Otwarty dostęp

Post-Socialist Neoliberalism and the Ethnography of Uncertainty

   | 24 gru 2018

Zacytuj

Tibor Toró
Sapientia Hungarian University of Transylvania,, Faculty of Sciences and ArtsCluj-Napoca
eISSN:
2068-7583
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
2 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, Political Science, other, Domestic Policy, Parties, Other Political Organizations, International Relations, Human Rights