NISPAcee Journal of Public Administration and Policy's Cover Image
Otwarty dostęp

NISPAcee Journal of Public Administration and Policy

Volume 4 (2011): Issue 1 (June 2011)

Editors: Juraj Nemec, Geert Bouckaert, Wolfgang Drechsler and Gyorgy Jenei

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1338-4309
ISSN:
1337-9038
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, Local Government and Administration