1. bookVolume 57 (2017): Issue 1 (May 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Importance of Performing Experience in Strength Training Periodization

Published Online: 01 Jun 2017
Volume & Issue: Volume 57 (2017) - Issue 1 (May 2017)
Page range: 1 - 11
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2585-8777
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. BUZGÓ, G., A. NOVOSÁD, I. CIHOVÁ, P. KESZEGH, G. SILLÍK & M. TITURUS, 2014. Škola drepu II. - teoretické východiská uplatnenia drepu v pohybovej a kondičnej príprave. In KOLEKTÍV AUTOROV. Vzpieranie III. - učebné texty pre trénerov. 1st ed. Bratislava: ICM Agency, pp. 6-14. ISBN 978-80-89257-66-9.Search in Google Scholar

2. FEHÉR, T., 2006. Olympic weightlifting. 2nd ed. Budapest: Tamas Strength Sport Libri Publishing House, pp. 307. ISBN 963-06-0139-7.Search in Google Scholar

3. LACZO, E., G. BUZGÓ & M. KOVÁČ, 2012. Ukazovatele intenzity zaťaženia pri komplexných tréningových prostriedkoch vo vzpieraní. In: KOLEKTÍV AUTOROV. Vzpieranie I. - učebné texty pre trénerov. 1st ed. Bratislava: ICM Agency, pp. 55-63. ISBN 978-80-89257-56-0.Search in Google Scholar

4. LEHNERT, M., J. NOVOSAD et al., 2010. Síla. In: LEHNERT, M., NOVOSAD, J. et al. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, pp.18-50. ISBN 978-80-244-2614-3.Search in Google Scholar

5. NEUMANN, G., A. PFÜTZNER & K. HOTTENROTT, 2007. Trénink pod kontrolou. 1st ed. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0947-3.Search in Google Scholar

6. SHICKHOFER, P., 2010. Nové metódy diagnostiky a rozvoja silových schopností. In: KOLEKTÍV AUTOROV. Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. 1st ed. Bratislava: ICM Agency, pp. 121-129. ISBN 978-80-89257-26-3.Search in Google Scholar

7. TIHANYI, J., 1998. Az izmok élettani és biomechanikai tulajdonságainak változtatási lehetőségei edzéssel. In: Magyar edző. 2, pp. 4-10.Search in Google Scholar

8. TIHANYI, J., 1999. Fyziologické a biomechanické základy adaptácie na tréningové zaťaženie. In: Zborník vedeckých prác katedry atletiky FTVŠ UK. 3, pp. 3-12. ISBN 80-968252-0-8.Search in Google Scholar

9. VANDERKA, M., 2008. Silové a rýchlostno-silové schopnosti v kondičnej príprave športovcov. 1st ed. Bratislava: ICM Agency. ISBN 978-80-89257-10-2.Search in Google Scholar

10. VANDERKA, M., 2013. Silový tréning pre výkon. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1st ed. ISBN 978-80-89075-40-9.Search in Google Scholar

11. VANDERKA, M. & T. KAMPMILLER, 2012. Silové schopnosti a ich rozvoj. In: KAMPMILLER et al. Teória športu a didaktika športového tréningu. Bratislava: ICM Agency, 1st ed. pp. 113-156. ISBN 978-80 89257-48-5.Search in Google Scholar

12. VANDERKA, M., D. OLASZ & K. LONGOVÁ, 2012. Parametre sily pri cvičení drep v závislosti od veľkosti pokrčenia v kolennom kĺbe. In: KOLEKTÍV AUTOROV. Vzpieranie I. - učebné texty pre trénerov. 1st ed. Bratislava: ICM Agency, pp. 46-54. ISBN 978-80-89257-56-0.Search in Google Scholar

13. ZATSIORSKY, V. M. & V. J. KRAEMER, 2006. Science and Practice of Strength Training. 2nd ed. Illinois: Human Kinetics. ISBN 978-0-7360-5628-1.Search in Google Scholar

14. ZATSIORSKY, V. M. & V. J. KRAEMER, 2014. Silový trénink. Praxe a věda. 1st ed. Praha: Mladá fronta, Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-3261-2.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo