1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Evaluation of New Holland CR9080 Operation

Published Online: 06 Apr 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 1 (March 2017)
Page range: 5 - 18
Received: 01 Jan 2017
Accepted: 01 Feb 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Anil, J., Guruswamy, T., Desai, S., Basavaraj, T., Joshi, A. (1998). Effects of cylinder speed and feed rate on the performance of thrasher. Journal of Agriculture Science, 4, 1120-1123.Search in Google Scholar

Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005a). Energy requirement model for a combine harvester - Part I: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(1), 9-25.10.1016/j.biosystemseng.2004.08.017Search in Google Scholar

Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005b). Energy requirement model for a combine harvester - Part II: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(2), 161-171.10.1016/j.biosystemseng.2004.10.003Search in Google Scholar

Beck, F., (2000). Die Reinigungsanlage im Mahderscher. Landtechnik Vol. 55, No. 2, 76-80.Search in Google Scholar

Bieniek, J. (2003). Proces separacji ziarna zbóż na sicie daszkowym w zmiennych warunkach pracy. Wydawnictwo AR we Wrocławiu Rozprawy CXCVII, ISBN 0867-7964.Search in Google Scholar

Bieniek, J. (2010). Separacja ziarna w kombajnach zbożowych. Wydawnictwo UP we Wrocławiu. Monografia XCVI, ISBN 978-83-60574-99-7.Search in Google Scholar

Bieniek, J. (2011). Kombajnowy zbiór zbóż. AgEngPol, http://cuban.vipserv.org/agengpol/Kombajnowy_zbior_zboz.pdf.Search in Google Scholar

Dreszer, A. K., Pawłowski, T., Szczepaniak, J., Szymanek, M., Tanaś, W. (2008). Maszyny rolnicze. PIMR, Poznań, ISBN 978-83-921598-9-6.Search in Google Scholar

Górniak, J., Wachnicki, J. (2004). Pierwsze kroki w analizie danych - SPPS for Windows. Wyd. SPSS Polska, Kraków, ISBN 9788391287101.Search in Google Scholar

Karpiński, Z., (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa. Zakład wydawnictw statystycznych, Warszawa, ISBN 2080-8798.Search in Google Scholar

Komarnicki, P., Bieniek, J., Banasiak, J. (2007). Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 4, 33-35.Search in Google Scholar

Liu, C., Leonard, J., (1993). Monitoring actual grain loss from an axial flow combine in real time. Computers and Electronics in Agriculture, 9, 231-242.10.1016/0168-1699(93)90041-XSearch in Google Scholar

Maertens, K., De Baerdemaeker, J., Ramon, H., De Keyser, R. (2001). An analytical grain flow model for a combine harvester. Part II: Analysis and application of the model. Journal of Agricultural Engineering Research, 79(2), 187-193. Doi: 10.1006/ jaer.2000.0681.Search in Google Scholar

Miłosz, T. (2000). Zespoły młócąco-wydzielające i czyszczące w kombajnach do zbioru zbóż. IMBER, Warszawa, ISBN 83-86264-67-5.Search in Google Scholar

Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008a). Modeling and simulation of grain threshing and separation in threshing units. Part I. Computers and Electronics in Agriculture 60, 96-104.10.1016/j.compag.2007.07.003Search in Google Scholar

Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008b). Modeling and simulation of grain threshing and separation in axial threshing units. Part II. Application to tangential feeding. Computers and Electronics in Agriculture 60, 105-109.10.1016/j.compag.2007.07.004Search in Google Scholar

Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 277-284.Search in Google Scholar

Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011). Ocena porównawcza kombajnu zbożowego New Holland CS6070 z kombajnem Bizon rekord Z-058. Inżynieria Rolnicza, 8(133), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 223-228.Search in Google Scholar

Nik, M.A.E., Khademolhosseini, N., Abbaspour-Fard, M.H., Mahdinia, A., Alami-Saied, K. (2009). Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi- criteria decision making. Biosystems Engineering, 103(3), 382-388. Doi: 10.1016/j .biosystemseng.2009.04.009.Search in Google Scholar

Przybył, J., Sęk, T. (2010). Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-624-3.Search in Google Scholar

Rolniczy Przegląd Techniczny, (2012). Kombajny zbożowe. Wydanie specjalne, Wyd. APRA, ISBN 978-83-928939-3-6.Search in Google Scholar

Tanaś, W., Dreszer, K. A., Zagajski, P., (2008). Wpływ wilgotności na straty i uszkodzenia ziarna podczas zbioru kombajnowego zbóż. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 299-303.Search in Google Scholar

Tanaś, W., Zagajski, P. (2010). Wpływ automatycznej regulacji zespołów roboczych na jakość pracy kombajnów zbożowych. Inżynieria Rolnicza, 4(122), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 245-251.Search in Google Scholar

Wecker, P., Kutzbach, H., Reitz P. (1996). Developments in European Combine Harvesters. Agricultural Engineering, 96, Madryt, Paper 96-069.Search in Google Scholar

Żak, W., Zagajski, P., Dreszer, A. K. (2007). Zespoły żniwne do zbioru rzepaku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 52, 1, 62-67.Search in Google Scholar

www1 − http://www.raportrolny.pl/kombajny/item/64-new-holland-cr9090-elevation-kombajn-onajwi%C4%99kszej-wydajno%C5%9Bci-na-%C5%9Bwiecie.Search in Google Scholar

www2 − http://www.metaltech.com.pl/pl/Katalog/Przyczepy/Wozy-przeladowcze-typ-PP/PP20.html.Search in Google Scholar

www3 − www.NewHollandIndustrial.com. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD