Otwarty dostęp

The Evolution of FCC Lobbying Coalitions


Zacytuj

Pierre de Vries
Research Fellow at the Economic Policy Research Center University of WashingtonSeattle, United States
eISSN:
1529-1227
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Social Sciences, other