1. bookVolume 20 (2016): Issue 2 (July 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Effect of Steering Gear Parameters of Crawler Tractor Cornering Ability

Published Online: 02 Aug 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 2 (July 2016)
Page range: 159 - 169
Received: 01 May 2015
Accepted: 01 Dec 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Анилович, В.Я., Водолажченко, Ю.Т. (1976). Конструирование и расчет сельскохозяйственных тракторов. Справочное пособие. 2-е издание, переработане и дополнено. Москва. Машиностроение, 456.Search in Google Scholar

Бойков, В.П., Жданович, Ч.И., Мамонов, М.И., Равино, В.В. (2001). Закономерности изменения скоростей движения гусениц трактора с бесступенчатым механизмом поворота. Материалы международной научной конференции посвященной 160-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и памяти академика С.И. Назарова. Горки, 1, 26-32.Search in Google Scholar

Cieślikowski, B. 2011. Kierunki badań i najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji ciągników rolniczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Agroinżynieria Gospodarce. Obtained from: http://www.agengpol.pl, 41.Search in Google Scholar

Czabanowski, R., Dudzinski, P. (1997). Możliwości i granice aplikacji podwozi na gąsienicach gumowych w maszynach rolniczych. Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Politechnika Warszawska Płock, materiały konferencyjne, tom I, 121-126.Search in Google Scholar

Эрназаров, Т.Я. (1990). Обоснование выбора параметров бесступенчатого механизма поворота гусеничного сельскохозяйственного трактора. Автореферат, диссертация кандидата технических наук: 05.05.03. Москва Автомеханический институт, 27.Search in Google Scholar

Godżajew, Z.A., Borkowski, W., Cypko, E., Sokołow-Dobriew, N.S., Szachowcow, W.W., Szewczuk, W.P., Liaszenko, M. W. (2007). Model dynamiczny do badania procesów obciążenia elementów układu napędowego ciągnika gąsienicowego. Wydawnictwo „Druk-Art” SC. Napędy i sterowanie, 5, 99-108.Search in Google Scholar

Materek, D. (2008). Analiza wybranych właściwości trakcyjnych ciągnika John Deere 7720. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 126-130.Search in Google Scholar

Носов, Н.А., Галышев, В.Д., Волков, Ю.П., Харченко, А.П. (1972). Расчет и конструирование гусеничных машин. Ленинград. Машиностроение, 560.Search in Google Scholar

Szydlerski, Z. (2014). Zarys historii polskich ciągników rolniczych. Drukarnia Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., 180.Search in Google Scholar

Turner, R.J. (1997). Comparison of two and four track machines to rubber tire tractors in prairie soil conditions. Belt and Tire Traction in Agricultural Vehicles. SP-1291, SAE, 31-43.Search in Google Scholar

Жданович, Ч.И., Мамонов, М.И., Равино, В.В. (2004). Трансмиссия гусеничного трактора. Патент №1988, МКИ B62D 11/10. № u20040550; Заявлен 02.12.2004; Опубликован 01.03.2005.Search in Google Scholar

Жданович, Ч.И., Мамонов, М.И., Равино, В.В. (2005). Определение параметров гидромашин механизма поворота гусеничного трактора. Вестник Могилевского государственного технического университета. Транпспортные и строительные машины. № 2, 46-50.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD