1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Technical Equipment in Dairy Farms

Published Online: 06 Apr 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 29 - 38
Received: 01 Oct 2016
Accepted: 01 Jan 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Auemhammer, H. (2003). The role of mechatronics in product traceability. Club of Bologna. Edizioni Unacoma Service srl, Roma, vol. 13, 112-132.Search in Google Scholar

Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.Search in Google Scholar

Banasiak, J. (2008). Koncepcja optymalizacji doboru maszyn w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 47-52.Search in Google Scholar

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2013). Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 41-47.Search in Google Scholar

Cupiał, M. (2010). Informacja a zarządzanie parkiem maszynowym w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 21-27.Search in Google Scholar

Cupiał, M. (2009). Katalog maszyn i pojazdów rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 35-41.Search in Google Scholar

Hansen, B. G., Jervell, A.M. (2014). Change management in dairy farming. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22(1), 23-40.Search in Google Scholar

Jóźwik, K., Misztal, W., Marczuk, A., Kwieciński, A., Fijołek, A. (2012). Dobór środków technicznych do przygotowywania pasz dla bydła mlecznego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 101-108.Search in Google Scholar

Kapela, K., Woliński, J., Jabłonka, R. (2011). Ocena wyposażenia wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w sprzęt rolniczy. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 97-10Search in Google Scholar

Kocira, A., Kocira, S. (2010). Typ rolniczy gospodarstw a zasoby pracy i wyposażenie w środki techniczne. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 57-62.Search in Google Scholar

Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.Search in Google Scholar

Marczuk, A., Turski, A. (2009). Wpływ warunków gospodarstwa na dobór maszyn rolniczych do produkcji bydła. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 191-197.Search in Google Scholar

Michałek, R., Tomczyk, W. (2002). Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(10), 5-10.Search in Google Scholar

Muzalewski, A. (2007). Opłacalność użytkowania maszyn nabytych z dotacją. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 27-33.Search in Google Scholar

Parafiniuk, S. (2006). Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 377-383.Search in Google Scholar

Pawlak, J. (2010). Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja. Rocznik Nauk Rolniczych, t. 97, 198-202.Search in Google Scholar

Rasmussen, M. D.; Blom, J. Y.; Nielsen, L. A. H.; Justesen, P. (2001). Udder health of cows milked automatically. Livestock Production Science, 72, 147-156.10.1016/S0301-6226(01)00275-5Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.Search in Google Scholar

Romaniuk, W. (2005). Wymagania formalno-prawne w zakresie standardów technicznotechnologicznych w produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 23-32.Search in Google Scholar

Romaniuk, W., Łukaszuk, M., Karbowy, A. (2005). Rozwiązania obór pod kątem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 4(64), 175-182.Search in Google Scholar

Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t 99, 43-57. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD