1. bookVolume 9 (2015): Issue 1 (May 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-4866
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Czech Study of Public Policy in the Perspective of Three Dominant Approaches

Published Online: 16 Feb 2016
Volume & Issue: Volume 9 (2015) - Issue 1 (May 2015)
Page range: 8 - 29
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-4866
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The Velvet Revolution in 1989 did not represent only a fundamental change of the political regime, but also the beginnings of contemporary Czech study of public policy and policy expertise. This article aims to present its significant institutional aspects on the basis of a systematic analysis drawing on deLeon, Trent and Stein’s models of (sub)discipline development. It assumes that the development of a field of study is driven by the interaction between its inner dynamics and the surrounding environment (society, state and international academic community). The article identifies three dominant approaches in the configuration of the Czech field - Prague public policy, Brno political science and Brno social policy - and it focuses on their supporting infrastructure, frames of reference and contacts with the international academic community. Finally, it outlines the study’s development stages, revealing that Czech study of public has been quickly catching up with its Western counterparts.

Keywords

Anegelovská, O., Frič, P., & Goulli, R. (2010). Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. Praha: Agnes.Search in Google Scholar

Balabán, M., Rašek, A. et al. (2010). Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Balabán, M., Stejskal, L. et al. (2010). Kapitoly o bezpečnosti. (2nd ed.). Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Balík, S. (2014, November 30). Stanislav Balík: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/12180Search in Google Scholar

Balík, S., Císař, O., Fiala, P., et al. (2010). Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Search in Google Scholar

Balík, S. (2009). Komunální politika: Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.Search in Google Scholar

CESES. (2014, November 30). Centrum pro ekonomické a sociální strategie UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/ Search in Google Scholar

Císař, O. (2014, November 30). Ondřej Císař: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/7594Search in Google Scholar

Colebatch, H. (2005). Úvod do policy. Brno: Barrister & Principal.Search in Google Scholar

Colebatch, H. (2006). What work makes policy? Policy Sciences, 39, 309-321.10.1007/s11077-006-9025-4Search in Google Scholar

ČSPV. (2015, April 12). Česká společnost pro politcké vědy. Praha. Retrieved from http:// www.cspv.cz/index.php/cz/ Search in Google Scholar

ČSS. (2015, April 12). Česká sociologická společnost. Praha. Retrieved from http://www.ceskasociologicka.org/index.php/home Search in Google Scholar

Damohorský, M., Petrášek, F., Potůček, M., Purkrábek, M., & Vavroušek, J. (1996). Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“. Praha: ISS UK FSV.Search in Google Scholar

Dančák, B., Fiala, P., & Hloušek, V. (2005). Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS. Search in Google Scholar

deLeon, P. (1988). Advice and consent: The development of the policy sciences. New York: Russell Sage Foundation.Search in Google Scholar

Dittrich, L. O., & Háva, P. (2009). Determinants of health among homeless population in the Czech republic: An empirical study. Central European Journal of Public Health, 17(4), 175-178.10.21101/cejph.a3534Search in Google Scholar

Dlouhý, M. (2014). Mental health policy in Eastern Europe: A comparative analysis of seven mental health systems. BMC Health Services Research, 14, art. no. 42.10.1186/1472-6963-14-42Search in Google Scholar

Dočkal, V., Fiala, P., Pitrová, M., & Kaniok, P. (2006). Česká politika v Evropské unii : Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Mezinárodní politologický ústav.Search in Google Scholar

Dvořáková, V., & Heroutová, A. (Eds.). (2003). II. Kongres českých politologů, Praha - Suchdol, 5.-6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy.Search in Google Scholar

Fiala, P. (1991). Německá politologie: Tradice, vývoj, současnost. Bochum and Brno: Ruhr- Universität Bochum and Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.Search in Google Scholar

Fiala, P. (1995). Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Search in Google Scholar

Fiala, P. (2014). Petr Fiala: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/588Search in Google Scholar

Fiala, P., & Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky: Úvod do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.Search in Google Scholar

Fiala, P., & Strmiska, M. (Eds.). (2005). Víceúrovňové vládnutí: Teorie, přístupy, metody. Brno: ISPO a CDK.Search in Google Scholar

Fiala, P. et al. 2009. Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Flora, P., & Alber, J. (1981). Modernization, democratization, and the development of welfare states in Western Europe. In P. Flora & A. Heidenheimer (Eds.), The Development of welfare states in Europe and America (pp. 37-80). New Brunswick, NJ, and London: Transaction Books.Search in Google Scholar

Frič, P. (2008). Bright and dark sides of informal networks in post-communist society [Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti]. Sociologický časopis, 44(2), 295-319.Search in Google Scholar

Frič, P. et al. (2003). Češi na cestě za svojí budoucností. Praha: G plus G.Search in Google Scholar

Frič, P. et al. (2010). Czech elites and general public: Leadership, cohesion and democracy. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Frič, P. et al. 2004. Česká soda v Evropské unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: G plus G.Search in Google Scholar

Frič, P., & Potůček, M. (2004). A model of Czech society’s development and its modernisation in a global context [Model vývoje České společnosti a její modernizace v globálním kontextu]. Sociologický časopis, 40(4), 415-431.Search in Google Scholar

Frič, P., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress.Search in Google Scholar

FSS. (2014, November 30). Fakulta sociálních studií MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html Search in Google Scholar

Gál, F., & Frič, P. (1987). Problem-oriented participative forecasting: Theory and practice. Futures, 19(6), 678-685.10.1016/0016-3287(87)90084-XSearch in Google Scholar

Háva, P. (2014, November 30). Petr Háva: životopis. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-191.html Search in Google Scholar

Háva, P., & Čabanová, B. (Eds.). (2008). Spravedlnost a solidarita v oblasti sociálně zdravotních služeb. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce.Search in Google Scholar

Hejzlarová, E. M. (2010). Policy analysis in the Czech Republic: Positivist or postpositivist? Central European Journal of Public Policy, 4(2), 88-107. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/viewFile/52/60.Search in Google Scholar

Hendrych, D. (2003). Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI.Search in Google Scholar

Hlaváček, P., & Holzer, J. (2009). Opposition in non-democratic regimes: Notes on possibilities and limits of current theory. World Political Science Review, 5(1), 1-16.Search in Google Scholar

Hloušek, V., & Kopeček, L. (2008). Cleavages in the contemporary Czech and Slovak politics between persistence and change. East European Politics and Societies, 22(3), 518-552. 10.1177/0888325408315833Search in Google Scholar

Hnilicová, H., Dobiášová, K., & Tulupova, E. (2012). Primary care and health promotion in the Czech Republic [Primární péče a podpora zdraví v ČR]. Praktický Lékař, 92(10-12), 565-572.Search in Google Scholar

Hogwood, B., & Gunn, L. (1984). Policy analysis for the real world. New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Holzer, J. (2010). Quality in the transitional process of establishing political science as a new discipline in Czech higher education (post 1989). In Ch. S. Nair, L. Webster & P. Mertová (Eds.). Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 137-146). Oxford: Elsevier.Search in Google Scholar

Holzer, J. (2014, November 30). Jan Holzer: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/2329Search in Google Scholar

Holzer, J., Chytilek, R., Pšeja, P., & Šindelář, M. (2009b). Kým a kde se produkuje česká politická věda: Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Středoevropské politické studie, 11(2-3), 107-132.Search in Google Scholar

Holzer, J., Pšeja, P., Šindelář, M., & Chytilek, R. (2009a). Jak se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis, 16(2), 91-115.Search in Google Scholar

Hora, O., Suchanec, M., & Žižlavský, M. (2014). Evaluační výzkum. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

ISPO. (2011, March 19). Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ispo.fss.muni.cz Search in Google Scholar

ISS. (2014, November 30). Institut sociologických studií UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/ Search in Google Scholar

IVRIS. (2011, March 19). Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ivris.fss.muni.cz Search in Google Scholar

IZPE (2002). Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky I. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 1, No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.Search in Google Scholar

IZPE (2003). Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky II. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 2, No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.Search in Google Scholar

KMVES. (2014, November 30). Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231700Search in Google Scholar

Kohoutek, J. (2014). Analysing instrument mixes in quality assurance: The Czech and Slovak Accreditation Commissions in the era of mass higher education. Quality in Higher Education, 20(1), 83-102.10.1080/13538322.2014.890773Search in Google Scholar

Kohoutek, J., Nekola, M., & Novotný, V. (2013). Conceptualizing policy work as activity and field of research. Central European Journal of Public Policy, 7(1), 28-58.Search in Google Scholar

Kopeček, L. (2009). The Slovak Greens: A complex story of a small party. Communist and Post-Communist Studies, 42(1), 115-140.10.1016/j.postcomstud.2009.02.006Search in Google Scholar

Kopeček, L. (2010). Dealing with the communist past: Its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party. Communist and Post-Communist Studies, 43(2), 199-208.10.1016/j.postcomstud.2010.04.002Search in Google Scholar

Kopeček, L. (2014, November 30). Lubomír Kopeček: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/22928Search in Google Scholar

Kopeček, L., & Pšeja, P. (2008). Czech Social Democracy and its “cohabitation” with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and Post-Communist Studies, 41(3), 317-338. 10.1016/j.postcomstud.2008.06.005Search in Google Scholar

KP. (2014, November 30). Katedra politologie FSS MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231300Search in Google Scholar

Kráľová, Ľ. (2006). Aktéri a politické siete v procese tvorby verejnej politiky. Politologická revue, 12(2), 69-85.Search in Google Scholar

Kráľová, Ľ. (2008). Substancia a genéza verejnej politiky (príklady zo Slovenska). Politologická revue, 14(1), 58-86.Search in Google Scholar

Kráľová, Ľ. (2010). Verejno-politický cyklus z hľadiska politicko-administratívnej dichotómie. Politologická revue, 16(1), pp. 3-28.Search in Google Scholar

KSPSP. (2014, November 30). Katedra sociální politiky a sociální práce MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/231400Search in Google Scholar

Laryš, M., & Mareš, M. (2011). Right-wing extremist violence in the Russian Federation. Europe - Asia Studies, 63(1), 129-154.10.1080/09668136.2011.534308Search in Google Scholar

Lasswell, H. (1971). Pre-view of the policy sciences. New York: American Elsevier.Search in Google Scholar

Machonin, P., Tuček, M., & Nekola, M. (2006). The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Sociologický časopis, 42(3), 537-556.10.13060/00380288.2006.42.3.04Search in Google Scholar

Malý, I., & Pavlík, M. (2004). Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Mareš, M. (2010). Violence and ideology: Rightwing extremism in the Czech Republic [Gewalt und ideologie: Rechtsextremismus in Tschechien]. Osteuropa, 60(10), 33-50.Search in Google Scholar

Mareš, M. (2011). Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post- Communist Studies, 44(4), 283-298.10.1016/j.postcomstud.2011.10.007Search in Google Scholar

Mareš, M. (2012). Czech militant democracy in action, dissolution of the workers’ party and the wider context of this act. East European Politics and Societies, 26(1), 33-55.10.1177/0888325411408070Search in Google Scholar

Mareš, M. (2014, November 30). Miroslav Mareš: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/922Search in Google Scholar

Mareš, M., & Laryš, M. (2012). Oil and natural gas in Russia’s eastern energy strategy: Dream or reality? Energy Policy, 50, 436-448.10.1016/j.enpol.2012.07.040Search in Google Scholar

Mouralová, M., Hejzlarová, E. M., Jeřábková, A., Holík, R., & Hubáček, M. (2015). What do diploma theses unveil about academic public policy in the Czech Republic? Central European Journal of Public Policy, 9(1), forthcoming.10.1515/cejpp-2016-0017Search in Google Scholar

Munck, G., & Snyder, R. (2007). Passion, craft, and method in comparative politics. Baltimore, MAR: The Johns Hopkins University Press.Search in Google Scholar

MZV (2004). Lidsky důstojně a efektivně fungující zdravotnictví: Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004-2009 určený pro celospolečenskou diskuzi. Exekutivní souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.Search in Google Scholar

Nekola, M., & Ochrana, F. (2009). Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis, 57(5), 458-474.Search in Google Scholar

Nekola, M., Geissler, H., & Mouralová, M. (Eds.). (2011). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Němec, J. & Šůstková, M. (Eds.). (2006). III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.Search in Google Scholar

Nemec, J., Meričková, B., & Ochrana, F. (2008). Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia: Processes, problems and lessons. Public Management Review, 10(5), 673-684. 10.1080/14719030802264424Search in Google Scholar

Nemec, J., Ochrana, F., & Šumpíková, M. (2008). Czech and Slovak lessons for public administration performance evaluation, management and finance. Ekonomický časopis, 56(4), 353-369.Search in Google Scholar

Novotný, V. (2006). Francouzská tradice studia veřejných politik: Možné inspirace. In J. Němec & M. Šůstková (Eds.), III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006 (pp. 896-906). Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.Search in Google Scholar

Novotný, V. (2008a). Studium veřejných politik v komparativní perspektivě. Člověk: časopis pro humanitní a společenské vědy, 10. Retrieved from http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008032504.Search in Google Scholar

Novotný, V. (2008b). Public Policy Studies in Europe: Toward a Comparative Framework for Public Policy Studies (the Case sof the USA, France, Germany, and the Czech Republic. In M. Mejstřík et al., Socio-Economic Models and Policies to Support Active Citizens: Czech Republic and Europe (pp. 13-26). Praha: Matfyzpress.Search in Google Scholar

Novotný, V. (2012). Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Ochrana, F. (2009). Metodologie věd: Úvod do problému. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Ochrana, F. et al. 2010. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress.Search in Google Scholar

Ochrana, F., & Maaytová, A. (2012). Starting points for creating a transparent and noncorruption public procurement system [Východiska pro vytváření transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek]. Ekonomický časopis, 60(7), 732-745.Search in Google Scholar

Pabian, P., Šima, K., & Kynčilová, L. (2011). Humboldt goes to the labour market: How academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work, 24(1), 95-118.10.1080/13639080.2010.534443Search in Google Scholar

Peková, J. (2008). Veřejné finance: Úvod do problematiky (4th ed.). Praha: ASPI.Search in Google Scholar

Potůček, M. (2000). The Uneasy birth of Czech civil society. Voluntas, 11(2), 107-121.10.1023/A:1008915807784Search in Google Scholar

Potůček, M. (2004). Accession and social policy: The case of the Czech Republic. Journal of European Social Policy, 14(3), 253-266.10.1177/0958928704044623Search in Google Scholar

Potůček, M. (2005). Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 85-120). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Potůček, M. (2007). Czech Public Policy as a Scientific Discipline and Object of Research. Central European Journal of Public Policy, 1(1), 102-121. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/view/12/8.Search in Google Scholar

Potůček, M. (2014, November 30). Martin Potůček: životopis. Retrieved from http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=69&lang=cs Search in Google Scholar

Potůček, M. (Ed.). (2002). Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg.Search in Google Scholar

Potůček, M. (Ed.). (2008). Capacities of governance in the Czech Republic. Praha: Matfyzpress.Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2001). Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg.Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2003). Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg.Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2004). Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika. Bratislava: UNDP.Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2005a). Veřejná politika. Praha: Slon.Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2005b). Jak jsme na tom. A co dál?: Strategický audit České republiky. Praha: Slon. Search in Google Scholar

Potůček, M. et al. (2009). Strategic governance and the Czech Republic. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Potůček, M., & LeLoup, L. (2005). Přístupy k veřejné politice. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 9-31). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Potůček, M., & Radičová, I. (1997). Spliting the welfare state: The Czech and Slovak cases. Social Research, 64(4), 1548-1587.Search in Google Scholar

Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G., & Váradi, L. (Eds.). (2003). Public policy in Central and Eastern Europe: Theories, methods, practices. Bratislava: NISPAcee.Search in Google Scholar

Potůček, M., Mašková, M. et al. (2009). Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Potůček, M., Musil, J., & Mašková, M. (Eds.). (2008). Strategické volby pro Českou republiku: Teoretická východiska. Praha: Slon.Search in Google Scholar

Potůček, M., Purkrábek, M., Vavroušek, J., et al. (1994). Zrod teorie věřené politiky v České republice. Řada Veřejná a sociální politika 1/1994. Praha: ISS UK FSV a Vesmír.Search in Google Scholar

Potůček, M., Vass, L., & Kotlas, P. (2005). Veřejná politika jako proces. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 33-60). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Prorok, V. (1996). Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: VŠE.Search in Google Scholar

Prudký, L. et al. (2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Prudký, L. et al. (2010). Studie o hodnotách. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.Search in Google Scholar

Půček, M., & Ochrana, F. (2014). Theory and practice of the public sector savings: Case of Czech regions. Transylvanian Review of Administrative Sceinces, 42(E), 203-224.Search in Google Scholar

Purkrábek, M. (1996). Veřejné zájmy a veřejná politika. In M. Damohorský, F. Petrášek, M. Potůček, M. Purkrábek & J. Vavroušek, Josef. Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“(pp. 74-118). Praha: ISS UK FSV.Search in Google Scholar

Radin, B. (2000). Byond Machiavelli: Policy analysis comes of age. Washington, DC.: Georgetown University Press.Search in Google Scholar

Rašek, A. et al. (2004). Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky ve vztahu k Evropské unii. Praha: Agentura VPK.Search in Google Scholar

Sabatier, P. (1992). Political science and public policy: An assessment. In W. Dunn & R. Kelly (Eds.), Advances in policy studies since 1950: Policy Studies Review Annual (pp. 27-54). Piscataway, NJ: Transition Publisher.Search in Google Scholar

Saxonberg, S. (2000). Women in East European parliaments. Journal of Democracy, 11(2), 156-158.10.1353/jod.2000.0046Search in Google Scholar

Saxonberg, S. (2014). Gendering family policies in Post-communist Europe. Basingstoke: Palgrave.10.1057/9781137319395Search in Google Scholar

Saxonberg, S. (2014, November 30). Steven Saxonberg: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/101786Search in Google Scholar

Saxonberg, S., & Sirovátka, T. (2009). Neo-liberalism by decay? The evolution of the Czech welfare state. Social Policy and Administration, 43(2), 186-203.10.1111/j.1467-9515.2009.00655.xSearch in Google Scholar

Saxonberg, S., & Szelewa, D. (2007). The continuing legacy of the communist legacy? The development of family policies in Poland and the Czech Republic. Social Politics, 14(3), 351-379.10.1093/sp/jxm014Search in Google Scholar

Saxonberg, S., & Waligorska, M. (2006). Klezmer in Krakow: Kitsch, or catharsis for Poles? Ethnomusicology, 50(3), 433-451.Search in Google Scholar

Saxonberg, S., Hašková, H., & Mudrák, J. (2012). The Development of Czech childcare policies. Praha: Slon. Saxonberg, S., Kamplichler, M., & Janoušková, M. (2013). Mothers - Grandmothers - Daughters? Reconciling labour market integration with care responsibilities in Brno. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Schubert, K. (1991). Politikfeldanalyse. Opladen: Leske + Budrick.10.1007/978-3-322-85147-5Search in Google Scholar

Schubert, K. (1995). Struktur-, Akter- und Inovationslogik: Netzwerkkonzeptionen und die Analyse von Politikfelder. In D. Jansen & K. Schubert (Eds.), Netzwerke und Politikproduktion: Konzepte, Methoden, Perspektiven (pp. 222-240). Marburg: Schüren.Search in Google Scholar

Schubert, K., & Blank, F. (2005). Výzkum politického pole ve Spolkové republice Německo: přijetí a stav výzkumu. Politologický časopis, 12(3), 284-293.Search in Google Scholar

Sirovátka, T. (2014, November 30). Tomáš Sirovátka: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1444Search in Google Scholar

Sirovátka, T. et al. (2006). The Challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Brno: Barrister & Principal.Search in Google Scholar

Sirovátka, T., & Hora, O. (2008). Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.Search in Google Scholar

Sirovátka, T., & Mareš, P. (2006a). Poverty, deprivation and social exlusion: The unemployed and the working poor [Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: Nezaměstnaí a pracující chudí]. Sociologický časopis, 42(4), 627-655.10.13060/00380288.2006.42.4.02Search in Google Scholar

Sirovátka, T., & Mareš, P. (2006b). Poverty, social exclusion and social policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration, 40(3), 288-303.10.1111/j.1467-9515.2006.00490.xSearch in Google Scholar

Sirovátka, T., & Mareš, P. (2008). Social exclusion and forms of social capital: Czech evidence on mutual links. Sociologický časopis, 44(3), 531-55510.13060/00380288.2008.44.3.05Search in Google Scholar

Sirovátka, T., Horák, P., Horáková, M., Hora, O., Suchanec, M., & Rákoczyová, M. (2014). Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Sirovátka, T., Winkler, J., & Žižlavský, M. (2009). Nejistoty na trhu práce. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.Search in Google Scholar

Stein, M. (1998). Major factors in the emergence of political science as a discipline in Western democracies: A comparative analysis of the United States, Britain, France, and Germany. In D. Easton, J. Gunnell & M. Stein (Eds.), Regime and discipline: Democracy and the development of political science (pp. 169-195). Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.Search in Google Scholar

Stejskal, L. (Ed.). 2007. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.Search in Google Scholar

Strecková, Y., Malý, I., et al. (1998). Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press.Search in Google Scholar

Study Catalogue. (2014, November 30). Studijní katalog 2014/2015. Brno: MU FSS. Retrieved from http://is.muni.cz/do/fss/SO/40177623/Studijni_katalog_2014_2015.pdf Search in Google Scholar

Trent, J. (1987). Factors influencing the development of political science in Canada: A case and a model. International Political Science Review, 8(1), 9-24.10.1177/019251218700800102Search in Google Scholar

Trent, J., & Stein, M. (2002). The interaction of the state and political science in Canada: A preliminary mapping. In D. Easton, J. Gunnell & L. Graziano (Eds.), The Development of political science: A comparative survey (pp. 59-92). London and New York: Routledge. (1st ed. 1991) Search in Google Scholar

Veselý, A. (2004). The knowledge society as a theoretical concept [Společnost vědění jako teoretický koncept]. Sociologický časopis, 40(4), 433-446. Search in Google Scholar

Veselý, A. (2007). Veřejná politika. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 13-41). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Veselý, A. (2009). Vymezení a strukturace problému. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Veselý, A. (2013a). Conducting large-N surveys on policy work in bureaucracies: Some methodological challenges and implications from the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy, 7(2), 88-113.Search in Google Scholar

Veselý, A. (2013b). Externalization of policy advice: Theory, methodology and evidence. Policy and Society, 32(3), 199-209.10.1016/j.polsoc.2013.07.002Search in Google Scholar

Veselý, A. (2013c). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and reality. International Review of Administrative Sciences, 79(2), 310-330.10.1177/0020852313477762Search in Google Scholar

Veselý, A. (2014, November 30). Arnošt Veselý: životopis. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/CESES-59.html 10.2478/jee-2013-0009Search in Google Scholar

Veselý, A., & Nekola, M. (Eds.). (2007). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Slon.Search in Google Scholar

Veselý, A., Drhová, Z., & Nachtmannová, M. (2007). „Vědění o politice“: teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 43-66). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Veselý, A., Nekola, M. & Hejzlarová, E. M. (Eds.). (forthcoming). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.Search in Google Scholar

Veselý, A., Paterová, H., & Nekola, M. (2007). „Vědění pro politiku“: praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 67-85). Praha: Slon.Search in Google Scholar

Veselý, A., Wellstead, A., Evans, B. (2014). Comparing sub-national policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they, what they do, and why it matters? Policy and Society, 33(2), 103-115.10.1016/j.polsoc.2014.04.005Search in Google Scholar

Winkler, J. (2002). Implementace: Institucionální hledisko analýzy. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Winkler, J. (2007). Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Winkler, J. (2014, November 30). Jiří Winkler: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1110Search in Google Scholar

Winkler, J. (Ed.). (2008). Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal.Search in Google Scholar

Winkler, J., & Žižlavský, M. (2011). Institucionální změna a veřejná politika: Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Winkler, J., Klimplová, L., & Žižlavský, M. (2005). Účelové programy na lokálních trzích práce: Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo