1. bookVolume 24 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Energy Properties of Granulated Plastic Fuels and Selected Biofuels

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 24 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 1 - 9
Received: 01 Aug 2020
Accepted: 01 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Błachowicz, K. (2013). Jasne reguły gry. Recykling, 7, 151-152.Search in Google Scholar

Boer, E. (2013). Jak zwiększyć kaloryczność RDF. Przegląd Komunalny, Zeszyt Specjalny, 3, 8-9.Search in Google Scholar

Caban, J., Droździel, P., Ignaciuk, P., Kordos, P. (2019). Analysis of the effect of the fuel dose on selected parameters of the diesel engine start-up process. Transportation Research Procedia, 40, 647-654.10.1016/j.trpro.2019.07.092Search in Google Scholar

Dalai, A. K., Batta, N., Eswaramoorthi, I., Schoenau, G. J. (2009). Gasification of refuse derived fuel in a fixed bed reactor for syngas production. Waste Management, 29, 252-258.10.1016/j.wasman.2008.02.00918434127Search in Google Scholar

Górski, M. (2015). Paliwo alternatywne” w regulacjach prawnych dotyczących odpadów. In: Zabawa. S. (eds.). Zarządzanie Gospodarką Odpadami, Poznan. 59-68.Search in Google Scholar

Central Statistical Office (GUS). Department of Regional Studies and Environment, Ochrona Środowiska 2015, Warszawa 2015.Search in Google Scholar

Kalisz, M. (2013). Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem MBP. Siła eko-biznesu, 5, 2-8.Search in Google Scholar

KPGO (2010). Krajowy plan gospodarki odpadami 2014. Annex to Resolution No. 217 of the Council of Ministers of 24 December 2010 (item 1183).Search in Google Scholar

Krawczyk, P., Szczygieł, J. (2013). Analiza uwarunkowań stosowania paliwa alternatywnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Rynek energii, 6, 91-96Search in Google Scholar

Marczuk, A., Misztal, W., Słowik, T., Piekarski, W., Bojanowska, M., Jackowska, I. (2015). Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi. Przemysł Chemiczny, 94, 1867-1871.Search in Google Scholar

Mokrzycki, E., Uliasz-Bocheńczyk, A., Sarna, M. (2000). Wastes as alternative fuels in cement industry. Proceedings of 8-th International Energy Forum ENERGEX 2000. Energy 2000. The Beginning of a New Millenium. Las Vegas, July 2000.Search in Google Scholar

Monti, A., Virgilio, N. Di., Venturi, G. (2008). Mineral composition and ash content of six major energy crops. Biomass and Bioenergy, 32, 216-232.10.1016/j.biombioe.2007.09.012Search in Google Scholar

Niemczuk, B., Nieoczym, A., Caban, J., Marczuk, A. (2018). Analysis of chemical and energy properties of energy willow in the industrial burning. Przemysł Chemiczny, 97, 44-48.Search in Google Scholar

PN-EN 15359:2012 standard Solid recovered fuels - Technical requirements and classes.Search in Google Scholar

PN-EN 15375:2011 standard Solid recovered fuels - Terminology, definitions and terms.Search in Google Scholar

Nowak, M., Szul, M. (2016). Possibilities for application of alternative fuels in Poland. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 18, 33-44.Search in Google Scholar

Pronobis, M., Ciukaj, S., Mroczek, K., Wojnar, W., Kortylewski, W., Hardy, T. (2010). Degradacja materiałów urządzeń energetycznych. In: Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy, P. Bocian, T. Golec, J. Rakowski (red.), Institute of Power Engineering, Warsaw, 337-362.Search in Google Scholar

Sarna, M., Mokrzycki, E., Uliasz-Bocheńczyk, A. (2003). Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Issue No. 21, Series: Environmental Engineering. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2003, 309-316.Search in Google Scholar

Szmigielski, M., Zarajczyk, J., Kowalczyk-Juśko, A., Kowalczuk, J., Rydzak, L., Ślaska-Grzywna, B., Krzysiak, Z., Cycan, D, Szczepanik, M. (2014). Jakość brykietów z biomasy jako surowca do termochemicznego przetwarzania i produkcji gazu syntezowego. Przemysł Chemiczny, 93, 1986-1990.Search in Google Scholar

Szyszlak-Bargłowicz, J., Słowik, T., Zając, G., Piekarski, W. (2013). Inline plantation of Virginia Mallow (Sida hermaphrodita R.) as biological acoustic screen. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 524.Search in Google Scholar

Tucki, K., Mruk, R., Orynycz, O., Botwińska, K., Gola, A., Bączyk A. (2019). Toxicity of Exhaust Fumes (CO, NOx) of the Compression-Ignition (Diesel) Engine with the Use of Simulation. Sustainability, 11, 2188.10.3390/su11082188Search in Google Scholar

Warpechowska, B. (2018). Bogactwo leży na śmietnikach. Puls Biznesu. Accessed on: 2/15/2018Search in Google Scholar

Wasiak, A., Orynycz, O. (2015). The effects of energy contributions into subsidiary processes on energetic efficiency of biomass plantation supplying biofuel production system. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 292-300.10.1016/j.aaspro.2015.12.050Search in Google Scholar

Wilk, B. (2006). Określenie zależności wartości opałowej od wybranych właściwości fizykochemicznych biomasy. IChPW, Zabrze.Search in Google Scholar

Wzorek, M., Król, A. (2012). Ocena jakości paliw z odpadów powstałych w procesach współspalania z węglem. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 5, 444-453.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo