Otwarty dostęp

Professor Marta Mizianty – a plant taxonomist and cytologist


Zacytuj

Bogdan Jackowiak
Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Waldemar Żukowski
Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
eISSN:
2080-945X
ISSN:
1897-2810
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Zoology, Ecology