Zacytuj

Stanisław Krajewski
University of Warsaw
Kazimierz Trzęsicki
University of Białystok
eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Filozofia, inne