1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Performance of Timber Harvesting With the Use of Highlander Harvester

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 73 - 82
Received: 01 Jan 2016
Accepted: 01 May 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Botwin, M. (1993). Podstawy użytkowania maszyn leśnych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. ISBN 83-00-02777-7.Search in Google Scholar

Bodył, M. (2014). Nadleśnictwo jak w Szwecji. Drwal, 7, 5-9.Search in Google Scholar

Glazar, K., Wojtkowiak, R. (2008). Koszty pracy maszyn leśnych. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Poznań. ISBN 978-83-927505-2-9.Search in Google Scholar

Inf. materials of State Forests (2010): Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 6, 4-7.Search in Google Scholar

Jaszczak, R., Magnuski, K. (2010). Urządzanie lasu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ISBN 978-83-7160-569-7.Search in Google Scholar

Maksymiak, M., Grieger, A. (2008). Analiza wydajności pracy przy maszynowym pozyskaniu drewna na przykładzie harwestera Valmet 901.3 i forwardera Valmet 840.2. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 273-281.Search in Google Scholar

Moskalik, T. (2004). Model maszynowego pozyskania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim. Wydawnictwo SGGW Warszawa. ISBN 83-7244-491-9.Search in Google Scholar

Sadowski, J., Moskalik, T., Zastocki, D. (2014). Efektywność pozyskania drewna harwesterem PONSSE Ergo w wybranych drzewostanach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 39/2B, 126-132.Search in Google Scholar

Skarżyński, J., Brzózko, J. (2010). Harwestery do pozyskania drewna stosowane w polskich lasach cz.1. Charakterystyka ogólna-nośniki. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 6, 8-2.Search in Google Scholar

Żabierek, R. (2013). Analiza stanu technicznego i kosztów eksploatacji wielooperacyjnych maszyn leśnych oraz forwarderów pracujących w polskich lasach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Maszynopis. Praca doktorska.Search in Google Scholar

Inf. materials KONRAD Forsttechnic GmbH. Obtained from: http://www.forsttechnik.at/en.Search in Google Scholar

Inf. materials Fao Far. Obtained from: http://www.faofar.pl.Search in Google Scholar

Inf. materials Belarus. Obtained from: http://lupus-wilk.com.pl.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo