Cite

Árva, L. (2012). Új típusú turizmus, új típusú turizmus marketing a poszt-indusztriális korban [New type of tourism, new type of tourism marketing in the post-industrial era]. University of Szolnok. Manuscript.Search in Google Scholar

Árva, L.; Sipos, Z. (2012). Adalékok a posztmodern turizmusmarketing értelmezéséhez [Contributions to the post-modern interpretation of tourism marketing]. Marketingelmélet 4: 32–40.Search in Google Scholar

Benur, M. A., Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. Tourism Management 50: 213–224.Search in Google Scholar

Boorstin, D. J. (1975). The image: A guide to pseudo-events in America. New York: Atheneum.Search in Google Scholar

Ciangă, N.; Dezsi, Şt. (2007). Tourist planning. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.Search in Google Scholar

Ciangă, N.; Dezsi, Şt.; Rotar, G. (2002). Aspects of estimating tourism potential and material base from North-West Region of Romania. Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Geography XLVIII(2).Search in Google Scholar

Dávid. L. (ed.) (2007). Turisztikai erőforrások. A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása [Tourism resources. The use of natural and cultural resources in tourism]. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.Search in Google Scholar

Dujmović, M.; Vitasović, A. (2015). Postmodern society and tourism. Journal of Tourism and Hospitality Management 3(910): 192–203.Search in Google Scholar

Feischmidt, M. (2005). A magyar nacionalizmus autenticitás-diskurzusainak szimbolikus térfoglalása Erdélyben [The symbolic spread of Hungarian nationalism authenticity discourses in Transylvania]. In: Feischmidt M. (ed.), Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. Budapest–Pécs: Néprajzi Múzeum–PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. 7–32.Search in Google Scholar

Gaman, G. (2015). Model of assessing the value of the tourism potential of Moineşti, Târgu Ocna and Slănic Moldova resorts (Romania). Geographica Timisiensis XXIV(1).Search in Google Scholar

Goeldner, C. R.; Ritchie B. J. R. (2009) Tourism: Principles, practices, philosophies. USA: John Wiley and Sons.Search in Google Scholar

Horváth, A. (2010). Az etnicitás dilemmája a Székelyföld turizmusfejlesztésében [The dilemma of ethnicity in the tourism development in Szeklerland]. Tér és Társadalom 24 (3): 147–162.Search in Google Scholar

Horváth, A. (2013) Turizmusfejlesztés Székelyföldön (Hargita megyei szemszögből) [Tourism development in Szeklerland (a Harghita County perspective)]. In: Horváth, Gyula; Horváth, István; Jakab Albert, Zsolt (series eds.), Studia Terræ Siculorum 4. Cluj-Napoca: Research Institute for National Minorities.Search in Google Scholar

Hinek, M. (2017). A push és pull motivációk szerepe a magyarok utazásai során [The role of push and pull motivations in the travels of Hungarians]. Turizmus Bulletin XVII(1–2): 5–14.Search in Google Scholar

Illyés, Z. (2014). Az emlékezés és a turisztikai élmény nemzetiesítése [Remembering and nationalization of tourism experience]. In: Feischmidt, M. (ed.), Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest: L’Harmattan–MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. 290–340.Search in Google Scholar

Institutul Naţional de Statistică (National Institute of Statistics). 2017. Data for 1990–2016 downloaded through the TEMPO-Online application. http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro.Search in Google Scholar

Jónás-Berki, M. (2010). Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemléletben [Theme parks within the tourism industry. Adventure park model from an inductive approach]. PhD dissertation. Pécs: University of Pécs, Faculty of Science, Doctoral School of Earth Sciences.Search in Google Scholar

Kiss, M. (2014). A „turisztikai táj” kollektív megteremtése és fönntartása [Collective creation and sustainability of the “touristic landscape”]. Doctoral thesis. Corvinus University of Budapest, Sociology PhD Programme.Search in Google Scholar

Kiss, T.; Barna, G.; Deák, A. (2013). Székelyföld turisztikai régió? Kérdőíves, fókuszcsoportos és statisztikai vizsgálat a székelyföldi turizmusról [Is Szeklerland a touristic region? Questionnaire, focus-group, and statistical survey on tourism in Szeklerland]. In: Horváth, Gyula; Horváth, István; Jakab Albert, Zsolt (series eds.), Studia Terræ Siculorum 4. Cluj-Napoca: Research Institute for National Minorities–Kvantum Research.Search in Google Scholar

Krippendorf, J. (1980). Marketing im Fremdenverkehr. Berner Studien zum Fremdenverkehr.Search in Google Scholar

Lengyel, M. (1994). A turizmus általános elmélete [General theory on tourism]. Budapest: KIT.Search in Google Scholar

Lyotard, J. F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. Theory and history of literature, vol. 10. Minneapolis: University of Minnesota Press.Search in Google Scholar

McKercher, B. (2016). Towards a taxonomy of tourism products. Tourism Management 54: 196–208.Search in Google Scholar

Mendola, D.; Volo, S. (2017). Building composite indicators in tourism studies: Measurements and applications in tourism destination competitiveness. Tourism Management 59: 541–553.Search in Google Scholar

Michalkó, G. (2005). A Tisza-tó turisztikai potenciálja [Tourism potentials of the Tisza Lake]. Földrajzi Értesítő LIV(1–2): 129–147.Search in Google Scholar

Ministry of Development and Administration, Romania (2018). Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea VI Turism [National Spatial Planning, Section VI: Tourism]. Elaborated in 2007 by the Romanian Ministry of Development, Spatial Planning and Housing; accepted by Law 190/2009. Source: http://mdrap.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege190.pdf.Search in Google Scholar

Nagy, B. (2013). A turisztikai helymarketing Székelyföldön – Az imázs és márkahasználat tudományos megalapozása [Space tourism marketing in Szeklerland – A theoretical background to image and branding]. In: Horváth, Gyula; Horváth, István; Jakab Albert, Zsolt (series eds.), Studia Terræ Siculorum 4. Cluj-Napoca: Research Institute for National Minorities.Search in Google Scholar

Nagy, B. (2015). Turizmus ami elválaszt és összeköt: a székelyföldi turisztikai kínálat továbbgondolási kísérlete [Tourism that ties us together and sets us apart: Further thoughts on tourism supply in Szeklerland]. In: Fábián, Attila; Bertalan, Laura (eds.), Otthon a Kárpát-medencében Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.Search in Google Scholar

Papp, Zs. (2012). A turisztikai desztinációk versenyképessége – hogyan mérjük? Modellek és módszerek áttekintése [How to measure the competitiveness of tourism destinations? Review of models and methods]. In: Bajmócy, Zoltán; Lengyel, Imre; Málovics, György (eds.), Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. Szeged: JATEPress. 225–238.Search in Google Scholar

Puczkó, L. (1999). Turizmus és környezet. Turizmus vagy környezet? [Tourism and environment. Tourism or environment?] Doctoral thesis. Budapest: Budapest University of Economics, Management Ph.D. Programme.Search in Google Scholar

Puczkó, L.; Rátz, T. (2005). A turizmus hatásai [Effects of tourism]. Budapest: Aula Kiadó.Search in Google Scholar

Rátz, T.; Michalkó, G. (eds.) (2015). Kreativitás és innováció a turizmusban. [Creativity and innovation in tourism]. Turizmus Akadémia 7. Székesfehérvár–Budapest: Kodolányi János University College–MTA Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute–Hungarian Geographical Society.Search in Google Scholar

Régi, T. (2017). A turizmus és társadalmi változás kapcsolatának néhány antropológiai és szociológiai értelmezése [Some anthropological and sociological interpretations of the relationship between tourism and social change]. In: Régi, T.; Rátz T.; Michalkó, G. (eds.), Turizmus és transzformáció. Orosháza–Budapest: Kodolányi János University College–MTA Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute–Hungarian Geographical Society.Search in Google Scholar

Richards, G. (2012). An overview of food and tourism trends and policies. In: Dodd, D. (ed.), Food and the Tourism Experience. Paris: OECD. 13–46.Search in Google Scholar

Smith, L. J. S. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research 21 (3): 582–595.Search in Google Scholar

Wang, N. (2012). A turisztikai élmény autentikusságának újragondolása [Rethinking the authenticity of tourism experiences]. In: Bódi, J.; Pusztai, B. (eds.), Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest–Pécs–Szeged: Gondolat Kiadó–PTE, Department of Communication and Media Studies–SZTE, Department of Communication and Media Studies. 90–117.Search in Google Scholar

Yan, L.; Gao, B. W.; Zhang, M. (2017). A mathematical model for tourism potential assessment. Tourism Management 63: 355–365.Search in Google Scholar

eISSN:
2360-0047
Language:
English
Publication timeframe:
Volume Open
Journal Subjects:
Business and Economics, Political Economics, Economic Theory, Systems and Structures