Accesso libero

Assessment of the impacts of ergonomic risk factors on shopping centre employees

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Zaposlenici trgovačkih centara suočeni su s raznim fiziološkim i psihološkim poteškoćama zbog specifičnih uvjeta njihova posla. Svrha ovoga istraživanja bila je procijeniti ergonomske faktore rizika za zaposlenike (N=222) triju trgovačkih centara u gradu Erzurum, Turska. Namjera nam je bila prikupiti podatke o stavovima zaposlenika spram njihovih trenutačnih uvjeta na radu, koji bi mogli poslužiti za osmišljavanje mjera otklanjanja ili umanjenja najistaknutijih ergonomskih faktora rizika. Podaci su prikupljani u razdoblju od 1. svibnja do 1. srpnja 2022. koristeći samostalno kreirani upitnik, koji je sadržavao pitanja vezana uz osobne značajke (spol, dob, razina obrazovanja, bračni status, godina zaposlenja, jedinica, radno mjesto, priroda posla, kronične bolesti, itd.) i ljestvicu ergonomije na radnom mjestu, koja se sastoji od 32 stavke podijeljene u šest poddimenzija (zdravlje i sigurnost na radu, okolišni uvjeti, psihološki čimbenici, sigurnost zaposlenika, društveno okruženje na radnom mjestu i radno okruženje). Rezultati pokazuju da je većina zaposlenika bila mlađe dobi, odličnog zdravstvenog stanja, imala srednjoškolsku razinu obrazovanja i radila kao prodavači. Njihov je prosječni prihod bio nizak, radno vrijeme dugo, a vrijeme dozvoljeno za odmor smatrali su prekratkim. Naše istraživanje je pokazalo da, iako su ispitanici ocijenili svoje radno okruženje niskorizičnim u smislu ergonomije, njihovi rezultati na ljestvici bili su natprosječno visoki. Rezultati ovoga istraživanja mogli bi pridonijeti boljem razumijevanja i definiranju ergonomskih rizika u sektoru trgovine i poslužiti za planiranje boljih strategija za njihovu prevenciju.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other