1. bookVolume 9 (2015): Issue 1 (May 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-4866
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

A policy fiasco: The institutional (non-)reform of Czech public employment services in 2011

Published Online: 16 Feb 2016
Volume & Issue: Volume 9 (2015) - Issue 1 (May 2015)
Page range: 148 - 158
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-4866
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article deals with an institutional reform of public employment services implemented in the Czech Republic in 2011. By merging social benefits administration with employment services into the newly established Labour Office of the Czech Republic, the right-wing government attempted to reduce the staffing and administrative costs of these services and to improve the governance of local labour offices. Using the theoretical concept of “policy fiasco” and taking an interpretive perspective thereon, we analyse these organisational changes in the functioning of public employment services in the Czech Republic. Our data consist of interviews with experts on labour market policy in the Czech Republic and two focus groups with employees of labour offices who had participated in the reform process. We conclude that the institutional reform of public employment services in the Czech Republic in 2011 can be referred to as a policy fiasco in the sense of the theoretical concept used in the work of Bovens and t’Hart (1998).

Keywords

Araral, E., Fritzen, S., Howlett, M., Ramesh, M., & Wu, X. (2012). Routledge handbook of public policy. New York, NY: Routledge.10.4324/9780203097571Search in Google Scholar

Barbour, R. (2008). Doing focus groups. London: Sage.Search in Google Scholar

Birkland, T. A. (2005). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making. Rome, Italy: Gremese Editore.Search in Google Scholar

Boeri, T. & Burda, M. C. (1996). Active labor market policies, job matching and the Czech miracle. European Economic Review, 40(3), pp. 805-817.10.1016/0014-2921(95)00091-7Search in Google Scholar

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.). (2009). Interviewing experts. Basingstoke: Palgrave Macmillan.10.1057/9780230244276Search in Google Scholar

Bovens, M. & t’Hart, P. (1998). Understanding policy fiascoes. New Brunswick: Transaction Publishers.Search in Google Scholar

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage Publications.Search in Google Scholar

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.10.1191/1478088706qp063oaSearch in Google Scholar

Castles, S. (2004). Why migration policies fail. Ethnic and racial studies, 27(2), pp. 205-227.10.1080/0141987042000177306Search in Google Scholar

Colebatch, H. K., Hoppe, R. & Noordegraaf, M. (Eds.). (2010). Working for policy. Amsterdam: Amsterdam University Press.10.5117/9789089642530Search in Google Scholar

De Mesquita, B. B., Morrow, J. D., Siverson, R. M. & Smith, A. (1999). Policy Failure and Political Survival The Contribution of Political Institutions. Journal of Conflict Resolution, 43(2), pp. 147-161.10.1177/0022002799043002002Search in Google Scholar

Drábek věří, že nebude muset opustit vládu kvůli výplatě dávek. [Drabek believes he will not have to leave the government for payment of benefits.] Retrieved February 14, 2012, from http://zpravy.idnes.cz/drabek-odstoupi-kdyz-do-brezna-zustanouproblemy-na-uradech-prace-1c4-/domaci.aspx?c=A120214_150545_domaci_jj Search in Google Scholar

Evans, T. (2010). Professional Discretion in Welfare Services: Beyond Street-Level Bureaucracy. England, USA: Ashgate Publishing Group.Search in Google Scholar

Dosavadní návrhy na zlepšení služeb zaměstnanosti. (2007). [Proposals to the improvement of the public employment services.] Institut trhu práce, Praha: Národní vzdělávací fond.Search in Google Scholar

Fiala, P. & Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky. [Modern policy analysis.] Praha: Barrister & Principal.Search in Google Scholar

Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. Sage.Search in Google Scholar

Gitter, R. J. & Scheuer, M. (1998). Low unemployment in the Czech Republic: miracle or mirage. Monthly Lab. Rev., 121, pp. 31-37.Search in Google Scholar

Hoppe, R. (1999). Policy analysis, science and politics: from ‘speaking truth to power’ to ‘making sense together’. Science and public policy, 26(3), pp. 201-210.10.3152/147154399781782482Search in Google Scholar

Hoppe, R. (2011). The governance of problems: Puzzling, powering and participation. Bristol, UK: Policy Press.Search in Google Scholar

Howlett, M. & Ramesh, M. & Perl, A. (2009). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.Search in Google Scholar

Howlett, M. (2012). The lessons of failure: learning and blame avoidance in public policymaking. International Political Science Review, 0192512112453603.10.1177/0192512112453603Search in Google Scholar

Ingram, H. M. & Mann, D. E. (1980). Why policies succeed or fail. Berkeley: Sage Publications.Search in Google Scholar

Integrovaný portál MPSV: Úřad práce České republiky. [MoLSA integrated portal: Labour Office of the Czech Republic.] Retrieved February 10, 2014, from http://portal.mpsv.cz/upcr/oup Search in Google Scholar

Kalužná, D. (2008). Main Features of the Public Employment Service in the Czech Republic (No. 74). Paris: OECD Publishing.Search in Google Scholar

King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Sage.Search in Google Scholar

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing focus groups. British Medical Journal, 29(July), 299-302. Retrieved August 10, 2007, from http://www.bmj.com/cgi/content/full/311/7000/29910.1136/bmj.311.7000.299Search in Google Scholar

Kotíková, J. et al. (2000). Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. [The role of employment policy in professional counselling and job brokerage.] Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

Kotrusová, M. & Výborná, K. (2014). Zhodnocení institucionální reformy veřejných služeb zaměstnanosti v roce 2011 v České republice. [Evaluation of the public employment services reform in 2011 in the Czech Republic.] Fórum sociální politiky, (6), pp. 10-17.Search in Google Scholar

McConnell, A. (2010) Understanding Policy Success: Rethinking Public Policy. UK: Palgrave.10.1007/978-1-137-08228-2Search in Google Scholar

McConnell, A. (2013) Learning from success and failure in Araral, E., Fritzen, S. & Howlett, M. (Eds.). (2012). Routledge Handbook of Public Policy. New York, NY: Routledge.Search in Google Scholar

MoLSA (undat.) Nová organizace služeb zaměstnanosti (návrh zákona o Úřadu práce ČR). [New employment service organisation, bill on the Labour Office of the CR.] Search in Google Scholar

Musil, L., Hubíková, O., Havlíková, J., & Kubalčíková, K. (2013). Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi. [Early implementantion of social benefits reform.] Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

Nohl, R., Novák, J. & Šídlová, T. (2012) Ministr Drábek odstoupil. Přebírám odpovědnost, řekl. [Minister Drabek resigned. I take responsibility, he said.] Retrieved October 03, 2012, from http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/ministr-drabek-odstoupilprebiram-odpovednost-rekl/r~i:article:759248/ Search in Google Scholar

Nagel, S. S. (Eds.). (2002). Handbook of public policy evaluation. Sage.10.4135/9781412973533Search in Google Scholar

Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změnách souvisejících zákonů. (2010) [MP’s Bill on the Labour Office of the Czech Republic and changes of the other bills.] Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna.Search in Google Scholar

Nefunguje software? Použijte tužku a papír, radí úřadu práce ministr Drábek. [Software does not work? Use the stylus and paper advises Labour Office Minister Drabek.] Retrieved February 18, 2012, from http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nefunguje-software-Pouzije-tuzku-a-papir-radi-uradu-prace-Drabek-223371Search in Google Scholar

OECD. (2009). Flexible Policy for more and better jobs. Managing accountability and flexibility. Paris: OECD Publications Service.Search in Google Scholar

Orenstein, M. (1994). The political success of neo-liberalism in the Czech Republic. CERGE-EI Working Paper Series, (68).10.2139/ssrn.1555966Search in Google Scholar

Práce a sociální politika. [Labour and Social Policy], Volumes 2011-2012, http://www.mpsv.cz/cs/3645.Search in Google Scholar

Programové prohlášení vlády České republiky. [Policy statement of the Government of the Czech Republic] 4. 8. 2010. Retrieved January 08, 2014, from http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf Search in Google Scholar

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. [Chapters in social sciences methodology.] Praha: Grada Publishing a. s.Search in Google Scholar

Sirovátka, T., Kofroňová, O., Kotíková, J. & Winkler, J. (2003). Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. [Labour market and employment policy problems.] Praha a Brno: NVF, MU Brno.Search in Google Scholar

Sirovátka, T. (2008). Activation policies under conditions of weak governance: Czech and Slovak cases compared. Central European Journal of Public Policy, (1), pp. 4-29.Search in Google Scholar

Sirovátka, T. & Winkler, J. Governance of Activation Policies in the Czech Republic: Uncoordinated Transformation. in van Berkel, R., de Graaf, W. & Sirovátka, T. (2011) The Governance of Active Welfare States in Europe (pp. 173-194). England: Palgrave Macmillan.10.1057/9780230306714_9Search in Google Scholar

Slovo ministra. [Word of Minister.] Práce a sociální politika Retrieved February 09, 2011, from http://www.mpsv.cz/files/clanky/10330/Prace_socpol_02_11_web.pdf Search in Google Scholar

Slovo ministra, [Word of Minister.] Práce a sociální politika. Retrieved February 12, 2011, from http://www.mpsv.cz/files/clanky/10162/Prace_socpol_01_11_web.pdf Search in Google Scholar

Stanovisko prezidenta republiky. (2011). [Opinion of the President of the CR.] Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna.Search in Google Scholar

Veselý, A. & Nekola, M. (Eds.). (2007). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. [Analysis and creation in public policy: approaches, methods and practice.] Praha: Sociologické nakladatelství Slon.Search in Google Scholar

Vláda České republiky. Vláda doporučila ukončení projektu S-karty. [Government recommended the termination of the project S-Card.] Retrieved May 02, 2013, from http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-doporucila-ukonceni-projektuskarty-106263/ Search in Google Scholar

Vlková, J. & Petrášová, L. (2013). Ministerstvo práce podalo čtyří trestní oznámení, míří na Drábka a Šišku. [MoLSA filed four criminal charges, pointing at Drabek and Šiška.] Retrieved November 23, 2013, from http://zpravy.idnes.cz/konicek-podal-trestnioznameni-kvuli-cinnosti-drabka-a-sisky-ptd-/domaci.aspx?c=A131123_073420_domaci_hv Search in Google Scholar

Výborná, K. & Kotrusová, M. (2015). Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích. [Reform of public employment services in selected European countries.] Fórum sociální politiky, (1), pp. 23-26.Search in Google Scholar

Vylítová, M. et al. (2000). Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti. [Optimization of organizational structure and executive functions of employment services.] Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

Weimer, D. L. & Vining, A. R. (2005). Policy analysis: Concepts and practice. Oxford University Press.Search in Google Scholar

Yanow, D. (2006). Qualitative-Interpretive Methods in Policy Research. in: Fischer, F. Miller, G.J. & Sidney, M.S. Handbook of Public Policy Analysis (pp. 405-416). Taylor & Francis Group: CRS Press.Search in Google Scholar

Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2013. (2014). [Report on the activities of the Labour Office of the Czech Republic for the year 2013.] Praha: Generální ředitelství Úřadu práce ČR.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo