1. bookVolume 14 (2014): Issue 2 (December 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Study Possibilities of Present-Day Ethnic Revitalization of German Woodsmen in the Little Carpathians

Published Online: 11 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 14 (2014) - Issue 2 (December 2014)
Page range: 97 - 108
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
ABSTRACT

The article discusses the influence of macro-social processes and issues of assimilation, acculturation, ethnic and linguistic revitalization on the example of one particular group of German woodsmen in the social context of Western Slovakia. It attempts to analyse how historical and political changes during the 20th century influenced changes in the structure, system of values and hierarchy of ethnic group and whether that helped or prevented the assimilation of the group’s members. The article also attempts to indicate the possibilities of today’s ethnic and linguistic revitalization.

KEYWORDS

BERANEK, F. J. (1943): Die Deutsche Besiedlung der Westslowakei. In. Deutschtumsfragen in Nordkarpatenraum. Käsmark: Roland-verlag. Presburg.Search in Google Scholar

BOTÍK, J. (2007): Etnická história Slovenska. Bratislava.Search in Google Scholar

FOLTÝNEK, F. (2007): Z dejín obce Sološnica. Sološnica: Obecný úrad.Search in Google Scholar

HABÁŇOVÁ, G. (1992): K niektorým problémom intra- a extraskupinových vzťahov drevorubačov tzv. Huncokárov v Malých Karpatoch. In. Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. Bratislava: Ústav etnológie SAV, pp. 66-85.Search in Google Scholar

HORVÁTHOVÁ, M. (2002): Nemci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, remesiel a odievania. Dunajská Streda: Fórum inštitút pre výskum menšín.Search in Google Scholar

KANTEK, K. (2008): Život spätý s lesom. História, pp.33-35. KOVÁČ, D. (1995): Evakuácia a vysídlenie Nemcov zo Slovenska. Bratislava: Veda.Search in Google Scholar

KOVAČEVIČOVÁ, S. (1990): Príspevok k poznaniu charakteru ľudovej kultúry bývalých nemeckých sídiel na Slovensku. Slovenský národopis 4/1990, pp. 515-517. Markus,M. (2009): DiedeutschenHolzfäller der kleinenKarpaten. Bratislava: vlastné vydanie, EinVortag des Heimat- undKulturseminar in Bernried am StarnbergerSee am 7.4.2009, pp.50.Search in Google Scholar

PANCZOVÁ, Z. (2011): Zaniknutý svet malokarpatských „Huncokárov“ v odraze poverových rozprávaní. In. Zaostrené na kultúrne dedičstvo. Prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo malokarpatského regiónu. Zborník príspevkov odborného seminára. Svätý Jur: Academia Istropolitana Nova, pp. 14-22.Search in Google Scholar

PÖSS, O. (2000): Karpatskí Nemci. In. Pamiatky a múzeá. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový ústav, pp.24-25.Search in Google Scholar

PÖSS, O. (2002): Karpatskí Nemci. História, pp. 17-18.Search in Google Scholar

PRIEČKO, M. (2003): Dynamika spoločensko-politických zmien v druhej polovici 20. storočia a ich kultúrne, sociálne a ekonomické dôsledky. In. Slovensko: politika a spoločnosť. Trnava: Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, pp. 106-134.Search in Google Scholar

ŠATAVA, L. (2013): Etnicita a jazyk. Teorie, praxe, trendy: čítanka textú. Brno:Tribun EU.Search in Google Scholar

TÁČOVSKÝ, L. (2013): Kronika rodu Hirner na pozadí huncokárskej histórie. Trenčín: Pardon.Search in Google Scholar

APATHY, Š. (1963): Drevárstvo - výskum Nové Mesto nad Váhom, Myjava. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Textual Archive, inv.č. 456, pp.1-38.Search in Google Scholar

GRÓF, M., Výpovede o živote. Memories recorded in 2006 by Vladimír Švantner. Available online: http://www.huncokari.sk/michal-grof/ (12.1.2015) Search in Google Scholar

WEBER, O. (1979, 1984, 2002, 2007): Memories recorded from family meetings Weber a Gschill. Manuscripts, 50 p. Author’s archive.Search in Google Scholar

WEBER, O. (2002): Memories recorded from family meetings, August 10th, 2002 in Sološnica and in Malacky. Manuscripts, 4 p. Author’s archive.Search in Google Scholar

WEBER, L. (2014): Bratislava, memories recorded in 2014 by Dušan Fedič. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo