1. bookVolume 50 (2016): Issue 1-2 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-286X
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Index of Fossiliferous Localities of the Olešná Member, Klabava Formation (Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic)

Published Online: 22 Aug 2018
Volume & Issue: Volume 50 (2016) - Issue 1-2 (December 2016)
Page range: 23 - 54
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-286X
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Thirty-two fossiliferous localities of the Olešná Member, a distinct unit of the Klabava Formation, are described. As we are able to find they represent all fossil sites of this unit ever been mentioned in publications. Fossil taxa from relevant papers are summarized and the historical names used for the localities are listed. Updated lists of fauna are compiled for each locality; based on them an overall list for the member is completed.

Keywords

Andrusov, D. 1925. Geologické poměry Zbirožska. Sborník Státního geologického ústavu československé republiky 5, 53–110.Search in Google Scholar

Barrande, J. 1879. Systême silurien du centre de la Boheme. 1ère Partie: Recherches Paléontologiques. Vol. 5. Classe des Mollusques. Ordre des Brachiopodes. Planches 72–153. Pls 72–153. Privately published, Prague and Paris.Search in Google Scholar

Bouček, B. 1944a. O profilu spodním ordovikem na vrchu Babě u Hostomic. Zprávy Úřadu pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě 19 (1943–44)(2), 41–53.Search in Google Scholar

Bouček, B. 1944b. Über das Profil durch das untere Ordovizium am Begre Baba bei Hostomitz. Zprávy Úřadu pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě 19 (1943–44)(2), 54–64.Search in Google Scholar

Chlupáč, I. 2002. Explanatory remarks to reprinted Joachim Barrande: Systême silurien du centre de la Bohême, Vol. I. Crustaces: Trilobites. Trilobit, Praha.Search in Google Scholar

Fatka, O. & Mergl, M. 2009. The ‘microcontinent’ Perunica: status and story 15 years after conception, 65–101. In Bassett, M.G. (ed.) Early Palaeozoic peri-Gondwana terranes: new insights from tectonics and biogeography. Geological Society of London, Special Publication 325.Search in Google Scholar

Feistmantel, K. 1880. Zwei Profile durch die Basis der böhmischen Silur-Etage D an den entgegengesetzten Beckenrändern. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1879, 256–266.Search in Google Scholar

Feistmantel, K. 1885. Spongien-Reste aus silurischen Schichten von Böhmen. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1884, 100–106.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1949. Orthoidea a Clitambonoidea z českého tremadoku. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky 16, 93–144. [Czech and English versions, Russian summary.]Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1950. Geologie úvalského staršího paleozoika. Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, oddíl geologický 17, 141–184.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1951. Ramenonožci českého ordoviku. Rozpravy Ústředního ústavu geologického 13 (1950), 1–133.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1961a. Úvodní zpráva. In Paleozoikum. Barrandien – Železné hory. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1959, 40–41.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1961b. Starší paleozoikum, 58–91. In Čepek, L. & Zoubek, V. (eds) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000 M – 33 – XX Plzeň. Ústřední ústav geologický, Nakladatelství Československé akademie věd.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1980. Conotreta Walcott (Brachiopoda) in the Lower Ordovician of Bohemia. Věstník Ústředního ústavu geologického 55(5), 297–299.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1981. Development of a linear sedimentary depression exemplified by the Prague Basin (Ordovician–Middle Devonian; Barrandian area – Central Bohemia). Sborník geologických věd, Geologie 35, 7–48.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1982a. Lingulacea, Paterinacea, and Siphonotretacea (Brachiopoda) in the Lower Ordovician sequence of Bohemia. Sborník geologických věd, Paleontologie 25, 9–82.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1982b. Ordovician in Bohemia: Development of the Prague Basin and its benthic communities. Sborník geologických věd, Geologie 37, 103–136.Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1987. Starší paleozoikum, 14–19. In Kříž, J. (ed.) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 13-133 Úvaly. Ústřední ústav geologický, Praha.10.2307/4530312Search in Google Scholar

Havlíček, V. 1998. Ordovician, 41–79. In Chlupáč, I., Havlíček, V., Kříž, J., Kukal, Z. & Štorch, P. Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). Czech Geological Survey, Prague.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Fatka, O. 1992. Ordovician of the Prague Basin (Barrandian area, Czechoslovakia, 461–471. In Webby, B.D. & Laurie, J.R. (eds) Global Perspectives on Ordovician Geology. Balkema, Rotterdam.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1952. Kambrium a ordovik v Brdských Hřebenech a na Jinecku. Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický 18 (1951), 145–276.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1953. Nové poznatky o českém spodním a středním ordoviku. Věstník Ústředního ústavu geologického 28, 102–109.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1955. Některé problémy paleogeografie středočeského ordoviku. Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický 21 (1954), 449–518.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Šnajdr, M. 1956. Paleogeografie tremadockého moře v Barrandienu. Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický 22 (1955), 237–255.Search in Google Scholar

Havlíček, V. & Vaněk, J. 1966. The Biostratigraphy of the Ordovician of Bohemia. Sborník geologických věd, Paleontologie 8, 7–69.Search in Google Scholar

Hinz, I., Kraft, P., Mergl, M. & Müller, K.J. 1990. The problematic Hadimopanella, Kaimenella, Milaculum, and Utahphospha identified as sclerites of Palaeoscolecida. Lethaia 23(2), 217–221.Search in Google Scholar

Jahn, J.J. 1904a. O krušnohorských vrstvách (d). Rozpravy České Akademie pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 13, 30, 1–16.Search in Google Scholar

Jahn, J.J. 1904b. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bande d. Verhandlungen der kaiserlichköniglichen geologischen Reichsanstalt 1904, 9, 209–211.Search in Google Scholar

Jahn, J.J. 1904c. Über die Brachiopodenfauna der Bande D1. Verhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt 1904, 12, 270–280.Search in Google Scholar

Kalat, N. 1949. Stratigrafie krušnohorských vrstev v okolí Úval. Příroda 42, 44–45, 77–79.Search in Google Scholar

Katzer, F. 1892. Geologie von Böhmen. Der geognostische Aufbau und die geologische Entwickelung des Landes. Mit besonderer Berücksichtigung der Erzvorkommen und der verwendbaren Minerale und Gesteine. I. Taussig, Prag 1–1606.Search in Google Scholar

Kettner, R. 1916a. Příspěvek k petrografii vrstev krušnohorských (D). Část I. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 25, 16, 1–33.Search in Google Scholar

Kettner, R. 1916b. Příspěvek k petrografii vrstev krušnohorských (D). Část II. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 25, 34, 1–32.Search in Google Scholar

Kettner, R. 1921. O transgresích a regresích spodnosilurského moře v Čechách. Rozpravy České Akademie pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 30, 43, 1–7.Search in Google Scholar

Klouček, C. 1915. Novinky z krušnohorských vrstev – d. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 24, 42, 1–3.Search in Google Scholar

Klouček, C. 1917. Novinky z krušnohorských vrstev – d. Část II. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 26, 10, 1–7.Search in Google Scholar

Klouček, C. 1919. Novinky z krušnohorských vrstev – d. Část IV. Rozpravy České Akademie pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 27, 38, 1–6.Search in Google Scholar

Klouček, C. 1920. Novinky z krušnohorských vrstev – d. Část V. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II 29, 3, 1–4.Search in Google Scholar

Klouček, C. 1924. Nové zprávy z vrstev komárovských dβ (Dd). Věstník státního geologického ústavu Československé republiky 4, 199–204.Search in Google Scholar

Koliha, J. 1918. Brachiopoda z krušnohorských vrstev – d. Časopis Musea Království českého 92, 128–139.Search in Google Scholar

Koliha, J. 1924. Atremata z krušnohorských vrstev (dα). Palaeontographica Bohemiae 10, 1–61.Search in Google Scholar

Koliha, J. 1937. Sur le Trémadocien et sur l’Arénigien inférieur en Bohême. Bulletin de la Société géologique de France, 5e série 7, 477–495.Search in Google Scholar

Kraft, J., Mergl, M., Hroch, T. & Kraft, P. 2013. Index of fossiliferous localities of the Třenice Formation (Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic). Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica et paleobiologica 47(1–2), 33–64.Search in Google Scholar

Kraft, J., Mergl, M., Hroch, T. & Kraft, P. 2015. Index of fossiliferous localities of the Mílina Formation (Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic). Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica et paleobiologica 49(1–2), 17–50.Search in Google Scholar

Kraft, P. & Kraft, J. 2003. Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc – Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic), 309–314. In Albanesi, G.L., Beresi, M.S. & Peralta, S.H. (eds) Ordovician from the Andes. INSUGEO, Serie Correlación Geológica 17.Search in Google Scholar

Kraft, P. & Mergl, M. 1989. Worm-like fossils (Palaeoscolecida; ?Chaetognatha) from the Lower Ordovician of Bohemia. Sborník geologických věd, Paleontologie 30, 9–36.Search in Google Scholar

Kraft, V. 1928. Geologické poměry Rokycanska. Rokycany, 120 pp.Search in Google Scholar

Krejčí, J. & Feistmantel, K. 1885. Orographischgeotektonische übersicht des silurischen Gebietes im mittleren Böhmen. Archiv für Naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen 5, 5, 1–124.Search in Google Scholar

Krejčí, J. & Feistmantel, K. 1890. Orografický a geotektonický přehled území silurského ve středních Čechách. Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech 5, 5. 1–94.Search in Google Scholar

Kukal, Z. 1959. Petrografický výzkum barrandienských ordovických jílovitých hornin. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1–2, 125–140.Search in Google Scholar

Kukal, Z. 1961. Petrografický výzkum vrstev olešenských barrandienského ordoviku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1960, 75–77.Search in Google Scholar

Kukal, Z. 1963. Výsledky sedimentologického výzkumu barrandienského ordoviku. Sborník geologických věd, Geologie 1, 103–138.Search in Google Scholar

Lipold, M.V. & Krejčí, J. 1860. In Sitzung am 24. April 1860. Verhandlungen der kaiserlichköniglichen geologischen Reichsanstalt 11, 88–91.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1978. Výsledky paleontologického výzkumu ordoviku v širším okolí Starého Plzence. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 28, 1–70.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1981. The genus Orbithele (Brachiopoda, Inarticulata) from the Lower Ordovician of Bohemia and Morocco. Věstník Ústředního ústavu geologického 56(5), 287–292.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1986. The Lower Ordovician (Tremadoc – Arenig) Leptembolon Community in the Komárov area (SW part og the Prague Basin; Bohemia). Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica 24, 1–34.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1994. Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia. Věstník Českého geologického ústavu 69, 4, 47–55.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1995. New lingulate brachiopods from the Mílina Formation and the base of the Klabava Formation (late Tremadoc – early Arenig), Central Bohemia. Věstník Českého geologického ústavu 70(2), 101–114.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1996. Tafonomická ztráta informací – příklad z barrandienského tremadoku. Seminář k 75. výročí narození Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky. Sborník referátů. VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Institut geologického inženýrství. Ostrava, 14.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1997a. New and rare lingulate brachiopods from lower part of the Klabava formation (Arenig, Lower Ordovician) of Prague Basin, Bohemia. Journal of the Czech Geological Society 42(1–2), 95–104.Search in Google Scholar

Mergl, M. 1997b. Selective dissolution of fossils – an example from Tremadoc of Bohemia. Sborník vědeckých prací VŠB – Technická univerzita v Ostravě, Řada hornicko-geologická, zvláštní číslo, 13–17.Search in Google Scholar

Mergl, M. 2002. Linguliformean and craniiformean brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations) of the Barrandian, Bohemia. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 58(1–2), 1–82.Search in Google Scholar

Mergl, M. 2006. Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 81(4), 305–308.Search in Google Scholar

Mergl, M. 2008. The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation of the Prague Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 83(2), 233–236.Search in Google Scholar

Mergl, M. 2011. Early Ordovician arthropod trace fossils in the Prague Basin (Czech Republic), 367–370. In Gutiérrez-Marco, J.C., Rábano, I. & García-Bellido, D. (eds) Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero 14. 679 pp. Instituto Geológico y Minero de Espana, Madrid.Search in Google Scholar

Mergl, M. & Duršpek, J. 2006. Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 81(1), 17–26.Search in Google Scholar

Počta, F. 1898a. O zbytcích hub z české pánve paleozoické. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Třída II 7, 24, 1–8.Search in Google Scholar

Počta, F. 1898b. Ueber Spongienreste aus dem palaeozoischen Becken Böhmens. Bulletin international de l’Académie des sciences de l’Empereur François-Joseph 1898, 1–3.Search in Google Scholar

Purkyně, C. r. 1914. Kambrium mezi Plzencem a Žárem u Rokycan. Sborník Městského historického musea v Plni 3, 1–7.Search in Google Scholar

Vála, J. & Helmhacker, R. 1872. Rudy železné v krajině mezi Prahou a Berounem. Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech 2, 1, 87–336.Search in Google Scholar

Vála, J. & Helmhacker, R. 1874. Das Eisensteinvorkommen in der Gegend zwischen Prag und Beraun. Archiv der naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen 2, 1, 102–407.Search in Google Scholar

Wentzel, J. 1891. Ueber die Beziehungen der Barrande’schen Etagen C, D und E zum britischen Silur. Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt 41(1), 117–170.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo