1. bookVolume 3 (2016): Issue 1 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Developing Visual Perception as a Stimulator of Artistic Activities of Children

Published Online: 08 Jun 2016
Volume & Issue: Volume 3 (2016) - Issue 1 (June 2016)
Page range: 34 - 43
Received: 25 May 2015
Accepted: 20 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0036
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

I would like to present research in the field of art – specifically, in the artistic education of younger school children. The natural pedagogical experiment consisted of carrying out an art education programme aimed at developing the visual perception of children with regard to visual qualities, i.e. colour, line and solid representations. In the first part of experiment the children learned about these basic visual qualities and produced free interpretations of them. In the second part of the experiment the artistic problem of contrast in the learned visual qualities appeared. During the third part of the experiment children perceived the familiar qualities in relative relations. As visual perception determines the character and quality of artistic activities in children in such a significant way, it seems worth trying to revise the system of developing their artistic activities that has been used so far in art education.

Keywords

Arnheim, R. (1978). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Warszawa: WAiF.Search in Google Scholar

Balley, S., Witwicki, T. (1948). Barwa, kształt, wielkość w spostrzeżeniu dzieci. Psychologia Wychowawcza 3/4.Search in Google Scholar

Bruner, J.S. (1978). Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Brzeziński, J. (1975). Metody badań psychologicznych w zarysie. Poznań: UAM.Search in Google Scholar

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie. Warszawa, PIW.Search in Google Scholar

Gregory, R.L. (1971). Oko i mózg. Psychologia widzenia. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Hebb, D.O. (1949). The organisation of behavior. A neurophysiological theory. New York: Willey.Search in Google Scholar

Hebb, D.O. (1969). Podręcznik psychologii. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Hochberg, J. (1970). Percepcja. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Ingarden, R. (1966). Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków: WL.Search in Google Scholar

Ingarden, R. (1957). Studia z estetyki. T.1. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Ingarden, R. (1966). Studia z estetyki. T.2. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Ingarden, R. (1970). Studia z estetyki. T.3. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Konorski, J. (1978). Zasady neurofizjologicznych mechanizmów percepcji. Studia Psychologiczne, 9.Search in Google Scholar

Lindsay, P.H. Norman, D.A. (1984). Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Lowenfeld, V. Brittain, W.L. (1977). Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Młotkowski, J. (1992). Psychologiczne aspekty przetwarzania informacji wizualnej. W M. Ostrowski, (Red.), Informacja obrazowa. Warszawa: WNT, s. (421-469).Search in Google Scholar

Piaget, J. (1966). Studia z psychologii dziecka. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Strzałecki, A. (1969). Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1927). Obserwacje dotyczące tzw. synkretycznego spostrzegania u dziecka. Polskie Archiwum Psychologii, T. II nr 1.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej. Warszawa: Książnica - Atlas.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1927). Badania nad rozwojem apercepcji i reprodukcji prostych kształtów u dzieci. Poznań: Wyd. Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Search in Google Scholar

Szuman, S. (1985). Geneza przedmiotu. W S. Szuman, Dzieła wybrane., s. (20-41), T.1, Warszawa: PZWSiP.Search in Google Scholar

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.Search in Google Scholar

Wyburn, G.M., Pickford, R.W. (1970). Zmysły i odbiór wrażeń przez człowieka. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Wygotski, L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Wygotski, L.S. (1978). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Zaczyński, Wł. (1976). Zasady badań eksperymentalnych. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo