1. bookVolume 67 (2016): Issue 3 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Viktor Krupa, as I Knew Him

Published Online: 22 May 2017
Volume & Issue: Volume 67 (2016) - Issue 3 (December 2016)
Page range: 185 - 193
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper is dedicated to Viktor Krupa, the famous linguist and orientalist as well as long-time friend and colleague of the author of the paper that celebrates his life anniversary – the eightieth birthday. The author deals not only with numerous book publications and studies of Viktor Krupa focused first of all on important linguistic theoretical, typological and orientalist works, but he also analyses his other books. Viktor Krupa is an author of numerous ethnological and folkloristic works, translator of more than 100 books from the world as well as oriental languages and he published many travel and adventure books. The author speaks also about some milestones in the life of Viktor Krupa and he tries to characterise the nature, which enabled Viktor Krupa to become one of the most significant authors of the contemporary Slovak and European oriental studies and linguistics as a whole.

Keywords

BŽOCH, Adam: Pojem konverzácie u Huga Grotia. (v tlači)Search in Google Scholar

Favete Linguis. Studies in Honour of Viktor Krupa. Ed. J. Genzor – M. Bucková. Bratislava: Institute of Oriental Studies SAS 2006.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor: Existuje ideálny svetový jazyk? In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2003, roč. 4 + 119, č. 10, s. 30 – 38.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor: Cognitive Aspects of Language and the Creativity of Metaphor. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV 2003. 136 s. Dostupné na: http://www.orient.sav.sk; https://www.degruyter.com/view/db/cogbibSearch in Google Scholar

KRUPA, Viktor: Priepasť šesťdesiatročných a vízia blízkej budúcnosti? In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2006, roč. 4 + 122, č. 10, s. 1 – 11.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor: Význam pre etnickú identitu. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Zborník z konferencie venovanej S. Ondrejovičovi, ktorá sa konala v Smoleniciach 26. – 27. apríla 2006. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008, s. 19 – 25.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor – ONDREJOVIČ, Slavomír: Aká regulácia jazyka je hriech? In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4 + 114, 1998, č. 9, s. 25 – 33.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor – ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk i vozmožnosti jego regulirovanija. In: Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka (v sopostaviteľnom lingvokuľturnom aspekte). Ed. G. P. Neščimenko. Moskva: Nauka 2002a, s. 175 – 186.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor – ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk ako fenomén. In: Kultúrny život, 2002b, roč. 1, s. 31 – 32.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor – ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazykové mýty. In: Mýty naše slovenské. Zost. E. Krekovič – E. Mannová – E. Krekovičová. Bratislava: Academic Press 2005a, s. 62 – 70.Search in Google Scholar

KRUPA, Viktor – ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazykové mýty a ich poslanie. In: Človek a spoločnosť, internetový časopis, 2005b, roč. 8, č. 2. Dostupné na: www.saske.sk/cas/2-2005/teftbar.htmlSearch in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jubileum významného slovenského lingvistu a orientalistu PhDr. Viktora Krupu, DrSc. In: Jazykovedný časopis 1996, roč. 47, č. 2, s. 135 – 137.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Fenomén Viktor Krupa. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 1, s. 3 – 10.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír: Viktor Krupa, jazykovedec, orientalista, slovakista. In: Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 6, s. 353 – 356.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír – KRUPA, Viktor: K jazykovej situácii a jazykovej legislatíve na Slovensku: In: Studia Academica Slovaca. 35. Eds. M. Vojtech – J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2006a, s. 61 – 74.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír – KRUPA, Viktor: Jazykovyje mify i ich missija. In: Globalizacija – etnizacija. Etnokuľturnyje procesy. 2. Ed. G. Neščimenko. Moskva: Nauka 2006b, s. 164 – 181.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír – KRUPA, Viktor: Identita a jazyk. In: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Eds. G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová. Bratislava: Veda 2009, s. 19 – 25.Search in Google Scholar

ONDREJOVIČ, Slavomír – KRUPA, Viktor: K vzaimosvjazi jazyka i etničnosti (na materiale v tom čisle slovackogo). In: Aktuaľnyje etnokuľturnyje i etnojazyčnyje problemy sovremennosti. Ed. G. Neščimenko. Moskva: Nauka 2010, s. 3 – 26.Search in Google Scholar

Pange lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Eds. J. Genzor – S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999.Search in Google Scholar

RÁCOVÁ, Anna: Dr. Viktor Krupa’s Eightieth Anniversary. In: Studia Orientalia Victori Krupa dedicata. Eds. A. Rácová – M. Bucková. Bratislava: Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences 2016, s. 5 – 10.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo