Zacytuj

Marjetka Jelenc
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Sandra Krnel
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Marija Seljak
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Tit Albreht
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Matic Meglič
Inštitut za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine