Open Access

Porovnání vlivu příměsi na růstové veličiny, strukturu a stabilitu porostu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na antropogenních půdách sokolovského regionu / Influence of admixed tree species on growth, structure and stability of Scots pine stands on anthropogenic soils of the Sokolov region


Cite

André, F., Jonard, M., Ponette, Q., 2010: Biomass and nutrient content of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and beech (Fagus sylvatica L.) stem and branches in a mixed stand in southern Belgium. Science of the Total Environment, 408:2285-2294. Search in Google Scholar

Cejpek, J., Kuráž, V., Frouz, J., 2011: Vodní režim rekultivovaných a nerekultivovaných výsypek. Acta Environmentalica universitatis comenianae (Bratislava) 19:52-55. Search in Google Scholar

Conlin, M., Jolliffe, L., 2011: What Happens When Mining Leaves? In: Conlin, M., Jolliffe., L. (eds.): Mining Heritage and Tourism. A Global Synthesis. London and New York: Routledge, p. 3- 0. Search in Google Scholar

Čermák, P., Ondráček V., 2009: Stanovištní a rhizologické vlastnosti dřevin využívaných při zalesňování výsypek severočeské hnědouhelné pánve: metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 57 s. Search in Google Scholar

Černý, M., Pařez, J., Malík, Z., 1996: Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub). Praha, IFER, 245 s. Search in Google Scholar

Dieler, J., Pretzsch, H., 2013: Morphological plasticity of European beech (Fagus sylvatica L.) in pure and mixed-species stands. Forest Ecology Management, 295:97-108. Search in Google Scholar

Dimitrovský, K., 2001: Tvorba nové krajiny na Sokolovsku. Sokolov, Sokolovská uhelná, 191 s. Search in Google Scholar

Dimitrovský, K., Modrá, B., Prokopová, D., 2010: Produkční a mimoprodukční význam antropogenních substrátů na výsypkách sokolovské uhelné pánve. Zpravodaj Hnědé uhlí, 4:8-16. Search in Google Scholar

Dimitrovský, K., Vesecký, J., 1989: Lesnická rekultivace antropogenních půdních substrátů. Praha, SZN, 132 s. Search in Google Scholar

Ducey, M. J., Knapp, R. A., 2010: A stand density index for complex mixed species forests in the northeastern United States. Forest Ecology and Management, 260:1613-1622. Search in Google Scholar

Fabrika, M., Pretzsch, H., 2011: Analýza a modelovanie lesných ekosystémov. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 599 s. Search in Google Scholar

Frouz, J., 2011: Rozvoj půd jako základní předpoklad obnovy ekosystémových služeb na těžce disturbovaných plochách. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 19:66-70. Search in Google Scholar

Husch, B., Beers, T. W., Kershaw, J. A. Jr., 2003: Forest Mensuration. 4th edition. Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons, 456 p. Search in Google Scholar

Hynynen, J., Repola, J., Mielikäinen, K., 2011: The effect of species mixture on the growth and yield of mid-rotation mixed stands of Scots pine and silver birch. Forest Ecology and Management, 262:1174-1183. Search in Google Scholar

Kantor, P., 1981: Hydrické účinky smrku a buku v zimních obdobích. Práce VÚLHM, 58:153-176. Search in Google Scholar

Lintz, G., Wirth, P., 2009: Erfolgs faktoren der Sanierungund Entwicklung von Bergbauregionen. GeoScape, 4:222-238. Search in Google Scholar

Lipovská, Z., 2011: Strategic planning in the mining microregion Sokolov - East. In: Škarpa, P. (ed.): MendelNet 2011 - Proceedings of International Ph. D. Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, p. 495-510. Search in Google Scholar

Novák, J., 2013: Výchova porostů borovice lesní a poškození sněhem. Zprávy lesnického výzkumu - report of forestry research, 58:147-157. Search in Google Scholar

Oliver, C. D., Larson, B. C., 1996: Forest stand dynamics, update edition. New York, John Wiley, 520 p. Search in Google Scholar

Peltola, H., Kellomäki, S., Hassinen, A., Granander M., 2000: Mechanical stability of Scots pine, Norway spruce and birch: an analysis of tree-pulling experiments in Finland. Forest Ecology and Management, 135:143-153. Search in Google Scholar

Pietrzykowski, M., Socha, J., 2011: An estimation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) ecosystem productivity on reclaimed postmining sites in Poland (Central Europe) with using of allometric equations. Ecol Eng, 37:381-386. Search in Google Scholar

Podrázský, V., Remeš, J., 2005: Effect of forest tree species on the humus form state at lower altitudes. Journal of Forest Science, 51:60-66. Search in Google Scholar

Poleno, Z., Vacek, S., 2007: Pěstování lesů II. - Teoretická východiska pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 463 s. Search in Google Scholar

Polley, H., 1995: Assessing the mechanical stability of forest trees on the basis of the German forest inventory. Forst und Holz, 50:594-597. Search in Google Scholar

Porte, A., Bartelink, H. H., 2002: Modelling mixed forest growth: a review of models for forest management. Ecological Modelling, 150:141-188. Search in Google Scholar

Prach, K., Bastl, M., Konvalinková, P., Kovář, P., Novák, J., Pyšek, P. et al., 2008: Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích v České republice - přehled dominantních druhů a stádií. Příroda, 26:5-26. Search in Google Scholar

Průša, E., 2001: Pěstování lesů na typologických základech. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 593 s. Search in Google Scholar

Reineke, L., H., 1933: Perfecting a stand-density index for evenaged forests. J. Agric. Res., 46:627-638. Search in Google Scholar

Rothe, A., 1997: Einfluss des baumatenanteils auf Durchwurzelung, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt und Zuwaschsleistung eines Fichten-Buchen-Mischbestandes am Höglwald. München: Forstlicher Forschungsbericht Nr. 163, 213 p. Search in Google Scholar

Řehounek, J., Řehounková, K., Prach K., 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. České Budějovice, Calla, 178 s. Search in Google Scholar

Seidel, D., Leuschner, Ch., Scherber, Ch., Beyer, F., Wommelsdorf, T., Cashman, M. J. et al., 2013: The relationship between tree species richness, canopy space exploration and productivity in a temperate broad-leaf mixed forest. Forest Ecology and Management, 310:366-374. Search in Google Scholar

Shaw, J. D., 2000: Application of stand density index to irregularly structured stands. Western J. Appl. Forest., 15:40-42. Search in Google Scholar

Shaw, J. D., Long, J. N., 2010: Consistent Definition and Application of Reineke’s Stand Density Index in Silviculture and Stand Projection. In: Jain, T. B., Graham, R. T., Sandquist, J. (tech. eds.): Integrated management of carbon sequestration and biomass utilization opportunities in a changing climate. Fort Collins (Colorado), USDA, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, p. 199-209. Search in Google Scholar

Vacek, S., Simon, J., 2009: Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 792 s. Search in Google Scholar

Vacchiano, G., Motta, R., Long, J. N., Shaw, J. D., 2008: A density management diagram for Scots pine (Pinus sylvestris L.): a tool for assessing the forest’s productive effect. Forest Ecology and Management, 255:2542-2554. Search in Google Scholar

Vandermeer, J. H., 1992: The ecology of intercropping. England, Cambridge University Press, 237 p. Search in Google Scholar

Vráblíková, J., Blažková, M., Farský, M., Jeřábek, M., Seják, J., Šoch, M. et al., 2008: Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří, I. část Přírodní a sociálně ekonomické charakteristiky disparit průmyslové krajiny v Podkrušnohoří. Ústí n. L., UJEP, FŽP, 182 s. Search in Google Scholar

Woodall, C. W., Miles, P. D., Vissage, J. S., 2005: Determining maximum stand density index in mixed species stands for strategic- scale stocking assessments. Forest Ecology and Management, 216:367-377. Search in Google Scholar

Zahradnický, J., Mackovčin, P. (eds.) et al., 2004: Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Praha, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, s. 418-444. Search in Google Scholar

Zhu, J., Li, X., Liu, Z., Cao, W., Gonda, Y., Matsuzaki T., 2006: Factors affecting the snow and wind induced damage of a montane secondary forest in northeastern China. Silva Fennica, 40:37-51. Search in Google Scholar

eISSN:
0323-1046
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other