1. bookVolume 23 (2015): Issue 3 (September 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6202
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Long-term air temperature changes in Ljubljana (Slovenia) in comparison to Trieste (Italy) and Zagreb (Croatia)

Published Online: 29 Oct 2015
Volume & Issue: Volume 23 (2015) - Issue 3 (September 2015)
Page range: 17 - 26
Received: 28 Nov 2014
Accepted: 17 Jul 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6202
First Published
30 Jul 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Arhiv Urada za meteorologijo ARSO (Archives of Slovenian Hydrometeorological Institute, Slovenian Environmental Agency, Ministry of Agriculture and Environmental). Mean monthly and annual temperatures for the period 1991–2011 [online] [Cit. 15.06.2013]. Available at: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/#webmetfSearch in Google Scholar

AUER, E., BÖHM, R., JURKOVIC, A., LIPA, W., ORLIK, A., POTZMANN, R., SCHÖNER, W., UNGERSBÖCK, M., MATULLA, C., BRIFFA, K., JONES, P., EFTHYMIADIS, D., BRUNETTI, M., NANNI, T., MAUGERI, M., MERCALL, L., MESTRE, O., MOISSELIN, J. M., BEGERT, M., MÜLLER-WESTMEIER, G., KVETON, V., BOCHNICEK, O., STASTNY, P., LAPIN, M., SZALAI, S., SZENTIMREY, T., CEGNAR, T., DOLINAR, M., GAJIČ-ČAPKA, M., ZANINOVIĆ, K., MAJSTOROVIĆ, Z., NIEPLOVA, E. (2007): HISTALP-historical instrumental climatological surface time series of the Greater Alpine Region. International Journal of Climatology, 27: 17–46.10.1002/joc.1377Search in Google Scholar

BENISTON, M., TOL, R. S. J., DELÉCOLLE, R., HOERMAN, G., IGLESIAS, A., INNES, J., McICHAEL, A. J., MARTENS, W. J. M., NEMESOVA, I., NICHOLLS, R., TOTH, F. L., KOVATS, S., LEEMANS, R., STOJIC, Z. (1998): Regional impacts of climatic change on Europe. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Chapter 5 (pp. 149–185). Cambridge University Press.Search in Google Scholar

BERTALANIČ, R., DEMŠAR, M., DOLINAR, M., DVORŠEK, D., NADBATH, M., PAVČIČ, B., ROETHEL-KOVAČ, M., VERTAČNIK, G., VIČAR Z. (2010): Spremenljivost podnebja v Sloveniji. MOP ARSO, Ljubljana.Search in Google Scholar

BRUNETTI, M., LENTINI, G., MAUGERI, N., NANNI, T., AUER, I., BÖHM, R., SCHÖNER, W. (2009): Climate variability and change in the Greater Alpine Region over the last two centuries based on multi-variable analysis. International Journal of Climatology, 29: 2197–2225.10.1002/joc.1857Search in Google Scholar

BRUNETTI, M., MAUGERI, M., MONTI, F., NANNI, T. (2006): Temperature and precipitation variability in Italy in the last two centuries from homogenised instrumental time series. International Journal of Climatology, 26: 345–381.10.1002/joc.1251Search in Google Scholar

COCHEO, C., CAMUFFO, D. (2000): Corrections of systematic errors and data homogenisation in the daily temperature Padova series (1725–1998). Climate Change, 53, (pp. 77–100). Kluwer academic publishers.10.1007/978-94-010-0371-1_3Search in Google Scholar

COLUCCI, R. R., GUGLIELMIN, M. (2014): Precipitation-temperature changes and evolution of a small glacier in the souteastern European Alps during the last 90 years. International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4172.10.1002/joc.4172Search in Google Scholar

DOBROVOLNÝ, P. et al. (2012): Klima Brna, Víceúrovňová analýza městského klimatu. Masarykova univerzita, Brno.Search in Google Scholar

DOLINAR, M., NADBATH, M., VIČAR, Z., VERTAČNIK, G., PAVČIČ, B. (2010): Spreminjanje podnebja v Sloveniji. In: Cegnar, T. [ed.]: Okolje se spreminja – Podnebna spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje (pp. 17–35). Ljubljana, MOP ARSO.Search in Google Scholar

DOLINAR, M., VERTAČNIK, G. (2010): Spremenljivost temperaturnih in padavinskih razmer v Sloveniji. In: Cegnar, T. [ed.]: Okolje se spreminja – Podnebna spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje (pp. 37–40). Ljubljana, MOP ARSO.Search in Google Scholar

Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske/Meteorological Service of Croatia. Data on mean monthly and annual air temperatures and precipitation heights at meteorological station Zagreb-Grič in the period 1990–2010 (Personal communication 01.10.2012).Search in Google Scholar

GABROVEC, M., HRVATIN, M., KOMAC, B., ORTAR, J., PAVŠEK, M., TOPOLE, M., TRIGLAV ČEKADA, M., ZORN, M. (2014): Vremenske razmere na Triglavskem ledeniku.. In: Kladnik, D., Perko, D. [eds.]: Triglavski ledenik (pp. 75–90).10.3986/9789610503644Search in Google Scholar

GAMS, I., KREVS, M. (1990): Ali nam grozi poslabšanje vremena? Ujma, 4: 147–154.Search in Google Scholar

GAVAZZI, A. (1925): O meteoroloških postajah v Sloveniji. Geografski vestnik, 1: 55–64.Search in Google Scholar

GOLDBERG, J. (1953): Prilozi istraživanju klimatskih fluktuacija u Jugoslaviji. Radovi Geofizičkog instituta u Zagrebu, 3(2): 1–27.Search in Google Scholar

HERAK, D., PENZAR, B., HERAK, M. (2011): Ljetopis Geofizičkog zavoda. In: Orlić, M. [ed.]: Nulla dies sine observatione, 150 godina Geofizičkog zavoda u Zagrebu (pp. 9–32). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek.Search in Google Scholar

HISTALP, historical instrumental climatological surface time series of the greater alpine region [online]. [Cit. 03.02. 2015]. Available at: http://www.zamg.ac.at/histalp/dataset/station/cvs.phpSearch in Google Scholar

CNR-ISMAR Institute of Marine Sciences in Trieste. Mean monthly air temperatures and precipitation heights in the period 1986–2010. Trieste [online]. [Personal communication 03.05.2005 and 11.11.2011].Search in Google Scholar

JERNEJ, S. (2000): Mestna klima. In: Gabrovec, M.; Orožen Adamič, M. [eds.]: Ljubljana, geografija mesta (pp. 117–130). Ljubljana.Search in Google Scholar

JURAS, J. (1985): Neke karakteristike promjene klime Zagreba u poslednjem tridesetlječu. Geofizika, 2: 93–102.Search in Google Scholar

KAJFEŽ-BOGATAJ, L. (1990): Analiza zimskih temperatur zraka v Ljubljani. Zbornik Biotehniške fakultete UL, 55: 7–14.Search in Google Scholar

KAJFEŽ-BOGATAJ, L. (1992): Vpliv pričakovanih klimatskih sprememb na živi svet. Geografija v šoli, 2: 47–55.Search in Google Scholar

KATUŠIN, Z. (2011): Sustavna mreža meteoroloških postaja na području Hrvatske od prvih početaka 1851 do 2011 (Kretanje broja meteoroloških postaja u odnosu na povjesne i organizacione promjene). Prikazi br. 22. Zagreb, Državni hidrometeorološki zavod R Hrvatske pp.Search in Google Scholar

Klimatografija Slovenije (1995). Temperatura zraka 1961–1990. Ljubljana, HMZ R Slovenije.Search in Google Scholar

KREVS, M. (1986): Spremenljivost klime v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851–1985. Ljuibljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.Search in Google Scholar

LOVRENČAK, F. (2007): Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij. Razprave Filozofske fakultete, 217 pp.Search in Google Scholar

MANOHIN, V. (1952): Kratek pregled temperatur in padavin v Ljubljani v stoletni opazovalni dobi 1851–1950. Geografski vestnik, 17: 135–144.Search in Google Scholar

MANOHIN, V. (1965): Nekatere značilnosti zimskih temperatur v Ljubljani v zadnjih 115 letih. Razprave-Papers, Društvo meteorologov Slovenije, 6: 5–18.Search in Google Scholar

MOHOROVIČIĆ, A. (1897): Klima grada Zagreba. Rad JAZU, Vol. 131: 72–111.Search in Google Scholar

OGRIN, D. (1994): Modern age climatic fluctuation in the area of the Gulf of Trieste. Geografski zbornik, 34: 5–80.Search in Google Scholar

OGRIN, D. (1996): Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68: 39–56.Search in Google Scholar

OGRIN, D. (2003): Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851–2002. Dela, 20: 115–131.10.4312/dela.20.115-131Search in Google Scholar

OGRIN, D. (2007): Olive growing in Slovenian Istria and climatic limitations to its development. Moravian Geographical report, 15(3): 34–40.Search in Google Scholar

OGRIN, D. (2012): Spreminjanje podnebja ob Tržaškem zalivu in projekcije za 21. stoletje. In: Ogrin, D. [ed.]: Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, GeograFF 12 (pp. 87–105). LjubljanaSearch in Google Scholar

OGRIN, D., PLUT, D. (2009): Aplikativna fizična geografija Slovenije. Znanstvena založba filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.Search in Google Scholar

PENZAR, I., JURAS, J., MARKI, A. (1992): Long-term meteorological measurment at Zagreb: 1862–1990. Geofizika, 9, suppl.Search in Google Scholar

PENZAR, I., JURAS, J., MARKI, A. (1992a): Brief review of climatic fluctuations recorded in Zagreb between 1862 and 1990. Geofizika, 9: 57–67.Search in Google Scholar

POLLI, S. (1944): 100 anni di osservazioni meteorologiche eseguite a Trieste (1841–1940). Parte I: Generalita e serie termometriche, Bol. Soc. Adriatica di scienze Naturali, 40: 5–28.Search in Google Scholar

POVŠE, M. (1984): Imenik ali seznam krajev z vremenskimi postajami v SR Sloveniji in kronološkim pregledom dosedanjih meteoroloških opazovanj. Ljubljana, Elaborat, HMZ Slovenije.Search in Google Scholar

RADIĆ, V., PASARIĆ, N., ŠINIK, N. (2004): Analiza zagrebačkih klimatoloških nizova pomoću empirijski odredjenih prirodnih sastavnih funkcija. Geofizika, 21(1): 15–36.Search in Google Scholar

STRAVISI, F. (1976): Considerazioni statistiche sui valori medi mensili di cinque elementi meteorologici, Trieste 1841–1975. Istituto Sperimentale Talassografico »F. Vercelli«, Publicazione No. 529, Trieste. 53 pp.Search in Google Scholar

STRAVISI, F. (1987): Climatic variations at Trieste during last century. Geofizika, 4: 61–76.Search in Google Scholar

ŠEGOTA, T. (1970): Sekularne fluktuacije temperature u Zagrebu. Geografski glasnik, 32: 39–60.Search in Google Scholar

ŠEGOTA, T. (1981): More About the Secular Fluctuations of Air Temperature in Zagreb, Croatia. Quaestiones Geographicae, 7: 147–154.Search in Google Scholar

TRONTELJ, M. (1997): Kronika izrednih vremenskih dogodkov v 20. stoletju. Ljubljana, HMZ RS.Search in Google Scholar

TRONTELJ, M. (2000): 150 let meteorologije na Slovenskem. Ljubljana, HMZ RS.Search in Google Scholar

VYSOUDIL, M., JUREK, M. (2005): Summer air temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the period 1961–2000. Dela, 23: 245–257.Search in Google Scholar

ZANINOVIĆ, K. (2006): Trends in indices of temperature extremes in Croatia, 1901–2004. Sixth European Conference on Applied Climatology (ECAC) 4–8 September 2006, Ljubljana, Slovenia, CD Abstracts, A-00470.Search in Google Scholar

ŽIBERNA, I. (2011): Trendi temperatur, višine padavin in vodne bilance v Mariboru v obdobju 1876–2010. Revija za geografijo, 6(1): 23–31.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD