Malaysian Journal of Halal Research's Cover Image
Otwarty dostęp

Malaysian Journal of Halal Research

Volume 2 (2019): Issue 1 (June 2019)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2616-1923
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Business and Economics, Business Management, Marketing, Sales, Customer Relations, Medicine, Basic Medical Science, other, Clinical Medicine