1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Use of it Technologies in Farms on the Example of Zambrôw and Wysokie Mazowieckie County

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 27 - 34
Received: 01 Feb 2016
Accepted: 01 Apr 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Muzalewski, A. (2009). Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 8(3-4), 3-8.Search in Google Scholar

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2012). Ocena wykorzystania technologii IT w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim. Agricultural Engineering, 2(137), 7-16.Search in Google Scholar

Coolman, F. (2002). Developments in Dutch farm mechanization: past and future. Agricultural Engineering International, Vol. IV, 1-10.Search in Google Scholar

Cupiał, M. (2006). System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(84). Monografia. ISSN 1429-7264.Search in Google Scholar

Francik, S. (2010). Analiza wykorzystania przez rolników programów komputerowych do wspomagania decyzji. Agricultural Engineering, 7(125), 47-54.Search in Google Scholar

Grudziński, J. (2006): Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Agricultural Engineering, 5(80), 207-213.Search in Google Scholar

Kapela, K., Borusiewicz, A. (2012). Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego. Agricultural Engineering, 2(136), 121-128Search in Google Scholar

Kavka, M., Trávníček, Z., Kavka, P., Kavka, P., Dobek, T. (2007). System informacyjny wykorzystywany w doradztwie rolniczym na terenach wiejskich. Agricultural Engineering, 2(90), 85-91.Search in Google Scholar

Kocira, S., Lorencowicz, E. (2008). Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Agricultural Engineering, 7(105), 109-115.Search in Google Scholar

Kocira, S., Lorencowicz, E. (2011). Wykorzystanie technik komputerowych w gospodarstwach rodzinnych. Agricultural Engineering, 6(131), 77-83.Search in Google Scholar

Lorencowicz, E., Figurski, J. (2008). Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 7(3-4), 29-34.Search in Google Scholar

Roszkowski, A. (2004). Informatyka w rolnictwie – najważniejsze aspekty zastosowania. Materiały konferencyjne Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (on-line), ISBN 83-88082-31-0. Obtained from: www.cbr.edu.pl/konferencja_pliki/program_tezy_14_09.docSearch in Google Scholar

Szewczyk, J. (2010). Badania poziomu komputeryzacji gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XII, Zeszyt 3, 400-404.Search in Google Scholar

Śmiglak-Krajewska, M., Zielińska, A. J. (2009). Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(11), 189-197.Search in Google Scholar

Verstegen, J.A.A.M., Huirne, R.B.M. (2001). The impact of farm management on value of management information systems. Computers and Electronics in Agriculture, 30, 51-69.10.1016/S0168-1699(00)00156-3Search in Google Scholar

Zaliwski, A. S., Pietruch, C. (2007). Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Agricultural Engineering, 2(90), 333-339.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo