Czasopisma

Czasopisma

Sciendo jest jednym z wiodących wydawców czasopism naukowych z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy obszerną listę rozwiązań, które z łatwością dostosujesz do swoich indywidualnych potrzeb.


Modele wydawnicze

Otwarty dostęp

Czytelnicy otrzymują stały dostęp do artykułów bez ponoszenia opłat, koszty publikacji ponosi instytucja sponsorująca

Płatny dostęp

Czasopisma pokrywają opłaty wydawnicze i zatrzymują przychody z subskrypcji

Model hybrydowy

Model dla tytułów łączących subskrypcję z treściami dostępnymi dla wszystkich

Dostępne pakiety

Nasze rozwiązania wydawnicze dostępne są w trzech pakietach

Standard

Podstawowe usługi wspierające publikację czasopisma

Classic

Pakiet Standard,
Pakiet Classic, usługi produkcyjne i redakcyjne, XML dla pełnych wersji tekstów, usługi marketingowe

Premier
Pakiet Classic,
usługi produkcyjne i redakcyjne, XML dla pełnych wersji tekstów, usługi marketingowe
Premier Plus
Pakiet Premier,
XML Fast Track
StandardClassicPremierPremier Plus
Platforma hostingowa i dystrybucyjna
Szeroka dystrybucja treści do bibliotek, serwisów typu discovery oraz baz indeksujących
System do przeprowadzania procesu recenzji
Profesjonalny marketing
Korekta językowa i adiustacja
Skład oraz korekta
XML dla pełnych wersji tekstów
XML Fast Track

Zmodyfikuj swój pakiet dodając rozwiązania opcjonalne

Wydawnictwo White Label

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla wydawnictw uniwersyteckich oraz innych organizacji poszukujących partnera do wydania wszystkich lub niektórych ze swoich czasopism, książek i innych publikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz profesjonalną konsultację,