1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Production Capacity and Workstations Load in the Animal Feed Production Process

Published Online: 18 Jun 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 1 (April 2016)
Page range: 91 - 100
Received: 01 Jul 2015
Accepted: 01 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Baruk, J. (2012). Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 53-64.Search in Google Scholar

Dohn, K. (2012). Metoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 60, 133-158.Search in Google Scholar

Duda, J., Wojakowski, P. (2013). Projektowanie procesów i systemów obróbki w warunkach współbieżnego rozwoju wyrobu. Projektowanie i sterowanie procesami, 16.Search in Google Scholar

Duraj, J. (2004). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 464-484.Search in Google Scholar

Feld, M. (2013). Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 978-83-7926-060-7Search in Google Scholar

Mazurczak, J. (2002). Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 53-61.Search in Google Scholar

Radziszewska-Zielina, E., Sobotka, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 53-60.10.35784/bud-arch.2173Search in Google Scholar

Szeloch, M. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, ISBN 83-915211-4-1.Search in Google Scholar

Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13150-0.Search in Google Scholar

Zemczak, M. (2013). Production orders scheduling in multiversion and multiassortment production systems. Part 1. Wybrane Problemy Inżynierskie, 379-384.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD