1. bookVolume 46 (2017): Issue 1 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-945X
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): casual alien species

Published Online: 09 Sep 2019
Volume & Issue: Volume 46 (2017) - Issue 1 (June 2017)
Page range: 35 - 55
Received: 02 Jan 2017
Accepted: 25 May 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-945X
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Antkowiak W., Czarna A. & Wawrzyniak M. 2008. Pyrus×myloslavensis (P. communis L. × P. salicifolia Pall.) – a new spontaneouns pear hybrid. Dendrobiology 60: 45-49.Search in Google Scholar

Burda R. I. 1991. Antropogennaia Transformacia Flory. Naukova Dumka, Kiev.Search in Google Scholar

Celesti-Grapow L., Alessandrini, A., Arrigoni P. V., Assini S., Banfi E., Barni E., Bovio M., Brundu G., Cagiotti M. R., Camarda I., Carli E.. Conti F., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Galasso G., Gubellini L., La Valva V., Lucchese F., Marchiori S., Mazzola P., Peccenini S., Poldini L., Pretto F., Prosser F., Siniscalco C., Villani M. C., Viegi L., Wilhalm T. & Blasi C. 2009. Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems 143 (2): 386-430.10.1080/11263500902722824Search in Google Scholar

Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 9: 1-159. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Celka Z. 2004. Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań 13: 1-447. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX, cz. 1 i 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1; 1: 1-202, 2: 1-212. Wyd. Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Chmiel J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 14: 1-250. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Crawley M. J., Harvey P. H. & Purvis A. 1996. Comparative ecology of the native and alien floras of the British Isles. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 351(1345): 1251-1259. DOI: 10.1098/rstb.1996.010810.1098/rstb.1996.0108Open DOISearch in Google Scholar

Czarna A. 2003. Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. wWielkopolsce. Rocz. AR Pozn. 354, ser. Bot. 6: 15-16.Search in Google Scholar

Czarna A. 2005. Vascular flora of the railwey station in Jarocin (Western Poland). Rocz. AR Pozn. 373, ser. Bot.-Stec. 9: 39-46.Search in Google Scholar

Czarna A. 2007. Current flora of herbaceous plants in castle park in Gołuchów (Wielkopolska region, Poland). Rocz. AR Pozn. 384, ser. Bot.-Stec. 11: 35-47.Search in Google Scholar

Czarna A. 2009. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. 184 pp. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Search in Google Scholar

Czarna A. & Mielcarski Cz. 2004. Salvia glutinosa L. na terenie miasta Poznania. Rocz. AR Pozn. CCCLXIII, ser. Bot. 7: 47-51.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Maliński T. 1994. Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przegl. Przyrodn. 5(3/4): 181-190.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Maliński T. 1995. Materiały do znajomości dendroflory Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 3: 7-27.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Maliński T. 1997. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. Dendrol. 45: 65-81Search in Google Scholar

De Candolle A. P. 1855. Géographie Botanique Raisonné, vol. 2. V. Masson, Paris.Search in Google Scholar

Dolatowski J. & Seneta W. 2008. Dendrologia. 544 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Elven R. & Elvebakk A. 1996. Part 1. Vascular plants. In: A. Elvebakk & P. Prestrud (eds.). A Catalogue of Svalbard Plants, Fungi, Algae, and Cyanobacteria. Norsk Polarinstitut Skrifter 198: 9-55.Search in Google Scholar

Elvisto T., Margus Pensa M. & Paluoja E. 2016. Indigenous and alien vascular plant species in a northern European urban setting (Tallinn, Estonia). Plant Geography. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 64 (4): 431-441.10.3176/proc.2016.4.09Open DOISearch in Google Scholar

Gąbka M. & Owsianny P. M. 2009. First records of the Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anderson (Acanthaceae) in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13: 9-14.Search in Google Scholar

Golenia A. & Bayerowa H. 1956. Kanianka polna (Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm.; C. pentagona, calycina Engelm.) i jej nowe stanowiska w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 2(2): 5-9.Search in Google Scholar

Hickman J. C. (ed.). 1993. The Jepson Manual. Univ. California Press, Berkeley.Search in Google Scholar

Holub J. & Jirásek V. 1967. Zur Vereinheitlichung der Terminologie in der Phytogeographie. Folia Geobot. Phytotax. 2: 69-113.10.1007/BF02851755Open DOISearch in Google Scholar

Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 42, 232 pp. Poznań.Search in Google Scholar

Jackowiak B. 1993. Atlas of distribution of vascular plants in Poznań. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 1-409.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2013a. The history of research on the vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 31: 1-8.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2013b. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): native species and naturalized alien species. Biodiv. Res. Conserv. 31: 9-96.Search in Google Scholar

Jäger E. J., Ebel F., Hanelt P. & Müller G. K. (eds.). 2008. Exkursionsflora von Deutschland. Band 5, Krautige Zier- und Nutzpflanzen. 880 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.10.1007/978-3-662-50420-8Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R. 2014a. CR Artemisia pontica L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 521-522. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R. 2014b. VU Reseda phyteuma L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 234-236. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Kornaś J. 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U.W. 25: 33-41.Search in Google Scholar

Kornaś J. 1977. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21(2): 85-91.Search in Google Scholar

Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.Search in Google Scholar

Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. PTPN, Prace Kom. Biol. 13(1): 1-131.Search in Google Scholar

Lademann O. 1937. Adventivpflanzen der östlichen Niederlausitz. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 77: 1-24.Search in Google Scholar

Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celestigrapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vilà M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. E. 2008. Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80(2): 101-149.Search in Google Scholar

Latowski K. 1981. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 32: 207-211.Search in Google Scholar

Latowski K. 2009. Nowe i osobliwe antropofity we florze naczyniowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Szkarlatka jagodowa [Phytolacca acinosa Roxburgh]. Morena 14: 215-222.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi+418 pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Muhlenbach V. 1979. Contributions to the synanthropic (adventive) flora of the railroads in St. Louis, Missouri, U.S.A. Ann. Missouri Bot. Garden 66: 1-108.10.2307/2398794Search in Google Scholar

Munz P. A. 1968. A California Flora and Supplement. Univ. California Press, Berkeley.10.1525/9780520317598Search in Google Scholar

Oklejewicz K., Wolanin M. & Wolanin M. N. 2015. Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego. Zagrożone gatunki roślin. Zbiorowiska roślinne. 299 pp. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”, Rzeszów.Search in Google Scholar

Pampuch A. 1840. Flora Tremesnensis. 70 pp. Trzemeszno.Search in Google Scholar

Pfuhl F. 1896. Die bisher in der Provinz Posen nachgewissenen Gefässpflanzen. Zeitschr. Botan. Abteil. Naturwiss. Verein. 3(1): 1-70.Search in Google Scholar

Protopopova V. V. 1991. The Synanthropic Flora of Ukraine and its Development. 204 pp. Naukova Dumka Press, Kiev.Search in Google Scholar

Protopopova V. V & Shevera M. V. 2014. Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiv. Res. Conserv. 35: 31-46.10.2478/biorc-2014-0018Search in Google Scholar

Provost M. 1998. Flore Vasculaire de Basse-Normandie, vol. 2. Université de Caen, Caen.Search in Google Scholar

Purcel A. 2007. Obce gatunki drzew i krzewów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego – ich udział i rola w biocenozach Parku. Ph. D. Thesis, Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.Search in Google Scholar

Purcel A. 2009. Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym – ich występowanie i rola w biocenozach parku. Morena 14: 35-191.Search in Google Scholar

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z. & Krahulec F. 2012. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84(2): 155-255.Search in Google Scholar

Pyšek P., Richardson D. M., Rejmánek M., Webster G. L., Williamson M. & Kirschner J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53(1): 131-143.10.2307/4135498Search in Google Scholar

Ritschl G. 1850. Flora des Großherzogthums Posen, im Auftrage des naturhistorischen Vereins zu Posen. 291 pp. Druck und Verlag von E. S. Mittler und Sohn, Berlin.Search in Google Scholar

Rothmaler W., Jäger E. J. & Werner K. 2005. Exkursions-flora von Deutschland. Band 4, Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 980 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier Gmbh, München.Search in Google Scholar

Rostański K. & Sowa R. 1986/1987. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31-32 (1-2): 151-205.Search in Google Scholar

Schroeder F. G. 1969. Zur Klassifizierung der Anthropochoren. Vegetatio 16: 225–238.10.1007/BF00257018Search in Google Scholar

Sotek Z. 2014. CR Plantago coronopus L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 485-487. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.Search in Google Scholar

Szulczewski J. W. 1931. Przybysze i przybłędy w roślinności Poznania. PTPN, Prace Kom. Mat.-Przyr., seria B, 5: 59-74.Search in Google Scholar

Szulczewski J. W. 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. PTPN, Prace Kom. Biol. 12(6): 1-128.Search in Google Scholar

The Plant List 2013. http://www.theplantlist.org/Search in Google Scholar

Thellung A. 1918/1919. Zur Terminologie der Adventiv- und Ruderalfloristik. Allg. Bot. Zeitschr. 24/25: 36-42.Search in Google Scholar

Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.Search in Google Scholar

Urbisz A. 2012. Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2897: 1-200.Search in Google Scholar

Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. habil. Uniw. Jagiell, 29: 1-213. Druk UJ w Krakowie.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Search in Google Scholar

Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik B. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.10.2478/v10119-009-0004-4Search in Google Scholar

Zieliński J. 2016. Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 21-33.Search in Google Scholar

Zieliński J., Biel G., Danielewicz W., Tomaszewski D. & Gawlak M. 2015. Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 9-33.Search in Google Scholar

Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Żukowski W. 1959. Nowe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania. Przyr. Polski Zach. 3: 151-153.Search in Google Scholar

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. & Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 4: 1-229. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.Search in Google Scholar

Żukowski W. & Piaszyk M. 1971. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Artemisia L. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 24: 107-129.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD