1. bookVolume 7 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Cultural and Religious Factors Versus Success in Business

Published Online: 31 May 2016
Volume & Issue: Volume 7 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 69 - 81
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Cultural and religious factors do have some connection with results achieved in business; it is particularly well visible on the financial market. The paper presented possibilities of researching connections between cultural and religious factors and success in business, based on selected measures. Analysis covers three areas: top managers’ incomes, effectiveness measured by return on capital, risk appetite of financial institutions with international capital and international board of managers. Indicators of correlations and comparison of measures used for analysis confirm inter-relationships of cultural and religious factors and success in business.

Keywords

Chaney L.H., Martin J. S., International Business Communication, Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey, 2007Search in Google Scholar

Cieślik A., Multinational Enterprises, Foreign Knowledge and Host Country Wages, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 7, issue 1/201210.12775/EQUIL.2012.001Search in Google Scholar

Dec P. Masiukiewicz P. Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, no 1/2014Search in Google Scholar

Długopolska - Mikonowicz A., Ota T. Efektywna współpraca w zespołach międz ykulturowych, www.wsb.pl/sites/efektywna_wspolpraca_w_zespolach_miedzykulturowych , access 15.04.15Search in Google Scholar

Gesteland R. R. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa, 2000Search in Google Scholar

Gilles H., Hui K. Does Religion Matter in Corporate Decision Making in America? Journal of Financial Economics, no 93/200910.1016/j.jfineco.2008.10.001Search in Google Scholar

Górak-Sosnowska K., Masiukiewicz P., Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013Search in Google Scholar

Hens T., Wang M. Does Finance Have a Cultural Dimension? National Centre of Competence in Research Financial Valuation and Risk Management, Working Paper, no 377/2007Search in Google Scholar

Huczek M. Organizational culture and culture crisis, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, no 2/2014Search in Google Scholar

Jasiński L. J. Nobel z ekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2008Search in Google Scholar

Krześniak-Sajewicz M. Banki odbiją sobie niskie stopy podwyżkami opłat, Rzeczpospolita, 16.04.2015Search in Google Scholar

Kurkliński L. Znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu ryz ykiem kredytowym w polskim systemie bankowym, in: Zarządzanie ryzykiem - reakcje i wyzwania pokryzysowe, (ed.) L. Kurkliński, Wydawnictwo BIK, Warszawa, 2011Search in Google Scholar

Leonhardt D. Is Your Religion Your Financial Destiny? www.nytimes.com/2011/is-your-religion-your-financial-destiny.html, access 10.12.2013Search in Google Scholar

Masiukiewicz P. Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011Search in Google Scholar

Masiukiewicz P. Development of Islamic Banking. Multicultural Aspects, Journal of Intercultural Management, no 2(3)/2014Search in Google Scholar

Masiukiewicz P. Resistance of Islamic Banking to Crises, in: Considerations about the Economy, ed. D. Niedziółka, Warsaw School of Economics Press, Warsaw, 2015Search in Google Scholar

Miroński J. Zarządzanie wiedzą międz ykulturową, E-mentor no 3/2010Search in Google Scholar

Schneider S.C., Barsoux J.L., Managing Across Cultures, Prentice Hall, Harlow, 2003Search in Google Scholar

Stangierski P., Przybylik M., Sieczek M., Kamyk K. Niski poziom internacjonalizacji polskich firm, Harvard Business Review Pl, grudzień 2013 - styczeń 2014Search in Google Scholar

Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005Search in Google Scholar

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku, Raport, Sedlak & Sedlak, Warszawa, 2014Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo