Accesso libero

Ocena Mikronierówności Powierzchni Frezowanych Z Zastosowaniem Optycznych Metod Pomiarowych I Analizy Obrazu

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

W referacie przedstawiono wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych bazujących na zjawiskach samozacienienia powierzchni i rozpraszania światła połączonych z technikami komputerowego przetwarzania i analizy obrazu przeznaczonych do oceny mikronierówności powierzchni frezowanych. Za pomocą odpowiednio zestawionych stanowisk badawczych rejestrowano obrazy cyfrowe powierzchni, które poddawano przetwarzaniu i analizie za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pozwoliło to na wyznaczenie parametrów geometrycznych, charakteryzujących badane powierzchnie i skorelowanie tych parametrów z uzyskanymi za pomocą profilometru stykowego parametrami chropowatości powierzchni.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials