1. bookVolume 20 (2016): Issue 1 (April 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Production Capacity and Workstations Load in the Animal Feed Production Process

Published Online: 18 Jun 2016
Volume & Issue: Volume 20 (2016) - Issue 1 (April 2016)
Page range: 91 - 100
Received: 01 Jul 2015
Accepted: 01 Oct 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Production capacity is the amount of production with the determined assortment structure possible to achieve by a particular production unit in a determined time at the optimal use of production factors and at maintaining the products quality corresponding to standards. The objective of the paper was to determine the production power and output of particular workstations which constitute an assembly line of dry animal feed. The scope of research covered an assembly line in the establishment which produces dry feed for pet animals. Based on information and documentation obtained from the company manager and on the work schedule determined for particular workstations, the operation time of a machine, human work time (operation of a machine) and operation time of the entire station with its working surface was determined. Research showed that workstations which constituted the assembly line of dry animal feed were loaded within 76 to 86%. The lowest loading was reported in the mill and LP02 assembly line and it was respectively 76 and 78%. Whereas loading of the remaining devices was comparable and was at the level within 84 to 86%.

Keywords

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Baruk, J. (2012). Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 53-64.Search in Google Scholar

Dohn, K. (2012). Metoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 60, 133-158.Search in Google Scholar

Duda, J., Wojakowski, P. (2013). Projektowanie procesów i systemów obróbki w warunkach współbieżnego rozwoju wyrobu. Projektowanie i sterowanie procesami, 16.Search in Google Scholar

Duraj, J. (2004). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 464-484.Search in Google Scholar

Feld, M. (2013). Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 978-83-7926-060-7Search in Google Scholar

Mazurczak, J. (2002). Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 53-61.Search in Google Scholar

Radziszewska-Zielina, E., Sobotka, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 53-60.10.35784/bud-arch.2173Search in Google Scholar

Szeloch, M. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, ISBN 83-915211-4-1.Search in Google Scholar

Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13150-0.Search in Google Scholar

Zemczak, M. (2013). Production orders scheduling in multiversion and multiassortment production systems. Part 1. Wybrane Problemy Inżynierskie, 379-384.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo