1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Analysis of Technical Equipment in Dairy Farms

Published Online: 06 Apr 2017
Page range: 29 - 38
Received: 01 Oct 2016
Accepted: 01 Jan 2017
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The paper analyses technical equipment of the selected dairy farms. Data from questionnaires carried out in 96 farms in 2015 constituted a research material. Municipalities Lszewo-Borki in Mazowieckie Voivodeship were covered by the survey. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first concerned general information on a farm and its owner, and the other consisted of eight questions on technical equipment used for breeding dairy cows. The research allowed to determine that farmers assessed the condition of their machinery park as average (50%) or good (40%). One out of ten farmers claimed that the used machinery park in a farm is in a bad condition. Majority of respondents have allotted from PLN 20 to 50 thousand for investments related to enhancement of a machinery park within the last 5 years. On the other hand, a considerable part of farms allotted up to PLN 20 thousand for development of a machinery park. The investigated group included also farms, which allotted more than PLN 500 thousand for development of a park.

Keywords

Auemhammer, H. (2003). The role of mechatronics in product traceability. Club of Bologna. Edizioni Unacoma Service srl, Roma, vol. 13, 112-132.Search in Google Scholar

Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.Search in Google Scholar

Banasiak, J. (2008). Koncepcja optymalizacji doboru maszyn w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 47-52.Search in Google Scholar

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2013). Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 41-47.Search in Google Scholar

Cupiał, M. (2010). Informacja a zarządzanie parkiem maszynowym w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 21-27.Search in Google Scholar

Cupiał, M. (2009). Katalog maszyn i pojazdów rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 35-41.Search in Google Scholar

Hansen, B. G., Jervell, A.M. (2014). Change management in dairy farming. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22(1), 23-40.Search in Google Scholar

Jóźwik, K., Misztal, W., Marczuk, A., Kwieciński, A., Fijołek, A. (2012). Dobór środków technicznych do przygotowywania pasz dla bydła mlecznego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 101-108.Search in Google Scholar

Kapela, K., Woliński, J., Jabłonka, R. (2011). Ocena wyposażenia wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w sprzęt rolniczy. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 97-10Search in Google Scholar

Kocira, A., Kocira, S. (2010). Typ rolniczy gospodarstw a zasoby pracy i wyposażenie w środki techniczne. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 57-62.Search in Google Scholar

Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.Search in Google Scholar

Marczuk, A., Turski, A. (2009). Wpływ warunków gospodarstwa na dobór maszyn rolniczych do produkcji bydła. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 191-197.Search in Google Scholar

Michałek, R., Tomczyk, W. (2002). Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(10), 5-10.Search in Google Scholar

Muzalewski, A. (2007). Opłacalność użytkowania maszyn nabytych z dotacją. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 27-33.Search in Google Scholar

Parafiniuk, S. (2006). Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 377-383.Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2010). Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja. Rocznik Nauk Rolniczych, t. 97, 198-202.Search in Google Scholar

Rasmussen, M. D.; Blom, J. Y.; Nielsen, L. A. H.; Justesen, P. (2001). Udder health of cows milked automatically. Livestock Production Science, 72, 147-156.Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2005). Wymagania formalno-prawne w zakresie standardów technicznotechnologicznych w produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 23-32.Search in Google Scholar

Romaniuk, W., Łukaszuk, M., Karbowy, A. (2005). Rozwiązania obór pod kątem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 4(64), 175-182.Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t 99, 43-57. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo