1. bookVolume 5 (2015): Issue 1 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-7444
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Father’s and Mother’s Roles and Their Particularities in Raising Children

Published Online: 05 Jun 2015
Volume & Issue: Volume 5 (2015) - Issue 1 (June 2015)
Page range: 45 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-7444
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

HARGAŠOVÁ, M. Ruka v ruke. Bratislava: SPN, 1991.Search in Google Scholar

CHALOUPKOVÁ, M. Úloha muža v súčasnej rodine. Rodinné spoločenstvo, 16, 2000. 2, p. 14.Search in Google Scholar

ORAVCOVÁ, J., ĎURICOVÁ, L., and BINDASOVÁ, O. Psychológia rodiny. Banská Bystrica: UMB, 2007.Search in Google Scholar

POTOČÁROVÁ, M. Rodina, mládež a jej postoje k sociálnym limitom. Bratislava: STU, 2003.Search in Google Scholar

ROZINAJOVÁ, H. XX a XY: O Láske, Sexe, Manželstve a Rodičovstve. Martin: Osveta, 1990.Search in Google Scholar

ŠTRBOVÁ, M. Postavenie ženy v rodine. Vychovávateľ, 51, 2004. 1, p. 18.Search in Google Scholar

ŠTRBOVÁ, M. Úloha a podstata dobrého otcovstva. Vychovávateľ, 50, 2004. 9, p. 17.Search in Google Scholar

VIŠŇOVSKÝ, Ľ. et al. Základy rodinnej výchovy. Banská Bystrica: UMB, 2007.Search in Google Scholar

VIŠŇOVSKÝ, Ľ. Teória výchovy. Banská Bystrica: UMB, 1998.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD