Open Access

Historical abiotic damage to forests in the Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)


Cite

Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material. Official Journal of the European Communities. 245 p. Search in Google Scholar

Culek, M. (ed.), 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 p. Search in Google Scholar

eAGRI, 2014: SIL – Informace o stavu lesa. Praha, Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. [on-line: http://eagri.cz/public/app/uhul/SIL/Default.cshtml] Search in Google Scholar

Hlásny, T., Křístek, Š., Holuša, J., Trombik, J., Urbaňcová, N., 2011: Snow disturbances in allochtonous Norway spruce forests: an application of Neural Networks based regression modeling. Forest Ecology and Management, 262:2151–2161. Search in Google Scholar

Holuša, J. (ed.), 2000: Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 40. Moravskoslezské Beskydy. Textová část. Platnost 2000–2019. Frýdek-Místek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 225 p. Search in Google Scholar

Holuša, J., 2004: Health condition of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. stands in the Beskid Mts. Dendrobiology 51 (Suppl.):11–17. Search in Google Scholar

Holuša, J., Křístek, Š., Trombik, J., 2010: Stability of spruce forests in the Beskids: an analysis of wind, snow and drought damages. Beskydy, 3:43–54. Search in Google Scholar

Jalkanen, A., Mattila, U., 2000: Logistic regression models for wind and snow damage in northern Finland based on the National Forest Inventory data. Forest Ecology and Management, 135:315–330. Search in Google Scholar

Janda, P., Svoboda, M., Bače, R., Čada, A., Peck, JL. E., 2014: Three hundred years of spatio-temporal development in a primary mountain Norway spruce stand in the Bohemian Forest, central Europe. Forest Ecology and Management, 330:304–311. Search in Google Scholar

Kamimura, K., Shirashi, N., 2007: A review of strategies for wind damage assessment in Japanese forests. Journal of Forest Research, 12:162–176. Search in Google Scholar

Klopcic, M., Poljanec, A., Gartner, A., Boncina, A., 2009: Factors related to natural disturbances in mountain Norway spruce (Picea abies) forests in the Julian Alps. Ecosience, 16:48–57. Search in Google Scholar

Knížek, M., Modlinger, R. (eds.), 2013. Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2012 a jejich očekávaný stav v roce 2013. Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 63 p. Search in Google Scholar

Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch., Raši, R., 2007: Damage to forest stands by snow with regard to altitute in Orava, Pohronie and Kysuce regions. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 53:173–190. Search in Google Scholar

Konôpka, J., Konôpka, B., 2008: Prognóza náhodných ťažieb v smrečinách v dôsledku mechanicky pôsobiacich abiotických škodlivých činiteľov v oblasti Kysuce a Orava, Tatry, Spiš, Slovenské rudohorie. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 54:325–346. Search in Google Scholar

Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, CH., 2008: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku. Analýza kalamity zo zimy 2005/2006. Lesnícke štúdie č. 59. Zvolen, NLC-LVÚ Zvolen, 65 p. Search in Google Scholar

Křístek, Š., Holuša, J., Urbaňcová, N., Trombik, J., Drápela, K., 2011: Expeditionary measurements of snow in extensively forested Carpathian mountains: evaluating parameters variability. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6:45–58. Search in Google Scholar

Lehtonen, I., Hoppula, P., Pirinen, P., Gregow, H., 2014: Modelling crown snow loads in Finland: a comparison of two methods. Silva Fennica, 48:1120. Search in Google Scholar

Lipina, P., 2014: 491 cm celkové sněhové pokrývky na Lysé hoře v Beskydech v zimní sezóně 1910–11. Infomet. Český hydrometeorologický ústav. [on-line http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1394453361] Search in Google Scholar

Mickovski, S. B., Stokes, A., Van Beek, L., 2005: A decision support tool for windthrow hazard assessment and prevention. Forest Ecology and Management, 216:64–76. Search in Google Scholar

Musil, J., Modlinger, R., Hrabánek, A., 2008: Tabulková příloha. In: Knížek, M., Pešková, V. (eds.): Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2007 a jejich očekávaný stav v roce 2008. Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., p. 55–71. Search in Google Scholar

Nykänen, M. L., Peltola, H., Quine, Cp., Kellomäki, S., Broadgate, M., 1997: Factors affecting snow damage of trees with particular reference to European conditions. Silva Fennica, 31:193–213. Search in Google Scholar

Pavelka, J., Trezner, J. (eds.), 2001: Příroda Valašska. Vsetín, Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, 568 p. Search in Google Scholar

Plíva, K., 1971: Typologický systém ÚHÚL. Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 90 p. Search in Google Scholar

Riedl, M., Šišák, L., Kahuda, J., Hofmeister, T., Neznajová, Z., Ulrich, R. et al., 2012. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011. Praha, Ministerstvo zemědělství, 136 p. Search in Google Scholar

Rottmann, M., 1985: Schneebruchschäden in Nadelholzbeständen. Beiträge zur Beurteilung der Schneebruchgefährdung, Zur Schadensvorbeugung und Zur Behandlung schneegeschädigter Nadelholzbestände. Frankfurt am Main, J. D. Sauerlander’s Verlag, 159 p. Search in Google Scholar

Rychtecká, P., Urbaňcová, N., 2008: Škodliví činitelé lesa v letech 1996–2006 – I. část Abiotičtí a antropogenní činitelé. Lesnická práce, 6:14–15. Search in Google Scholar

Schelhaas, M. J., Nabuurs, G. J., Schuck, A., 2003: Natural disturbances in the European forests in the 19th and 20th centuries. Global Change Biology, 9:1620–1633. Search in Google Scholar

Schuck, A., Schelhaas, M. J., 2013: Storm damage in Europe – a overview. In: Gardiner, B., Schuck, A., Schelhaas, M. J., Orazio, Ch., Blennow, K., Nicoll, B. (eds.): Living with Storm Damage to Forests. What Science Can Tell Us 3:15–23. Search in Google Scholar

Sláma, F., 1889: Dějiny Těšínska. Matice lidu, 23: 271 p. Search in Google Scholar

Slodičák, M., 1996: Stabilizace lesních porostů výchovou. Lesnický průvodce. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 52 p. Search in Google Scholar

Slodičák, M., Novák, J., 2006: Silvicultural measures to increase the mechanical stability of pure secondary Norway spruce stands before conversion. Forest Ecology and Management, 224:252–257. Search in Google Scholar

Spiecker, H., 2000: The growth of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Europe within and beyond its natural range. In: Hasenauer, H. (ed.): International Conference on Forest Ecosystem Restoration. Ecological and Economic Impacts of Restoration Processes in secondary coniferous Forests. Proceedings of the International Conference held in Vienna, Austria, 10–12 April 2000, p. 247–256. Search in Google Scholar

Šrámek, V., 2009: Průběh meteorologických podmínek v roce 2008. In: Knížek M. (ed.): Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2008 a jejich očekávaný stav v roce 2009. Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., p. 7–12. Search in Google Scholar

Talkkari, A., Peltola, H., Kellomäki, S., Strandman, H., 2000: Integration of component models from the tree, stand and regional levels to assess the risk of wind damage at forest margins. Forest Ecology and Management, 135:303–313. Search in Google Scholar

Telecký, M., 2000: Ochrana lesů. In: Holuša, J. (ed.): Oblastní plán rozvoje lesů. Přírodní lesní oblast 40. Moravskoslezské Beskydy. Textová část. Platnost 2000–2019. Frýdek-Místek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, p. 117–150. Search in Google Scholar

Tolasz, R., Brázdil, R., Bulíř, O., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Hájková, L. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. Praha, Olomouc, Český hydrometeorologický ústav, Universita Palackého, 255 p. Search in Google Scholar

Valinger, E., Lundqvist, L., Bondesson, L., 1993: Assessing the risk of snow and wind damage from tree physical characteristics. Forestry, 66:249–260. Search in Google Scholar

Vicena, I., Pařez, J., Konôpka, J., 1979: Ochrana lesa proti polomům. Praha, SZN, 244 p. Search in Google Scholar

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 28/1996, 18. 3. 1996, p. 946–970. Search in Google Scholar

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky, částka 76/1995, 3. 11. 1995, p. 3946–3967. Search in Google Scholar

Zhu, J. J., Li, X. F., Liu, Z. G., Cao, W., Gonda, Y., Matzuzaki, T., 2006: Factors affecting the snow and wind induced damage of a mountain secondary forest in northeastern China. Silva Fennica, 40:37–51 Search in Google Scholar

Žaloudík, V., 1983a: Historie lesů – II. a III. cyklus, LZ Ostravice. Frýdek-Místek, Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti Brandýs n. Labem, 73 p. Search in Google Scholar

Žaloudík, V., 1983b: Historie lesů II. a III. cyklus, LZ Rožnov p. Radhoštěm. Frýdek-Místek, Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti Brandýs n. Labem, 202 p. Search in Google Scholar

Žaloudík, V., 1984a: Historie lesů ve II. a III. cyklu (všeobecné a speciální šetření), LZ Frenštát pod Radhoštěm. Frýdek-Místek, Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti Brandýs n. Labem, 152 p. Search in Google Scholar

Žaloudík, V., 1984b: Historie lesů II. a III. cyklus (všeobecné a speciální šetření), LZ Frýdek. Frýdek-Místek, Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti Brandýs n. Labem, 70 p. Search in Google Scholar

Žaloudík, V., 1984c: Historie lesů (II. a III. cyklus), LZ Jablunkov. Frýdek-Místek, Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti Brandýs n. Labem, 60 p. Search in Google Scholar

eISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other