Accesso libero

Wysokotemperaturowe Utlenianie Stopów Na Osnowie Fazy Gamma-TiAl: Procesy w Metalicznym Podłożu

   | 23 set 2008
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i składu wybranych stopów na osnowie fazy gamma TiAl. Badano mikroobszary zbliżone do granicy fazowej produkt utleniania - metaliczne podłoże. Utlenianie zarówno o przebiegu izotermicznym, jak i cyklicznym wykonano w atmosferze powietrza. Wykazano, że pierwiastki stopowe aktywnie wpływające w trakcie utleniania na skład chemiczny, fazowy oraz budowę metalicznego podłoża wywierają decydujący wpływ na żaroodporność badanych stopów. Szczególne miejsce ma niob, bowiem koncentrując się w podłożu w pobliżu granicy fazowej ogranicza możliwość tworzenia się roztworu stałego α-Ti(Al, N, O), a jako pierwiastek betatwórczy w stosunku do tytanu promuje tworzenie fazy β-Ti(Al, N, O), o małej rozpuszczalności azotu i tlenu. Ogranicza to proces dordzeniowej dyfuzji pierwiastków międzywęzłowych, co spowalnia wzrost produktów utleniania.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials