1. bookVolume 8 (2016): Issue 4 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Masculinity vs Femininity in Polish and Ukrainian Organisational Cultures

Published Online: 09 May 2017
Volume & Issue: Volume 8 (2016) - Issue 4 (December 2016)
Page range: 117 - 132
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

One of the five cultural dimensions suggested by G. Hofstede, the dimension of masculinity and femininity, is very controversial. Defining cultures as feminine and masculine results in two issues. In the first, the content one, masculine cultures are characterised by “hard”, instrumental values, whereas feminine cultures by “soft” values whose core is the quality of interpersonal relations. In feminine cultures gender differences disappear, however, with the increase in the masculinisation of culture, the differences in the range of gender values grow. The article is of cognitive character. It shows the results of the research concerning the values and basic objectives in the range of dimensions of masculinity and femininity carried out in Polish and Ukrainian organizations.

Keywords

Boski, P. (2009) Kulturowe ramy zachowań społecznych. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Gatnar, E., Walesiak, M. (eds.) (2011) Analiza danych jakościowych I symbolicznych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.Search in Google Scholar

Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Wydanie II zmienione, PWE, WarszawaSearch in Google Scholar

Kostera, M. (2005) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Koźmiński, A.K., Jemielniak, D., Latusek, D. (2009) Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji. E-mentor, nr 3 (30).Search in Google Scholar

Krzykała-Szafer, R. (eds.) (2010) Zarządzanie kulturowe w jednoczącej się Europie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Matsumoto, D. (2001) Culture and emotion, in: The handbook of culture and psychology D. Matsumoto (eds.), Oxford University Press, Oxford.Search in Google Scholar

Matsumoto, D., Juang, L. (2007) Psychologia międzykulturowa. GWP, Gdańsk.Search in Google Scholar

Mazur, B. (2012) Kultura organizacyjna w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.Search in Google Scholar

Mazur, B. (2015) Zarządzanie z kulturą organizacyjną. Kierunki wpływu wymiarów kulturowych na zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 11, Część II, Wydawnictwo SAN, Łódź.Search in Google Scholar

Mikułowski Pomorski, J. (2012) Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.Search in Google Scholar

Mikułowski Pomorski, J. (1998) Post- Communist Europe and Society’s Understanding of Change. The Case of Poland. Emargo, Winter.Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M. (2008) Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, in: Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka. ed. W. Polak, T. Noch, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.Search in Google Scholar

Stańczyk, S. (2008) Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.Search in Google Scholar

Sikorski, Cz. (2002) Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa.Search in Google Scholar

Sułkowski, Ł. (2012) Kulturowe procesy zarządzania. Difin, Warszawa.Search in Google Scholar

http://geert-hofstede.com/countries.html, [30.09.2015, 15.02.2016].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo