Otwarty dostęp

Editorial to the thematic issue: Silviculture and forest production under climate change


Zacytuj

Zdeněk Vacek
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences
Igor Štefančík
Member of Editorial Board, Co-Editor of the issue, National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen,
eISSN:
0323-1046
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauka o roślinach, Ekologia, inne