Google Scholar

Mazur, S., Aleksandrowski, P., Kryza, R., & Oberc-Dziedzic, T. (2006). The Variscan Orogen in Poland. Geological Quarterly, 50(1), 89-118.Search in Google Scholar

Mazur, S., Aleksandrowski, P., & Szczepański, J. (2010). Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów. Przegląd Geologiczny, 58(2), 133-145.Search in Google Scholar

Mączka, M., & Stysz, M. (2006). Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich - wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 117.Search in Google Scholar

Mączka, M., & Stysz, M. (2010). Kopalnia Michael. Świadectwo dawnego górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie wsi Schlesierthal. Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury, 3.Search in Google Scholar

Mikulski, Z. (2007). The Late Variscan gold mineralization in the Kaczawa Mountains, Western Sudetes Polish Geological Institute Special Papers. 22, 1-162.Search in Google Scholar

Mindat.org (2013). Argentopentlandite, Czech Republic, Jáchymov District. Retrieved May 24, 2013, from http://www.mindat.org/loc-777.html Search in Google Scholar

Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., Mayer, W., Pieczka, A, Góralski, M. (2009). New insights into the mineralization of the Czarnów ore deposit (West Sudetes, Poland). Geologia Sudetica, 41, 43-56.Search in Google Scholar

Mochnacka, K., Oberc-Dziedzic, T., Mayer, W., & Pieczka, A (2012). Ore mineralization in the Miedzianka area (Karkonosze-Izera Massif, the Sudetes, Poland): new information. Mineralogia, 43(3-4), 155-178. DOI: 10.2478/v10002-012-0005-310.2478/v10002-012-0005-3Search in Google Scholar

Morales-Ruano, S., & Hach-Ali, P.F. (1996). Hydrothermal argentopentlandite at El Charcón, southeastern Spain: mineral chemistry and conditions of formation. Canadian Mineralogist, 34, 939-947.Search in Google Scholar

Nejbert, K., Ilnicki, S., Anczkiewicz, R., Pieczka, A., Szełeg, E., Szuszkiewicz, A., & Turniak, K., (2013). Geochronological constraints on metamorphism of eclogites from Piława Górna (Góry Sowie Block, Sudetes). Mineralogia - Special Papers,. 41, 66-67.Search in Google Scholar

Němec, D., & Scharmová, M. (1992). Argentopentlandite in olivine minette near Horni Kožli, southern Bohemia. Časopis pro mineralogii a geologii, 37(4), 325-328.Search in Google Scholar

Oberc, J. (1991). Systems of main longitudinal strike-slip faults in the vicinity of the G6ry Sowie Block (Sudetes). Geological Quarterly, 35(1), 403-420.Search in Google Scholar

O’Brien, P.J., Kröner, A., Jaeckel, P., Hegener, E., Źelaźniewicz, A., & Kryza, R. (1997). Petrological and Isotopic Studies on Palaeozoic High-pressure Granulites, Góry Sowie Mts, Polish Sudetes. Journal of Petrology, 38(4), 433-456. DOI: 10.1093/petroj/38.4.43310.1093/petroj/38.4.433Search in Google Scholar

Pacholska, A. (1978). Brekcje tektoniczne południowego krańca bloku gnejsów sowiogórskich. Geologia Sudetica, 13(2), 41-59.Search in Google Scholar

Pawłowska, J. (1970). Mineralizacja barytowa w północnej części niecki śródsudeckiej. Prace Instytutu Geologicznego, 59, 97-119.Search in Google Scholar

Piestrzyński, A. (2005). Rudy miedzi i srebra. In Sachanbiński M., Awdankiewicz M., Górecka- Nowak, A., Nowak, G., Lorenc, S., Koszela, S., & Kryza, G. i R. (Eds.), Przyroda Dolnego Śląska. Wrocław: Państwowa Akademia Nauk.Search in Google Scholar

Scott, S.D., & Gasparrini, E. (1973). Argentian pentlandite from Bird River, Manitoba. Canadian Mineralogist, 12, 165-168.Search in Google Scholar

Stupnicka, E. (1997). Geologia regionalna Polski. Warszwa: Wyd. Uniw. Warszawskiego.Search in Google Scholar

Szałamacha, M. (1976). O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie Sudeckim. Kwartalnik Geologiczny, 20(2), 215-240.Search in Google Scholar

Szuszkiewicz, A., Szełeg, E., Pieczka, A., Ilnicki, S., Nejbert, K., Turniak, K., Banach, M., Łodziński, M., Różniak, R., & Michałowski, P. (2013). The Julianna pegmatite vein system at the Piława mine, Góry Sowie Block, SW Poland - preliminary data on geology and descriptive mineralogy. Geological Quarterly, 57(3), 467-484. DOI: 10.7306/gq.109710.7306/gq.1097Search in Google Scholar

Timmermann, H., Parrish, R.R., Noble, S.R., & Kryza, R. (2000). New U-Pb monazite and zircon data from the Sudetes Mountains in SW Poland: evidence for a single-cycle Variscan orogeny. Journal of the Geological Society, 157, 265-268. DOI: 10.1144/jgs.157.2.26510.1144/jgs.157.2.265Search in Google Scholar

Teisseyre, H., & Sawicki, L. (1955). Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz 78, Zagórze Śląskie. Państwowy Instytut Geologiczny.Search in Google Scholar

Vavtar, F. (1995). Erzmikroskopische untersuchungen an silberpentlanditen der Cu-Fe-erzparagenese von Axams (Stubaikristallin, Tirol, Österreich). Geologisch-Paläontologische Mitteilungen, 20, 313-334.Search in Google Scholar

Vuorelainen, Y., & Häkli, T.A. (1972). Argentian pentlandite from some Finnish sulfide deposits. American Mineralogist, 57, 137-145.Search in Google Scholar

Winchester, J.A., Floyd, P.A., Awdankiewicz, M., Piasecki, M.A.J., Awdankiewicz, H., Gunia, P., & Gliwicz, T, (1998). Geochemistry and tectonic significance of metabasic suites in the Góry Sowie Block, SW Poland. Journal of the Geological Society, 155, 155-164. DOI: 10.1144/gsjgs.155.1.015510.1144/gsjgs.155.1.0155Search in Google Scholar

Zakrzewski, M. (1976). Ullmannite from Nowa Ruda. Mineralogia Polonica,7(1), 57-59. Zakrzewski, M.A., Burke, E.A.J., & Nugteren, H.W. (1980). Cobalt minerals in the Hällefors area, Bergslagen, Sweden: new occurrences of costibite, paracostibite, nisbite and cobaltian ullamnnite. Canadian Mineralogist, 18, 165-171.Search in Google Scholar

Żelaźniewicz, A. (1987). Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 57, 203-348.Search in Google Scholar

Żelaźniewicz, A. (1995). Fore-Sudetic part of the Góry Sowie Block, SW Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66, 85-109.Search in Google Scholar

Żelaźniewicz, A, Aleksandrowski, P., Buła, Z., Karnkowski, P.H., Konon, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Żaba, J., & Żytko, K. (2011). Regionalizacja tektoniczna Polski. Wrocław: Komitet Nauk Geoloigcznych PAN. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD