Otwarty dostęp

ESPAD survey on the use of tobacco, alcohol and other drugs among adolescents in the Dolenjska region


Zacytuj

Namen: Z raziskavo smo želeli oceniti stanje na področju uživanja drog pri dolenjskih mladostnikih in trend na tem področju v zadnjih štirih letih.

Metode: Ciljna populacija so bili dijaki 1. letnikov dolenjskih srednjih šol, rojeni leta 1991, ki so anonimno odgovarjali na vprašalnik ESPAD. Vzorec je bil reprezentativen za vse tipe šol in za oba spola. Rezultate smo primerjali z rezultati istoimenske raziskave iz leta 2003, prav tako izvedene na Dolenjskem.

Rezultati: Najpogosteje uporabljeni drogi sta bili alkohol in tobak. 61 % dijakov je vsaj enkrat v življenju že kadilo tobak, v zadnjem mesecu je 11 in več cigaret dnevno pokadilo 7 % dijakov. 95 % dijakov je že pilo alkohol, več kot polovica jih je že bila opitih, 24,5 % v zadnjih 30 dneh. 17 % dijakov je vsaj enkrat poskusilo marihuano ali hašiš, hlape je že vdihavalo 12 % dijakov, pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik, pa so vzeli 3 % vprašanih. Druge nedovoljene droge je že poskusilo 0,5-4 % dijakov.

Zaključek: V zadnjih štirih letih se je med dolenjskimi mladostniki povečala raba alkohola in nekaterih nedovoljenih drog, medtem ko se je delež rednih kadilcev med njimi znižal.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine