1. bookVolume 20 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Impact of the Plate Diameter on the Value of the Pre-Compaction Stress in Soils With Varied Textural Group

Published Online: 17 Oct 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 3 (September 2016)
Page range: 5 - 14
Received: 01 Dec 2015
Accepted: 01 Jan 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Ajayi, A.E., Dias Junior, M.S., Curi, N., Oladipo, I. (2013). Compressive response of some agricultural soils influenced by the mineralogy and moisture. International Agrophysics, 27, 239-246.10.2478/v10247-012-0091-xSearch in Google Scholar

Błażejczak, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.Search in Google Scholar

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.Search in Google Scholar

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016). Wpływ średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego próbek wytworzonych z gleby pylastej. Agricultural Engineering, 2(158), 5-14.Search in Google Scholar

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organisation: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.Search in Google Scholar

Domżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., Turski, R. (1978). Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleby. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.Search in Google Scholar

Holtz, R. D., Kovacs, W. D. 1981. An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, ISBN 0-13-484394-0.Search in Google Scholar

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research, 73, 89-99.10.1016/S0167-1987(03)00102-8Search in Google Scholar

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., (2011): Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.Search in Google Scholar

Krümmelbein, J., Peth, S., Horn, R. (2008). Determination of pre-compression stress of variously grazed steppe soil under static and cyclic loading. Soil & Tillage Research, 99, 139-148.10.1016/j.still.2008.01.008Search in Google Scholar

Mosaddeghi M.R.,, Koolen, A.J., Hemmat, A., Hajabbasi, M.A., Lerink, P. (2007). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics, 44, 53–63.10.1016/j.jterra.2006.01.008Search in Google Scholar

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.Search in Google Scholar

Rücknagel, J., Hofmann, B., Paul, R., Christen, O., Hulsbergen, K. J. (2007). Estimating precompression stress of structured soils on the basis of aggregate density and dry bulk density. Soil & Tillage Research, 92, 213–220.10.1016/j.still.2006.03.004Search in Google Scholar

Saffih-Hdadi, K., De´fossez, P., Richard, G., Cui, Y.-J., Tang, A.-M., Chaplain, V. (2009). A method for predicting soil susceptibility to the compaction of surface layers as a function of water content and bulk density. Soil & Tillage Research, 105, 96-103.10.1016/j.still.2009.05.012Search in Google Scholar

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J. B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.Search in Google Scholar

Wiłun, Z. 2003. Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, ISBN 83-206-1354-X.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo