1. bookVolume 31 (2018): Issue 4 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A comparative study of phenolic compound antioxidant activity by the polarography method, using microsomal lipid peroxidation in vitro

Published Online: 03 Jan 2019
Volume & Issue: Volume 31 (2018) - Issue 4 (December 2018)
Page range: 186 - 189
Received: 20 Feb 2018
Accepted: 06 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Kulagin OL, Kurkin VA, Dodonov NS, et al. Antioksidantnaya aktivnost’ nekotorykh gepatoprotektorov, soderzhashchikh flavonoidy i fenilpropanoidy. Farmatsiya. 2007;2:3032.Search in Google Scholar

2. Shkarina YI, Maksimova TV, Nikulina IN, et al. O vliyanii biologicheski aktivnykh veshchestv na antioksidantnuyu aktivnost’ fitopreparatov. [Influence of biologically active compounds on phyto-medications’ antioxidant activity]. Khim Farmats. Zhurn. 2001;6:4047.Search in Google Scholar

3. Potapovich AI, Kostyuk VA. Sravnitel’noye issledovaniye antioksidantnykh svoystv i tsitoprotektornoy aktivnosti flavonoidov. [Comparisonal investigation of antioxidant properties and cytoprotective activity of flavonoids]. Biokhimiya. 2003;68(5):632-8.Search in Google Scholar

4. Tumanov VA, Gorchakova NO, Gorban’ et al. Pryrodni antioksidantni zasoby v eksperymenti i klinitsi. [Natural antioxidant medications in experiment and clinic]. Fitoterapiia. 2002;3.4:311.Search in Google Scholar

5. Valenzuela A, Lagos C, Schmidt K. Silymarin protection against hepatic lipid peroxidation induced by acute ethanol intoxication in the rat. Biochem Pharmacol. 1985;34(4):2209-12.10.1016/0006-2952(85)90421-6Search in Google Scholar

6. Okuda T, Kimura Y, Yoshida T, Okuda H, Archi S. Studies on the activities of tannins and related compounds from medicinal plant and drugs. I. Inhibitory effect on lipid peroxidation in mitochondria and microsomes of liver. Chem Pharm Bull. 1983;31(5):1625-31.10.1248/cpb.31.1625Search in Google Scholar

7. Hong CY, Wang CP, Huang SS, Hsu FL. The inhibitory effect of tannins on lipid peroxidation of rat heart mitochondria. J Pharm Pharmacol. 1995;47(2):138-42.10.1111/j.2042-7158.1995.tb05766.xSearch in Google Scholar

8. Karuzina II, Archakov AI. Vydeleniye mikrosomnoy fraktsii pecheni i kharakteristika yeye okislitel’nykh system. Sovremennyye metody v biokhimii. [Picking out liver microsomal fraction and describing its oxidizing systems]. Meditsina. 1977:4962.Search in Google Scholar

9. Lowry OH, Rosenbrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951;193(1):265-75.10.1016/S0021-9258(19)52451-6Search in Google Scholar

10. Gordiyenko AD, Levchenko VV, Obolentseva GV. Vliyaniye gepatoprotektorov flakumina i essentsiale na skorost’ potrebleniya kisloroda pri fermentativnom i askorbatzavisimom perekisnom okislenii lipidov mikrosom in vitro i in vivo. [Inf luence of hepatoprotectors ‘Flacumine’ and “Essenciale’ on velocity of oxygen consumption during enzymes - and ascorbate-dependent lipid peroxidation in microsomes in vitro and in vivo]. Laboratornyye Zhivotnyye. 1992;2(1):58.Search in Google Scholar

11. Kostyuk VA, Potapovich AI, Tereshchenko SM, Afanas’yev IB. Antiokislitel’naya aktivnost’ flavonoidov v razlichnykh sistemakh perekisnogo okisleniya lipidov. [Antioxidant activity of flavonoids in different lipid peroxidation systems] Biokhimiya. 1988;53(8):1365-70.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo