Otwarty dostęp

Preface

Cybernetics and Information Technologies's Cover Image
Cybernetics and Information Technologies
Special Issue on Logistics, Informatics and Service Science

Zacytuj

Shifeng Liu
Mincong Tang
eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology