1. bookVolume 3 (2015): Issue 1 (November 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2346-5522
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Women’s Experimental Filmmaking in Poland in the 1970s and Early 1980s

Published Online: 05 Dec 2015
Volume & Issue: Volume 3 (2015) - Issue 1 (November 2015)
Page range: 30 - 43
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2346-5522
First Published
15 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In my article I concentrate on works by three female artists - Natalia LL, Ewa Partum and Teresa Tyszkiewicz. Natalia LL and Ewa Partum started their careers inspired by conceptual tradition, later they extended their interests to feminist concepts, including the image of women, the position of women in a patriarchal society, and the woman as an object to be consumed. Teresa Tyszkiewicz began her artistic activity a decade later; thus, the reflexes of the conceptual trend are less visible in her films than in the works of LL and Partum. Her films can be described as symbolic, dedicated to corporeality and sensuality. Unlike LL and Partum, Tyszkiewicz did not consider her works to be connected to feminism or examples of women’s art.

Crowley, David 2007. ‘The Art of Consumption’. - Łukasz Ronduda, Florian Zeyfang (eds.), 1, 2, 3... Avant-Gardes: Film/Art between Experiment and Archive. Warsaw: Center for Contemporary Art; Berlin: Sternberg Press, 16-27.Search in Google Scholar

Dzieduszycki, Antoni 2004. ‘Natalia Lach-Lachowicz’. Trans. Małgorzata Możdżyńska-Nawotka. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 281-283.Search in Google Scholar

Hussakowska, Maria 2012. ‘Czy polska sztuka konceptualna ma płeć?’ - Sztuka i Dokumentacja 6, 29-39.Search in Google Scholar

Jachuła, Michał; Pawełek, Kaja; Ronduda, Łukasz; Woliński, Michał 2007. ‘Archive’. - Łukasz Ronduda, Florian Zeyfang (eds.), 1, 2, 3... Avant-Gardes: Film/Art between Experiment and Archive. Warsaw: Center for Contemporary Art; Berlin: Sternberg Press, 104-155.Search in Google Scholar

Jakubowska, Agata 2004. Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek. Kraków: TAiWPN Universitas.Search in Google Scholar

Jakubowska, Agata 2006. ‘Niemożność porozumienia - feminizm indywidualny Ewy Partum’. http://www.obieg.pl/teksty/5852 (11 September 2015).Search in Google Scholar

Jakubowska, Agata 2011. ‘Lips Wide Shut’. - Ewa Toniak (ed.), Three Women: Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum. Trans. Marcin Wawrzyńczak. Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 25-38.Search in Google Scholar

Jankowska, Małgorzata 2002. Film artystów. Szkice z historii fi lmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce w latach 1957-1981. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

Jarecka, Dorota 2006. ‘Ewa Partum: artystka performerka. Z Ewą Partum rozmawia Dorota Jarecka’. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,3539283.html (11 September 2015).Search in Google Scholar

Jurecki, Krzysztof 2004. ‘Krzysztof Jurecki’s Interview with Natalia LL’. Trans. Jarosław Fejdych. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 480-488.Search in Google Scholar

Kluszczyński, Ryszard W. 1998. Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce. Warszawa: Instytut Kultury.Search in Google Scholar

Kluszczyński, Ryszard W. 1999. Film. Wideo. Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa: Instytut Kultury.Search in Google Scholar

Kluszczyński, Ryszard W. 2014. ‘The Mechanical Imagination - Creativity of Machines: Film Form Workshop 1979-1977’. - Kamila Kuc, Michael O’Pray (eds.), The Struggle for Form: Perspectives on Polish Avant- Garde Film, 1916-1989. London: Wallflower Press, 117-136.Search in Google Scholar

LL, Natalia [1975] 2004. ‘Transformative Attitude’. Trans. Henryk Holzhausen. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 279-280.Search in Google Scholar

LL, Natalia [1977] 2004. ‘The Feminist Tendency’. Trans. Jarosław Fejdych. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 320-324.Search in Google Scholar

LL, Natalia [1991] 2004. ‘The Theory of Head’. Trans. Marek Lasota. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 374-377.Search in Google Scholar

Nabakowski, Gislind [1975] 2004. ‘Zwei Mythen werden mit Vergnuegen preisgegeben’. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 291-293.Search in Google Scholar

Nader, Luiza 2013. ‘Conceptual Art and Ewa Partum’. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 24-36.Search in Google Scholar

O’Pray, Michael 2014. ‘The 1980s: Introduction’. - Kamila Kuc, Michael O’Pray (eds.), The Struggle for Form: Perspectives on Polish Avant-Garde Film, 1916-1989. London: Wallfl ower Press, 137-138.Search in Google Scholar

Piotrowski, Piotr 2005. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.Search in Google Scholar

Ronduda, Łukasz 2013. ‘Between Conceptualism and Nominalism: About Ewa Partum’s “Tautological Cinema”’. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 60-70.Search in Google Scholar

Sitney, P. Adams 1969. ‘Structural Film’. - Film Culture 47, 1-10.Search in Google Scholar

Sitney, P. Adams 1974. Visionary Film: The American Avant-Garde. New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Szyłak, Aneta 2013. ‘The Non-Transmittability of the Message: In the Context of the Exhibition and Monograph “Ewa Partum: The Legality of Space”’. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 10-20.Search in Google Scholar

Świdziński, Jan [1975] 2004. ‘Grammaticalizations of Natalia LL’. Trans. Jarosław Fejdych. - Natalia LL (ed.), Natalia LL - Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL. Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 302-304.Search in Google Scholar

Toniak, Ewa 2011a. ‘Artystki w PRL-u’. - Agata Jakubowska (ed.), Artystki polskie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, 94-111.Search in Google Scholar

Toniak, Ewa 2011b. ‘Impossible?’ - Ewa Toniak (ed.), Three Women: Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum. Trans. Marcin Wawrzyńczak. Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 4-10.Search in Google Scholar

Turowski, Andrzej 2013. ‘The Greatness of Desire: On the Feminist Conceptualism of Ewa Partum in the 1970s’. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 40-56. Search in Google Scholar

‘Works’ 2013. - Aneta Szyłak, Berenika Partum, Ewa Małgorzata Tatar (eds.), Ewa Partum. Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, Fundacja Wyspa Progress, 185-340.Search in Google Scholar

‘Workshop Manifesto’ [1975] 2014. - Kamila Kuc, Michael O’Pray (eds.), The Struggle for Form: Perspectives on Polish Avant-Garde Film, 1916-1989. London: Wallfl ower Press, 144-145.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo