Otwarty dostęp

Erratum to the paper “Two-Dimensional l1-Norm Minimization in SAR Image Reconstriction”

 oraz    | 04 paź 2017

Zacytuj

A. Lazarov
Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas Free UniversityBurgas, Bulgaria
D. Minchev
Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas Free UniversityBurgas, Bulgaria
eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology