Otwarty dostęp

Preface to the Special Issue on Recent Progress in 3-D Visual Perception of Robots


Zacytuj

Piotr Skrzypczyński
Poznań University of Technology, Institute of Control, Robotics and Information EngineeringPoznań
Tomasz Kornuta
IBM Research, San Jose
eISSN:
2300-3405
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Software Development