1. bookVolume 40 (2019): Issue 182-183 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6067
First Published
21 Oct 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Results of the January 2019 waterbird census in Slovenia

Published Online: 29 Jan 2021
Volume & Issue: Volume 40 (2019) - Issue 182-183 (December 2019)
Page range: 31 - 43
Received: 21 Oct 2019
Accepted: 26 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6067
First Published
21 Oct 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bož L. (2002): Zimsko štetje mokožev Rallus aquaticus v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 27–33.Search in Google Scholar

Bož L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (126): 123–137.Search in Google Scholar

Bož L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. – Acrocephalus 27 (130/131): 159–169.Search in Google Scholar

Bož L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. – Acrocephalus 28 (132): 23–31.Search in Google Scholar

Bož L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (136): 39–49.Search in Google Scholar

Bož L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (138/139): 169–179.Search in Google Scholar

Bož L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji. – Acrocephalus 31 (145/146): 131–141.Search in Google Scholar

Bož L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2011 v Sloveniji. – Acrocephalus 32 (148/149): 67–77.Search in Google Scholar

Bož L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2012 v Sloveniji. – Acrocephalus 33 (152/153): 109–119.Search in Google Scholar

Bož L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2013 v Sloveniji. – Acrocephalus 34 (156/157): 93–103.Search in Google Scholar

Bož L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2014 v Sloveniji. – Acrocephalus 35 (160/161): 73–83.10.1515/acro-2014-0004Search in Google Scholar

Bož L. (2015): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji. – Acrocephalus 36 (164/165): 57–67.10.1515/acro-2015-0004Search in Google Scholar

Bož L. (2016): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji. – Acrocephalus 37 (170/171): 209–219.10.1515/acro-2016-0012Search in Google Scholar

Bož L. (2017): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji. – Acrocephalus 38 (174/175): 203–215.10.1515/acro-2017-0012Search in Google Scholar

Bož L. (2018): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji. – Acrocephalus 39 (178/179): 185–195.10.1515/acro-2018-0014Search in Google Scholar

Cegnar T. (2018): Podnebne razmere v decembru 2018. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 25 (12): 3–25.Search in Google Scholar

Cegnar T. (2019): Podnebne razmere v januarju 2019. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (1): 3–26.Search in Google Scholar

Denac K., Mihelič T., Bož L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana.Search in Google Scholar

Markošek J. (2019): Razvoj vremena v januarju 2019. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 25 (1): 27–33.Search in Google Scholar

Strojan I. (2018): Pretoki rek v decembru 2018. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 25 (12): 69–72.Search in Google Scholar

Strojan I. (2019): Pretoki rek v januarju 2019. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (1): 57–60.Search in Google Scholar

Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. – Acrocephalus 18 (80/81): 29–39.Search in Google Scholar

Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. – Acrocephalus 19 (87/88): 36–48.Search in Google Scholar

Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. – Acrocephalus 20 (92): 6–22.Search in Google Scholar

Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. – Acrocephalus 21 (102/103): 271–274.Search in Google Scholar

Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji. – Acrocephalus 22 (108): 171–174.Search in Google Scholar

Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 43–47.Search in Google Scholar

Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (125): 99–103.Search in Google Scholar

Wetlands International (2019): Waterbird Population Estimates. – [http://wpe.wetlands.org], 18/10/2019.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo