Otwarty dostęp

Spawanie Elektronowe I Spawanie Tig Blach Z Tytanu Technicznego

   | 23 wrz 2008

Zacytuj

W artykule przedstawiono badania metalograficzne, próby rozciągania i pomiary twardości złączy spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza spawane zostały wykonane za pomocą spawania elektronowego i za pomocą spawania TIG.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauka o materiałach, Funkcjonalne i inteligentne materiały