1. bookVolume 21 (2017): Issue 3 (September 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Fuel Consumption, Work Time Expenditures and Winter Wheat Yield in Case of Non-Tillage and Strip Soil Cultivation

Published Online: 04 Oct 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 3 (September 2017)
Page range: 69 - 75
Received: 01 Apr 2017
Accepted: 01 May 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Cudzik, A., Białczyk, W., Czarnecki, J., Brennensthul, M., Kaus, A. (2012). Ocena systemów uprawy w aspekcie zużycia paliwa, plonowania roślin i właściwości gleby. Inżynieria Rolnicza, 2(137) T.2, 17-27.Search in Google Scholar

Czarnocki, S., Starczewski J., Kapela K. (2008). Porównanie zużycia paliwa i czasu pracy przy kilku alternatywnych technologiach przygotowania roli do siewu. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 209-2015.Search in Google Scholar

Gawęda, D., Szymankiewicz, K., Harasim, E. (2006). Efektywność energetyczna różnych systemów uprawy roli w 3-polowym zmianowaniu. Pamiętnik Puławski. 142,.105-116.Search in Google Scholar

Golka, W., Ptaszyński S. (2014). Nakłady na uprawę roli w technologii zachowawczej i tradycyjnej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(85), 31-47.Search in Google Scholar

Jaskulski, D., Jaskulska, I., Kotwica, K., Gałęzewski, L., Wasilewski, P. (2013). Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin. Inżynieria Rolnicza, 3(145), 109-116.Search in Google Scholar

Kogut, Z. (2011). Jakość pracy narzędzi w uprawie gleby z wykorzystaniem mulczu. Postępy Nauk Rolniczych, 3, 89-103.Search in Google Scholar

Morris, N.L., Miller, P.C.H., Orson, J.H., Froud-Williams, R.J. (2010). The adoption of noninversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment – a review. Soil and Tillage Research, 108, 1-15.10.1016/j.still.2010.03.004Search in Google Scholar

Orzech, K., Marks, M., Dragańska, E., Stępień, A. (2009). Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od warunków pogodowych i różnych sposobów uprawy gleby średniej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXIV(4), 122-129.10.24326/as.2009.4.14Search in Google Scholar

Piskier, T., Sekutowski, T.R. (2014). Środowiskowe i produkcyjne skutki stosowania bezorkowych systemów uprawy roli. Studia i Raporty IUNG-PIB, 36(10), 69-90.Search in Google Scholar

Sørensen, C.G., Halberg, N., Oudshoorn, F.W., Petersen, B.M., Dalgaard, R. (2014). Energy inputs and GHG emissions of tillage systems. Biosystems Engineering. Vol. 120, 2-14.10.1016/j.biosystemseng.2014.01.004Search in Google Scholar

Weber, R. (2010). Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 63-75.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo