Cite

Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics 84(3): 488–500.10.2307/1879431Open DOISearch in Google Scholar

Albu, C. N.; Albu, N.; Fekete, Sz. (2010). The context of the possible IFRS for SMEs implementation in Romania: an exploratory study. Accounting and Management Information Systems 9(1): 45–71. Retrieved on: 7 April 2017, from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1769991.Search in Google Scholar

Bogdan, V.; Farcaş, M.; Scorţe, C. (2004). Evoluţia reformei contabile româneşti [The evolution of Romanian accounting]. Analele Universităţii din Oradea [The Annals of the University of Oradea, Economic Sciences], 90–98. ISSN 1582-5450. Retrieved on: 7 April 2017, from: http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2004/19.pdf.Search in Google Scholar

Borbély, K. (2007a). A számvitel információ megbízhatósága néhány átmeneti gazdaságban [The reliability of the accounting information in some transition economies]. In: Versenyképesség – Fejlődés – Reform. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából [Science Day Conference]. University of West Hungary, Sopron.Search in Google Scholar

Borbély, K. (2007b). Hosszúra nyúlt átmenet? Magyarország, Románia és Szlovákia számviteli szabályozó rendszerei és a vállalkozások éves beszámolójának megbízható és valós képe a kilencvenes évek elejétől 2005-ig [Lengthy transition]. PhD dissertation. Széchenyi István University, Győr.Search in Google Scholar

Bosnyák, J. (2003). Számviteli értékelési eljárások hatása a vállalkozások vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetére [The effect of evaluation methods on the financial position, performance and cash flows of entities]. PhD dissertation. Corvinus University, Budapest.Search in Google Scholar

Deaconu, A. (2006). Standarde contabile pentru întreprinderi mici şi mijlocii [Accounting standards for small and medium-sized enterprises]. Congresul al XVI-lea al Profesiei Contabile din România: Profesia contabilă şi globalizarea [XVI Romanian Accounting Profession Congress: the Accountancy Profession and Globalization]. Bucharest, 15–16 September 2006, CECCAR, 305–314.Search in Google Scholar

Deaconu, A.; Buiga, A. (2011). Accounting and the environmental factors – an empirical investigation in Post-Communist Romania. Accounting and Management Information Systems 10(2): 135–168. Retrieved on: 7 April 2017, from: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/10_2_3.pdf.Search in Google Scholar

Deák, I. (2005). A globalizálódó számvitel [Accounting in globalization]. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. In: Katalin Botos (ed.), Pénzügyek és globalizáció [Finances and globalization], 201–214. Retrieved on: 16 August 2016, from: http://www2.eco.u-szeged.hu/penzugytani_szcs/pdf/konyv3/Deak.pdf.Search in Google Scholar

Epstein, B. J.; Mirza, A. A. (2002). Nemzetközi számviteli standardok. Magyarázatok és alkalmazások [Interpretation and application of international financial accounting standards]. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.Search in Google Scholar

FASB (2002). Memorandum of understanding “The Norwalk Agreement”. Retrieved on: 15 August 2016, from: http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf.Search in Google Scholar

FASB (2013). Comparability in international accounting standards – a brief history. Retrieved on: 15 August 2016, from: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156304264.Search in Google Scholar

Fekete Sz.; Matiş D.; Pete I. (2008). Az IFRS-ek alkalmazása Romániában. Mit mond a gyakorlat? [Application of IFRS in Romania. What does it look like in practice?]. Economists’ Forum. Retrieved on: 21 June 2016, from: http://epa.oszk.hu/00300/00315/00065/pdf/EPA00315_Kozgazdasz_Forum_2008_02.pdf.Search in Google Scholar

Gulyás, É. (2014). A pénzügyi lízing számviteli keletkezésének problémai a hazai és nemzetközi szabályozás keretei között [Problems of handling accounting for financial leasing within the framework of domestic and international regulations]. PhD dissertation. Kaposvár University, Kaposvár. Retrieved on: 5 June 2016, from: http://www.gtk.ke.hu/tartalom/doktori/Ertekezes_Gulyas_Eva.pdf.Search in Google Scholar

Hope, O.-K.; Jin, J.; Kang, T. (2006). Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS. Journal of International Accounting Research 5(2): 1–20.Search in Google Scholar

IASB (2015). What are IFRS standards? Retrieved on: 11 June 2016, from: http://www.ifrs.org/about-us/pages/what-are-ifrs.aspx.Search in Google Scholar

Ionaşcu, M.; Ionaşcu, I.; Săcărin, M.; Minu, M. (2014). IFRS adoption in developing countries: the case of Romania. Accounting and Management Information Systems 13(2): 311–350. Retrieved on: 5 June 2016, from: http://www.cig.ase.ro/revista_cig/fisiere/13_2_6.pdf.Search in Google Scholar

Kardos, B.; Madarasi-Szirmai, A. (2013). Accounting in Hungary. EAA Newsletter 3: 18–22. Retrieved on: 15 June 2016, from: http://www.eaa-online.org/userfiles/file/17%20-%20Accounting%20Tradition%20in%20Hungary%20-%20Sept%202013.pdf.Search in Google Scholar

Kazainé Ónodi, A. (2008). Nemzetközi számvitel kérdései vállalati nézőpontból [International accounting-related questions in corporate point of view] Műhelytanulmány 104. [Occasional Paper]. ISSN 1786-3031. Retrieved on: 12 July 2016, from: http://edok.lib.uni-corvinus.hu/298/1/Kazaine104.pdf.Search in Google Scholar

King, N.; Beattie, A.; Cristescu, M.; Weetman, P. (2001). Developing accounting and audit in a transition economy: The Romanian experience. The European Accounting Review 10(1): 149–171.10.1080/09638180122711Open DOISearch in Google Scholar

Lapteş, R.; Popa, A. F. (2013). The dynamics of the Romanian financial reporting. Economic Sciences (Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi) 60(1): 1–19.Search in Google Scholar

Lee, E.; Walker, M.; Zeng, C. (2013). Does IFRS convergence affect financial reporting quality in China? ACCA Research Report No 131. Retrieved on: 25 July 2016, from: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDFtechnical/financial-reporting/rr-131-002.pdf.Search in Google Scholar

Majoros, Gy. (2010). A magyar számviteli szabályozás értékelése a vezetői számvitel beszámoltatási rendszerének továbbfejlesztésével [Evaluation of the Hungarian accounting regulation considering the development of the reporting system of the management accounting]. PhD dissertation. Szent István University, Gödöllő.Search in Google Scholar

Mamić Sačer, I. (2015). The regulatory framework of accounting and accounting standard-setting bodies in the European Union member states. Financial Theory and Practice 39(4): 393–410.Search in Google Scholar

Ministry of Public Finance (MFP) (2006). Ordinul MFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara [Order of the Minister of Public Finance No 1121/2006 regarding the application of International Financial Reporting Standards]. Monitorul Oficial [Official Journal of Romania] 602/12.07.2006.Search in Google Scholar

Molnár, Cs. (2014). IFRS-ek hazai bevezetése – folyik a döntés-előkészítő munka [The IFRS’ introduction in Hungary]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 55(6). Retrieved on: 21 July 2016, from: http://szak-ma.hu/szamvitel/ifrs-ek-hazai-bevezetese-folyik-a-dontes-elokeszito-munka-100035.Search in Google Scholar

Molnár, Cs. (2015). Döntés-előkészítő folyamat az IFRS-ek hazai bevezetésére [Decision-making preparation for IFRS introduction in Hungary]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 57(2): 65–67.Search in Google Scholar

Neag, R. (2000). Romanian accounting reform between the French and Anglo-Saxon models. Bucharest: Economic Publishing House.Search in Google Scholar

Nistor, C. S.; Filip, C. (2008). The evolution of public accounting in Romania in the post-communist period. Retrieved on: 6 April 2017, from: https://ssrn.com/abstract=1107774.Search in Google Scholar

Nobes, C. (2013). International variations in IFRS adoption and practice. ACCA Research Report No 124. Retrieved on: 9 July 2016, from: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/rr-124-001.pdf.Search in Google Scholar

OECD (1987). The relationship between taxation and financial reporting. OECD Publishing.Search in Google Scholar

Pacter, P. (2016). Pocket guide to IFRS standards: the global financial reporting language. IFRS Foundation. Retrieved on: 15 July 2016, from: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/2016-pocket-guide.pdf.Search in Google Scholar

Pownall, G.; Schipper, K. (1999). Implications of accounting research for the SEC’s consideration of international accounting standards for U.S. security offerings. Accounting Horizons 13: 259–280.10.2308/acch.1999.13.3.259Open DOISearch in Google Scholar

Richard, J. (1995). The evolution of the Romanian and Russian accounting charts after the collapse of the communist system. European Accounting Review 4(2): 305–322.10.1080/09638189500000018Open DOISearch in Google Scholar

Schipper, K. (2005). The introduction of international accounting standards in Europe: implications for international convergence. European Accounting Review 14(1): 101–126.10.1080/0963818042000338013Open DOISearch in Google Scholar

SEC (2007). SEC takes action to improve consistency of disclosure to U.S. investors in foreign companies. Immediate release. Retrieved on: 9 August 2016, from: https://www.sec.gov/news/press/2007/2007-235.htm.Search in Google Scholar

Vajay, J. (2015). A számvitel nemzetközi harmonizációja az 1970-es évektől napjainkig [The international harmonization of accounting from the 1970s to the present days]. Journal of Economy & Society 7 [Special edition]: 88–99.Search in Google Scholar

Vén K. (2015). Az IFRS bevezetése az egyedi beszámolókban Magyarországon [The introduction of IFRS in individual financial statements]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 55(6). Retrieved on: 6 July 2016, from: http://szak-ma.hu/data/cikk/10/806/cikk_100806/Ven_Krisztina_Az_IFRS_bevezetese_az_egyedi_beszamolokban_Magyarorszagon.pdf.Search in Google Scholar

eISSN:
2360-0047
Language:
English
Publication timeframe:
Volume Open
Journal Subjects:
Business and Economics, Political Economics, Economic Theory, Systems and Structures