1. bookVolume 24 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Use of Refuse Derived Fuel (RDF) in the Power Industry

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 24 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 83 - 90
Received: 01 Jul 2020
Accepted: 01 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Akdag, A.S., Atimtay, A., Sanin, F.D. (2017). Comparison of fuel value and combustion characteristics of two different RDF samples. Waste Management, 47, 217-224.10.1016/j.wasman.2015.08.03726360232Search in Google Scholar

Den Boer E. (2014). Cele ambitne, ale czy realne? Przegląd Komunalny, 10, 26-27.Search in Google Scholar

Europa, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (01/12/2017).Search in Google Scholar

Europa, http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_pl, (01/12/2017).Search in Google Scholar

Górski, M. (2010). Gmina jako właściciel odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny, 5, 36-39. http://odpady.net.pl/2016/11/06/dane-gus-o-gospodarce-odpadami/ (01/12/2017).Search in Google Scholar

Jachowicz, T., Duleba, B., Dulebova, L. (2013). Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii. Plasty a Kaučuk, 50, 10-15.Search in Google Scholar

Jachowicz, T., Moravski, V. (2016). Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts. Acta Mechanica Slovaca, 20, 42-51.10.21496/ams.2016.007Search in Google Scholar

Jaworski, T., Grochowska, S. (2017). Circular Economy - the criteria for achieving and the prospect of implementation in Poland. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 19, 13-22.Search in Google Scholar

Kraszkiewicz, A., Stryjecka, M., Nowosad, N., Kocira, S. (2018). Obciążenie środowiska produktami spalania peletów z biomasy roślinnej w kotle górnego spalania. Rocznik Ochrona Środowiska, 20, 1269-1285.Search in Google Scholar

Malinowski, A., Chwiałkowski, W. (2017). Energy recycling of RDF fraction of municipal solid waste by continuous pyrolysis. Chemistry. Environment. Biotechnology, 20, 27-33.10.16926/cebj.2017.20.05Search in Google Scholar

Marczuk, A., Misztal, W., Słowik, T., Piekarski, W., Bojanowska, M., Jackowska, I. (2015). Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi. Przemysł Chemiczny, 94, 1867-1871.Search in Google Scholar

Orynycz, O. (2017). Influence of tillage technology on energy efficiency of rapeseed plantation. Procedia Engineering, 182, 532-539.10.1016/j.proeng.2017.03.148Search in Google Scholar

Pasak, J., Pikoń, K. (2015a). Ewaluacja wpływu na środowisko systemu gospodarki odpadami po procesie legislacyjnym wprowadzającym zmiany w ustawodawstwie polskim. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 17, 87-100.Search in Google Scholar

Pasak, J., Pikoń, K. (2015b). Ewaluacja wpływu na środowisko systemu gospodarki odpadami, na przykładzie Gminy Pyskowice. Silesian Technical University. Department of Technologies and Installations for Waste Management. Marcin Landrat (ed.) Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne. Gliwice.Search in Google Scholar

Pasak, J., Pikoń, K. (2017a). Proces legislacyjny, a środowisko naturalne – czy zmiany w ustawodawstwie polskim dotyczącym gospodarki odpadami spowodują jego poprawę? Współczesne Problemy Ochrony Środowiska IV. Department of Technologies and Installations for Waste Management. The Silesian Technical University. Gliwice.Search in Google Scholar

Pasak, J., Pikoń, K. (2017b). Ustawodawstwo polskie – remedium na krajową gospodarkę odpadami. Data: City of Pyskowice, Prepared by: Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology.Search in Google Scholar

Pieniak, D., Wit-Rusiecki, A.M., Krzyżak, A., Gil L., Krzysiak Z. (2019). Adhesion tests of varnish coatings used on the surface of carbon fiber reinforced polimer compositions. Przemysł Chemiczny, 98, 1619-1622.Search in Google Scholar

Journal of Laws of 2015. Regulation of the Minister of Economy of 16 July 2015 on the Admission of waste to landfills (Journal of Laws of 2015, item 1277).Search in Google Scholar

Journal of Laws 2016.2167. Regulation of the Minister of the Environment of December 14, 2016 on the levels of recycling, preparation for reuse and otherwise recover certain fractions of municipal waste (Journal of Laws 2016.2167).Search in Google Scholar

Journal of Laws 2012.676. Regulation of the Minister of Environment of 25 May 2012 on the levels of restriction on the biodegradable municipal waste mass sent for landfilling, and the method of calculating the level of restriction of the mass (Journal of Laws 2012.676).Search in Google Scholar

Skawińska, A., Micek, B., Hrabak, J. (2017). Ocena wartości opałowej oraz zawartości chloru i siarki w wybranych odpadach w aspekcie ich energetycznego wykorzystania. Ochrona Środowiska, 1, 31-41.Search in Google Scholar

Szmigielski, M., Zarajczyk, J., Węgrzyn, A., Leszczyński, N., Kowalczuk, J., Andrejko, D., Krzysiak, Z., Samociuk, W., Zarajczyk, K. (2018). Testing the technological line for the production of alternative fuels. Przemysł Chemiczny, 97, 1079-1082.Search in Google Scholar

Wasiak, A., Orynycz, O. (2015). The effects of energy contributions into subsidiary processes on energetic efficiency of biomass plantation supplying biofuel production system. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 292-300.10.1016/j.aaspro.2015.12.050Search in Google Scholar

Journal of Laws 2017.1289. Act of September 13, 1996 on the Maintenance of cleanliness and order in municipalities (Journal of Laws 2017.1289).Search in Google Scholar

Ziora, J, Pasko, B. (2017). Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi. Przegląd Komunalny, 5, 38-41.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo