1. bookVolume 8 (2016): Issue 1 (January 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Cultural Inheritance of Abilities and Skills in Entrepreneurship Domain as a Determinant of Organizational Leadership

Published Online: 18 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 8 (2016) - Issue 1 (January 2016)
Page range: 31 - 49
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In this article the author attempts to present an idea that entrepreneurship understood as abilities and skills, which shape new organizational reality, flexibility and risk tolerance are the essential factors that create a leadership relationship. It is assumed that there is a relationship between entrepreneurship and organizational leadership. A leader is not an obedient performer of tasks but a creator of new activities and relationships. Entrepreneurship is treated in the accepted sense as learned skills and abilities in the process of cultural inheritance of attitudes and behavior patterns existing in family, neighborhood, places in society and environment. Hence, in the article the author attempts to outline the path from entrepreneurial attitudes and behavior observed in childhood to act in the same manner in adulthood, including influencing the actions of associates in the workplace which exist in the Polish society.

Keywords

Antczak, Z. (2014) W stronę koncepcji kapitału ludzkiego [in:] Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania / Antczak Zbigniew, Borkowska Stanisława (ed.), Difin.Search in Google Scholar

Balicka, M. (2010) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów poprzez programy edukacyjne na przykładzie analizy efektów realizacji projektu: Jak uruchomić własny biznes – program szkoleniowo-doradczy dla studentów, Warszawa.Search in Google Scholar

Białek, A. (2010) Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej pespektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.Search in Google Scholar

Bieniok, H. (2007) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni [in:] P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski (ed.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.Search in Google Scholar

Bjerke, B. (2004) Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.Search in Google Scholar

Boyd, R., Richerson, P.J. (1985), Culture and the Evolutionary Process, University of Chicago Press, Chicago.Search in Google Scholar

Brackman, L., Jaffe, S. (2011), Żydowska mądrość w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom z Tory i innych starożytnych tekstów, One Press Exclusive, Helion, Gliwice.Search in Google Scholar

Brodersen, I., Dammann, R. (2005) Kwestia spojrzenia, Kafka. Pismo środkowoeuropejskie, 15.Search in Google Scholar

Call, J, Carpenter, M. (2002) Three sources on information in social learning [in:] K. Dautenhahn, C. Nehaniv (red.), Imitation in Animals and Artifacts, Cambridge, MA: MIT Press.Search in Google Scholar

Durham, W.H. (1992) Applications of evolutionary culture theory. Annual Review of Anthropology, 21.10.1146/annurev.an.21.100192.001555Search in Google Scholar

Durham, W.H. (1990) Advances in evolutionary culture theory. Annual Review of Anthropology, 19.10.1146/annurev.an.19.100190.001155Search in Google Scholar

Durham, W.H. (1991) Coevolution: Genes, Culture and Human Diversity, Stanford University Press, Stanford.10.1515/9781503621534Search in Google Scholar

Grzesiuk, S. (2005) Boso, ale w ostrogach, Książka i Wiedza, Warszawa.Search in Google Scholar

Hadryś-Nowak, A. (2015) Przedsiębiorczość – cechy wrodzone czy nabyte. Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, 2014, no. 7, Warszawa: stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, http://firmyrodzinne.pl, 15.08.2015.Search in Google Scholar

Hall, R.J., Workman, J. W., Marchioro, C.A. (1998) Sex, Task and Behaioural Flexibility Effects and Leadership Perceptions. Organizational Behavior and Human Decision Processe, Vol. 74.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł. (2010) Przywództwo w czasie kryzysu [in:] T. Listwan (ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł. (2011a) Liderzy lokalni w kontekście barier administracyjnych w zarządzaniu gminą. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Tom 4, ed. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł., (2011b) Skuteczni liderzy lokalni. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, ed. B. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł., (2012) Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim, Determinanty potencjału rozwoju organizacji (ed. A. Stabryła, K. Woźniak), Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł. (2012) Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 249, Sukces w zarządzaniu kadrami, Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Vol 2 Problemy zarządczo-psychologiczne (ed. S.A. Witkowski, M. Stor), Wrocław.Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł. (2014) Expected features and the behavior of talented leaders in the three sectors of the Polish economy in context with other Central-Eastern European Countries. Journal of Intercultural Management (red. Ł. Sułkowski), Vol. 6 No. 4 December, pp. 81–101, ISSN 2080-0150.10.2478/joim-2014-0037Search in Google Scholar

Haromszeki, Ł., Jarco, P. (2012) Building proactive attitude by using ICT among local leaders in developing countries, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, September, Wrocław.Search in Google Scholar

Hofstede, G. (2000) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Hofstede, G. (2016) Culture,http://www.geerthofstede.nl/culture.aspx, 28.06.2016.Search in Google Scholar

Hogg, M.A. (2001) A Social Identity Theory of Leadership, Personality and Social Psychology Review, no. 5.10.1207/S15327957PSPR0503_1Search in Google Scholar

Hogg, M.A., Martin, R., Weeden, K., Epitropaki, O. (2001) Effective Leadership Salient Groups: Revisiting Leader-member Exchange Theory from the Perspective of the Social Identity Theory of Leadership, University of Queensland, Queensland.Search in Google Scholar

Jaremczuk, K. (ed.) (2006) Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczne, Tarnobrzeg.Search in Google Scholar

Kawka, T. (2012) Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji. Sukces w zarządzaniu kadrami, T1 Problemy zarządczo-ekonomiczne (ed. T. Listwan, M. Stor), Wyd. UE we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Kotarbiński, T. (1965) Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław−Warszawa−Kraków.Search in Google Scholar

Kożusznik, B. (2005) Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Kuc, B.R. (2004) Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.Search in Google Scholar

Landes, D.S. (2007) Dynastie. Wzloty I upadki największych firm rodzinnych, MUZA SA, Warszawa.Search in Google Scholar

Lord, R.S., Foti, R.J., DeVader, C.L. (1984) A Test of Leadership Categorization Theory: Internal Structure, Information Processing and Leadership Perceptions. Organizational Behavior and Human Performance, Vol. 34.10.1016/0030-5073(84)90043-6Search in Google Scholar

MacCrimmon, K.R., Wehrung, D.A. (1990) Characteristics risk taking executives. Management Science, 36(4).10.1287/mnsc.36.4.422Search in Google Scholar

March, J.G, Shapira, Z. (1987) Managerial perspectives on risk and risk taking. Management Science, 33(11).10.1287/mnsc.33.11.1404Search in Google Scholar

McClelland, D.C. (1975) Power: The inner experience, Irvington, Nowy Jork.Search in Google Scholar

McClleland, D.C. (1961) The achieving society, Princeton, NJ, Van Nostrand.Search in Google Scholar

Morris, M.H., Webb, J.W., Fu, J., Singhal, S. (2013) A Competency-Based Perspective on Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 51(3).10.1111/jsbm.12023Search in Google Scholar

Offenmann, L.R., Kennedy, J.K., Wirtz, P.W. (1994) Implicit Leadership Theories: Content, Structure and Generalizability, Leadership Quarterly, no. 5.10.1016/1048-9843(94)90005-1Search in Google Scholar

Ojastu, D., Chiu, R., Olsen, P.I. (2011) Cognitive Model of Entrepreneurship and Its Reflection in Education. Journal of Enterprising Culture, vol. 19, no. 4 (December).10.1142/S0218495811000817Search in Google Scholar

Ossowski, S. (1966) Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Dzieła, Vol 2, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Samborska, A. (2015) Czy można nauczyć przedsiębiorczości? (http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/nauka_przedsiebiorczosci.pdf), 15.08.2015.Search in Google Scholar

Schein, E. (1985) Organization Culture and Leadership. A Dynamic View, Jossey-Bass, San Francisco.Search in Google Scholar

Smith, E.A. (2000) Three styles in the Evolutionary Analysis of Human Behavior, Adaptation and Human Bahavior. An Anthropological Perspective, L. Cronk, N. Chagnon, W. Irons, Aldine de Gruyter, New York. http://faculty.washington.edu/easmith/ThreeStyles.pdf, 15.08.2015Search in Google Scholar

Strelau, J. (2008) Psychologia. Podręcznik akademicki, T. III, GWP, Gdańsk.Search in Google Scholar

Suchodolski, A. (2012) Czynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji. Sukces w zarządzaniu kadrami, Vol 1 Problemy zarządczo-ekonomiczne (ed. T. Listwan, M. Stor), Wyd. UE we Wrocławiu,.Search in Google Scholar

Szołtysek, A.E. (2015) Filozofia człowieka. Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie, Impuls, Kraków.Search in Google Scholar

Sztalt, K., (2012) Stanisława Ossowskiego Koncepcja Dziedzictwa Kulturowego. Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 4(40), No. 2, https://www.kul.pl/files/852/media/RNS/pdf-y/2012/2012_2-_sztalt.pdf, 15.08.2015Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak.Search in Google Scholar

Tarkowska, E. (2006) Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy?,www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_11-12_2006_e_tarkowska.pdf, 15.08.2015Search in Google Scholar

Tomasello, M., Kruger, A., Ratner, H. (1993) Cultural learning. Behavioral and Brain Sciences, 16.10.1017/S0140525X0003123XSearch in Google Scholar

Wachowiak, P., Dabrowski, M., Majewski, B. (ed.) (2007) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.Search in Google Scholar

Warneryd, E.K. (1988) The psychology of innovative enterpreneurship [in:] W.F. van Raaij, G. M. van Veldhoven, E.K. Warneryd (ed.) Handbook of economic psychology, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers).Search in Google Scholar

Zaccaro, S.J., Foti, R.J., Kenny, D.A. (1991) Self-Monitoring and Trait-Based Variance in Leadership: an Investigation of Leader Flexibility Across Multiple Group Situations. Journal of Applied Psychology, Vol. 76.10.1037/0021-9010.76.2.308Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo